Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- aktiva och delaktiga medborgare Det goda livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- aktiva och delaktiga medborgare Det goda livet."— Presentationens avskrift:

1 - aktiva och delaktiga medborgare Det goda livet

2 Regeringens proposition 1999/2000:79 ” Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken” Ny FN-konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder 13 dec 2006 FN godkände 30 mars 2007 Sverige undertecknade

3 Regionens handikappolitik - Formulerad i Policy för handikappfrågor, maj 2002 Medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som andra medborgare Samhället ska utvecklas för jämlika levnadsvillkor och möjlighet till delaktighet

4 Handikappkommittén  Företräda människor med varaktiga funktionshinder  ”motor” för regionens arbete med handikappfrågorna  kunskapsspridare  stimulera till utveckling i Västra Götaland  följer upp och rapporterar Regionkansliet - Avdelningen funktionshinder och delaktighet

5 Regionfullmäktige Arvodes- beredning Revisorer Regionstyrelsen Ekonomiutskott Personalutskott Valberedning Patientnämnder (4 st) Etik- kommitté Folkhälso- kommitté Handikapp- kommitté Internationell beredning Fastighetsnämnd Servicenämnd Hälso- och sjukvårdsutskott Del av den politiska organisationen

6 Västra Götalandsregionen har ett råd för funktionshinderfrågor där 16 representanter för personer med svårt att: se höra röra sig tåla vissa ämnen bearbeta och tolka information ingår tillsammans med handikappkommittén Dialog, rådgivande, initiativrätt, kunskaper och insikter

7 Hur många? Drygt en kvarts miljon personer 19 procent i åldrarna 16 - 84 år = 227 400 personer 13 procent åldrarna 0 - 15 år = 37 300 barn Var femte person i yrkesverksam ålder (16 - 65 år) = 180 000 Sifferuppgifter i huvudsak baserade på nationell statistik (Hjälpmedelsinstitutet)

8 Kultur Riktlinjer för tillgänglig scenkonst och utställningar Utbildning i tillgänglighet och bemötande Syntolkning Läckö slott Guide: Att mötas och förstå Att utöva kultur som funktionshindrad Kommunikationer/trafik Infrastrukturplanen 2004-2015 Riktlinjer för tillgänglig trafik i Västra Götaland Västtrafiks handlingsplan 2010 Serviceguide för anropsstyrd trafik Design Design med omtanke Högskolor och universitet Designcentra i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal Pilotkommuner använder DMO-metodik Stipendier Kommunal demokrati projektet Demokrati och funktionshinder Offentlig miljö Riktlinjer och standard/normer för fysisk tillgänglighet vid ny,om och tillbyggnad Sjukvårdsspecifika lokaler Naturreservat Bibliotek, skolor, idrottsanläggningar, butiker Inventeringsmall för befintliga lokaler Information och utbildning Modell för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder FoU Anslag för handikappforskning Föreningen HafV Turism Webbaserad tillgänglighetsdatabas Guide ”Att mötas och förstå” Nationell rapport Utbildning Inriktning och utveckling folkhögskolor Arbete Personalvisionen Projekt Praktikplatser Handlingsplan Information Nya riktlinjer för anpassad information Utbildning om anpassad information Teckenspråk på webben Texttelefoner i Basmaterial Målgruppsrapporter Beskrivn av levnadsvillkor Uppföljningsmodell Organisationsstöd Årligt anslag/Projektanslag Kriterier, uppföljning, rådgivning Handikappidrotts- stipendieutdelning Handikappkommitténs arbete Hälso- och sjukvård Utbildning av 42 000 anställda inom hälso- och sjukvård Utveckling och genomförande


Ladda ner ppt "- aktiva och delaktiga medborgare Det goda livet."

Liknande presentationer


Google-annonser