Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Har du någon gång frågat dig …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Har du någon gång frågat dig …"— Presentationens avskrift:

1

2 Har du någon gång frågat dig …
… går det att komma in i cafét med rullstol eller barnvagn? … finns det mat för den som inte kan, får eller vill äta allt? … finns det handikapptoalett i omklädningsrummet? … erbjuds personlig service dit jag ska?

3 Vad är TD TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till medborgare om tillgänglighet i allt från fiskeplatser, gästhamnar, bibliotek, förskolor, hotell, sjukhus, vandringsleder, nöjesparker till campingplatser, livsmedelsbutiker, kyrkogårdar, sporthallar och konserthus.

4 ?

5 Informationen presenteras utifrån fem förutsättningar:
• svårt att höra • svårt att se • svårt att röra sig • svårt att tåla vissa ämnen • svårt att bearbeta, tolka och förmedla information

6 En mänsklig rättighet - tillgänglighet, bemötande, användbarhet och begriplighet
Det finns grupper som diskrimineras och som inte kan utöva sina mänskliga rättigheter. Där kan TD utgöra ett verktyg för att påverka utformningen av offentliga lokaler och miljöer samt attityder. TD bidrar härigenom till att vi alla kan ta del av samhällets Utbud och utöva våra rättigheter.

7 TD är framtagen av Västra Götalandsregionen, Västsvenska Turistrådet, den samlade funktionshinderrörelsen i Västsverige samt företag och kommuner i Västra Götaland

8 TD bygger på Förutom FN-konventionen och Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken Svensk lagstiftning PBL (Plan- och byggnadslagen) BBR (Boverkets byggregler) HIN2 (Enkelt avhjälpta hinder) ALM2 (Allmänna platser) Västra Götalandsregionens riktlinjer Personer med funktionsnedsättningars förtrogenhetskunskap och behov av information Verksamhetens förutsättningar

9 Alla verksamheter regionen bedriver eller finansierar ska ingå i TD
Västra Götalandsregionens budget 2011– politiskt prioriterade mål med speciell återrapportering Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka Alla verksamheter regionen bedriver eller finansierar ska ingå i TD I 2012 års budget kommer det att stå fel, brister och hinder som belyses i TD ska åtgärdas och återrapporteras.

10 TD:s syfte är att Förbättra tillgänglighetsinformationen och förstärka konsumentmakten Göra hinder synliga för verksamhetsansvariga och motivera åtgärder Följa upp, beskriva graden av tillgänglighet och skapa förutsättningar för öppna jämförelser 1. Om jag ska gå på bio vill jag till exempel veta om: det finns trappsteg eller det är plant eller hur hög tröskeln är dörren är kontrastmarkerad så att jag hittar den om det som säljs i kiosken eller caféer visas på bild ”Detta är ett nytt sätt att tänka, där makten ligger hos oss brukare – vi tar egen ställning till om vi kan eller vill besöka verksamheter utifrån en information som vi själva varit med och tagit fram och utformat.” Elaine Johansson, ordf HSO Västra Götaland 2. Verksamhet: Ökad marknadsföring Kunskap om den egna verksamhetens tillgänglighet Kunskap om vad som bör åtgärdas för ökad tillgänglighet Möjlighet att få ut en åtgärdslista Fler besökare med rätt förväntningar Uppföljning/Åtgärder Ska vi visa strax! 3. Möjlighet att genom TD få ut olika värden och jämförelser tex för politiker. Möjligt att jmf olika habiliteringar med varandra eller anläggningar över Sverige

11 Vad har jag som medborgare för nytta av TD
Om jag ska gå på bio vill jag till exempel veta om: det finns trappsteg eller det är plant eller hur hög tröskeln är dörren är kontrastmarkerad så att jag hittar den det finns personal som kan prata med mig även om jag har svårt att höra det finns växter som kan orsaka allergiska besvär om det som säljs i kiosken eller caféer visas på bild om det finns syntolkning om den svenska filmen textas

12 Vad har jag som verksamhet för nytta av TD?
Ökad marknadsföring Kunskap om den egna verksamhetens tillgänglighet Kunskap om vad som bör åtgärdas för ökad tillgänglighet Möjlighet att få ut en åtgärdslista Fler besökare med rätt förväntningar 10. Varför ska en verksamhet ansluta sig? Marknadsföring mot nya målgrupper Skapar kunskap om den egna verksamhetens tillgänglighet En ”bonus-effekt” är att den även är användbar som verktyg för att identifiera enkelt avhjälpta hinder (HIN). Tillgängligheten kan alltså öka genom att inventering ofta leder till åtgärder och uppföljning. Pålitlig – hålls uppdaterad utifrån lagstiftning. Väl förankrad genom en ständigt pågående arbetsprocess. Inget vinstdrivande syfte bakom – utgår enbart en anslutningsavgift och en löpande driftskostnad per år. Öppen för alla – möjlig att koppla ihop med andra system Långsiktig hållbarhet genom enkla och tydliga kriterier som beskriver hur verkligheten ser ut.

13 TD skapar nya möjligheter
Kommuner – Landsting Har ett särskilt ansvar att se till att den offentliga verksamheten kan användas av, vara begriplig samt tillgänglig och användbar för alla. TD sprider kunskap om att små åtgärder kan skapa tillgängliga miljöer. Person – Organisation – Region – Företagare • Ekonomiska argument • Bra varumärkesvård • Större kundkrets • Ökad kunskap • Möjlighet till strukturerat förbättringsarbete • Fler besökare med rätt förväntningar • TD minskar risken för anmälningar till DO (Diskrimineringsombudsmannen)

14 Detta är TD Svensk lagstiftning Besökarens behov av information
Verksamhetens förutsättningar Ständig förankring tillsammans med användare och verksamheter Besökaren fattar själv beslut Beskrivs utifrån fem svårigheter Enhetlig användarvänlig webbaserad information Finns där annan information finns Lättläst svenska, svenska, engelska, tyska och talsyntes

15 Elaine Johansson, ordf HSO Västra Götaland
”Detta är ett nytt sätt att tänka, där makten ligger hos oss brukare – vi tar egen ställning till om vi kan eller vill besöka verksamheter utifrån en information som vi själva varit med och tagit fram och utformat.” Elaine Johansson, ordf HSO Västra Götaland

16 TD-spindeln gör skillnad!
TD mäter den fysiska miljöns tillgänglighet och kan redovisas i olika diagram En populär variant är den så kallade Tillgänglighetsspindeln som beskriver en enkel bild av ett komplext område

17 TD-spindeln ger svar på:
Hur ser det ut hos oss? Har andra kommit längre? Var och vad är problemen? Hur långt har vi kvar 2010? Finns det en övergripande bild?

18 TD-spindeln kan också:
Tydliggöra förbättringsområden Sortera enkelt avhjälpta hinder Användas i jämförelser Förenkla kostnadsberäkningar

19 TD:s spridning 2011 Lycksele Bergslagen Salem Haninge Botkyrka
Linköping Landstinget i Jönköpings län Västra Götalandsregionen och 46 kommuner Turism VG region Småland Region Skåne Blekinge Rörelsefolkhögskolorna, naturreservat, landsbygdsbutiker, interregionalt projekt Norge (Östfold), turistnäringen Skottland, mm

20 Utvecklingsprojekt 2010-2012 Kvalitetssäkring Ny teknik
Ökad användarvänlighet Mänskligt Rättighetsperspektiv

21 Mål med TD 2.0 TD ska kunna användas såväl nationellt som internationellt TD ska klara EU:s tillgänglighetskrav TD:s kriterier blir svensk standard TD används som verktyg för tillgängliga upphandlingar

22 Vill du veta mer?


Ladda ner ppt "Har du någon gång frågat dig …"

Liknande presentationer


Google-annonser