Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Tomträtten till Malmö Ritaren 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Tomträtten till Malmö Ritaren 1."— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Tomträtten till Malmö Ritaren 1

2 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Område: Kulladal Läge: - Bostäder B - Kommersiellt C - Industri C

3 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Syfte Värdekategori Värdetidpunkt

4 Värderingsunderlag © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson - Kopior av hyreskontrakt - Utdrag ur fastighetsdataregistret - Budget inklusive historiska utfall avseende driftskostnader - Besiktning 22 februari kl 13 - Bryggans marknadsmatris för hyres- och fastighetsmarknaden i Malmö 2012-12-31 - Ortsprismaterial = Bryggans transaktionsanalyser av försålda kontors- och specialobjekt i Malmö fr o m 2010.

5 Fastighetsrättlig information © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Tomträttsavtal Planförhållanden Servitut/nyttjanderätter Gemensamhetsanläggningar/samfälligheter Anteckningar

6 Ytor och hyresinbetalningar © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson 1.Kontorslokal 2 257 m 2, uthyrd till Malmö kommun 2.Kontorslokal 504 m 2, uthyrd till Region Skåne 3.Lager/förråd i källarplan 327 m 2, outhyrd Uppgifter: Granska hyresavtalen och identifiera all information som krävs för att beräkna utgående hyra och hyrestillägg under återstående kontraktsperioder. Bedöma marknadshyra och tid för uthyrning av outhyrd lokal.

7 Ytor och hyresinbetalningar © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson HyresgästLöptid, t o mBashyraIndex Andel, basindex F-skatt, andel Tillägg, drift 2013 Malmö kn2016-08-312 151 kkr100 %, 305,5773,1 %520 kkr Region Skåne2013-12-31580 kkr*+ 3 %/år fr o m 2013 -116 kkr * Hyra 2013 = 580 x 1,03 = 597,4 kkr

8 Drift och underhåll © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson • Taxebundna kostnader • Övriga driftskostnader • Reparation och löpande underhåll • Administration • Periodiskt underhåll

9 Taxeringsvärde, fastighetsskatt © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Förberäknat taxeringsvärde 2013 Mark: 3 095 000 kr Byggnad:12 200 000 kr Totalt:15 295 000 kr Fastighetsskatt: 1 % av taxeringsvärdet = 152 950 kr

10 Antaganden, kassaflöde © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson  Kalkylperiod  Inflation  Hyresutveckling, marknadshyror  Kostnadsutveckling, drift- och underhåll  Vakans/hyresrisk

11 Antaganden, avkastningsvärde © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson  Direktavkastningskrav (exit yield)  Kalkylränta Gordons formel (baklänges): Kalkylränta = Direktavkastning +/- värdeförändring(driftnettoförändring)

12 Marknadsanalys (ortspris) © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Nyckeltal ur transaktionsanalyser • kr/m 2 bruksarea • Bruttokapitaliseringsfaktor (köpeskilling/hyra) • K/T (köpeskilling/taxeringsvärde) • Direktavkastningskrav (nettokapitaliseringsprocent) Driftnetto / köpeskilling (%)

13 Lathund (fusk) © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

14 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Uppgift: Bedöm värderingsobjektet marknadsvärde per 2013-01-01 med hjälp av kassaflödesmetod (Datcha) och motivera Era antaganden om: -Hyresnivå och hyresutveckling -Normaliserade utbetalningar för drift- och underhåll -Direktavkastningskrav (exit yield) -Kalkylränta

15 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson

16 Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson


Ladda ner ppt "Fastighetsvärdering, uppgift © MALMÖBRYGGAN FASTIGHETSEKONOMI AB Peter Samuelsson Tomträtten till Malmö Ritaren 1."

Liknande presentationer


Google-annonser