Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering Teori och övningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering Teori och övningar"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering Teori och övningar
Kursens teoretiska avsnitt består av Värdeteori Värderingsteori Värderingsmetoder Övningar i att värdera olika objekt och att prova olika värderingsmetoder

2 Frivilligsituationer
Fastighetsvärdering Frivilligsituationer Tvångssituationer

3 Värderingssituationer
Fastighetsvärdering Värderingssituationer överlåtelsesituation innehavssituation Värdebegrepp marknadsvärde avkastningsvärde produktionskostnad

4 Hur mäter man prisutvecklingen på småhus?
Redovisningar av prisförändringar på småhus röner som regel stort intresse i media och bland allmänheten. Det finns ett antal olika metoder att tillgå när man ska räkna fram prisförändringar. Här beskrivs några av dessa. Fastighetsprisindex – huvudmåttet Medelpriserna – dåligt mått på prisutveckling K/T-talet – enkel metod

5

6 Fastighetsvärdering Ortsprismetoden K/T Kr/m² Tid värdepar
Värdetidpunkt

7 Fastighetsvärdering Avkastningsmetoden Restvärde Årlig avkastning 3 n
1 2 4 5 Årlig avkastning Restvärde

8 Produktionskostnadsmetoden
Fastighetsvärdering Produktionskostnadsmetoden

9 Fastighetsvärdering Prisbildning Vad påverkar priset? Marknaden
Objektet Finansiering Planer och miljö Irrationella faktorer

10 Fastighetsvärdering Prisbildning Marknaden Utbud Efterfrågan Signaler
Trender

11 Fastighetsvärdering Prisbildning Objektet Storlek Standard Läge Tomten
Underhåll/Finish Uppvärmning

12 Fastighetsvärdering Prisbildning Finansiering Ränteläget
Befintliga lån Kontantinsats Säljarrevers Byteslägenhet

13 Fastighetsvärdering Prisbildning Planer och miljö Byggrätt
Skola och butiker Immisioner Strand Rekreation

14 Fastighetsvärdering Prisbildning Irrationella faktorer
Väder vid visningen Rätt/Fel färger i huset Grannarna Ordning/Städning Styling

15 Fastighetsvärdering Marknadsanalys Omvärldsbevakning
Vad händer i orten Vad händer i storstäderna Objektet

16 Förändring av fastigheten
Fastighetsvärdering Förändring av fastigheten Hyreshus - Bostadsrätt Avstyckning av tomt/er Tredimensionell fastighetsbildning Ändrad byggrätt Ändrad taxering

17 Arbetsgång vid värdering
Fastighetsvärdering Arbetsgång vid värdering Besiktning Datainsamling Gallring av ej jämförbara objekt Bedömning av prispåverkande faktorer Beräkning Utlåtande

18 Fastighetsvärdering Ortsprismetoden
Olika normeringsmått Småhus - K/T - tiden - K/T - värdearea - K/T - standardpoäng - K/T - ålder Bostadsrätt - K/BOA - tiden månadsavgiften

19 Fastighetsvärdering Ortsprismetoden
Olika normeringsmått Lantbruksenheter - K/T - tiden - K/T - värdearea - K/T - standardpoäng - K/T - ålder Hyreshus/Industrier m.m. - BKF - tiden - K/T - tiden - NKP – tiden - Produktionskostnaderna


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering Teori och övningar"

Liknande presentationer


Google-annonser