Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering, uppgift

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering, uppgift"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering, uppgift
Tomträtten till Malmö Ritaren 1 © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

2 Fastighetsvärdering, uppgift
Område: Kulladal Läge: - Bostäder B Kommersiellt C Industri C © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

3 Fastighetsvärdering, uppgift
Syfte Värdekategori Värdetidpunkt © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

4 © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson
Värderingsunderlag Kopior av hyreskontrakt Utdrag ur fastighetsdataregistret Budget inklusive historiska utfall avseende driftskostnader Besiktning 22 februari kl 13 Bryggans marknadsmatris för hyres- och fastighetsmarknaden i Malmö Ortsprismaterial = Bryggans transaktionsanalyser av försålda kontors och specialobjekt i Malmö fr o m 2010. © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

5 Fastighetsrättlig information
Tomträttsavtal Planförhållanden Servitut/nyttjanderätter Gemensamhetsanläggningar/samfälligheter Anteckningar © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

6 Ytor och hyresinbetalningar
Kontorslokal 2 257 m2, uthyrd till Malmö kommun Kontorslokal 504 m2, uthyrd till Region Skåne Lager/förråd i källarplan 327 m2, outhyrd Uppgifter: Granska hyresavtalen och identifiera all information som krävs för att beräkna utgående hyra och hyrestillägg under återstående kontraktsperioder. Bedöma marknadshyra och tid för uthyrning av outhyrd lokal. © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

7 Ytor och hyresinbetalningar
Hyresgäst Löptid, t o m Bashyra Index Andel, basindex F-skatt, andel Tillägg, drift 2013 Malmö kn 2 151 kkr 100 %, 305,57 73,1 % 520 kkr Region Skåne 580 kkr* + 3 %/år fr o m 2013 - 116 kkr * Hyra 2013 = 580 x 1,03 = 597,4 kkr © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

8 © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson
Drift och underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Reparation och löpande underhåll Administration Periodiskt underhåll © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

9 Taxeringsvärde, fastighetsskatt
Förberäknat taxeringsvärde 2013 Mark: kr Byggnad: kr Totalt: kr Fastighetsskatt: 1 % av taxeringsvärdet = kr © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

10 Antaganden, kassaflöde
Kalkylperiod Inflation Hyresutveckling, marknadshyror Kostnadsutveckling, drift- och underhåll Vakans/hyresrisk © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

11 Antaganden, avkastningsvärde
Direktavkastningskrav (exit yield) Kalkylränta Gordons formel (baklänges): Kalkylränta = Direktavkastning +/- värdeförändring(driftnettoförändring) © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

12 Marknadsanalys (ortspris)
Nyckeltal ur transaktionsanalyser kr/m2 bruksarea Bruttokapitaliseringsfaktor (köpeskilling/hyra) K/T (köpeskilling/taxeringsvärde) Direktavkastningskrav (nettokapitaliseringsprocent) Driftnetto / köpeskilling (%) © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

13 © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson
Lathund (fusk) © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

14 Fastighetsvärdering, uppgift
Bedöm värderingsobjektet marknadsvärde per med hjälp av kassaflödesmetod (Datcha) och motivera Era antaganden om: Hyresnivå och hyresutveckling Normaliserade utbetalningar för drift- och underhåll Direktavkastningskrav (exit yield) Kalkylränta © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

15 Fastighetsvärdering, uppgift
© MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

16 Fastighetsvärdering, uppgift
© MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering, uppgift"

Liknande presentationer


Google-annonser