Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖP-läget i kommunerna. Den 21 juni tog riksdagen beslut om en ny plan- och bygglag som börjar gälla den 2 maj 2011. I och med förändringen stärks översiktsplanens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖP-läget i kommunerna. Den 21 juni tog riksdagen beslut om en ny plan- och bygglag som börjar gälla den 2 maj 2011. I och med förändringen stärks översiktsplanens."— Presentationens avskrift:

1 ÖP-läget i kommunerna

2 Den 21 juni tog riksdagen beslut om en ny plan- och bygglag som börjar gälla den 2 maj 2011. I och med förändringen stärks översiktsplanens strategiska funktion, samtidigt som den tydligare ska visa regionala förutsättningar och mål av regional betydelse. Nya PBL

3 5 § Av översiktsplanen ska framgå 4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, 9 § När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring i planen ska kommunen samråda med länsstyrelsen samt med de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering. 22 § När ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska kommunen utan dröjsmål skicka följande handlingar till Boverket och länsstyrelsen samt de berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering


Ladda ner ppt "ÖP-läget i kommunerna. Den 21 juni tog riksdagen beslut om en ny plan- och bygglag som börjar gälla den 2 maj 2011. I och med förändringen stärks översiktsplanens."

Liknande presentationer


Google-annonser