Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar"— Presentationens avskrift:

1 Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar
Entreprenadbesiktningar Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) Ansvarsutredningar Besiktning inför värdering 4/4/2017

2 Besiktning Besiktning vid värdering syftar till att notera/beskriva avvikelser från vad som kan anses såsom normalt. 4/4/2017

3 4/4/2017

4 4/4/2017

5 4/4/2017

6 Besiktning småhus Underlag för besiktning FDS-utdrag Registerkarta
Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) JÄMFÖRELSEMATERIAL 4/4/2017

7 Detta skall ställas i relation till en ”normal” villa
Besiktning småhus Byggnader Grundläggning Stomme Fasad Yttertak Utvändiga beslag Ledningar Värmeanläggning Kök, tvättstuga, sanitet Planlösning Detta skall ställas i relation till en ”normal” villa 4/4/2017

8 4/4/2017

9 4/4/2017

10 4/4/2017

11 4/4/2017

12 4/4/2017

13 Besiktning småhus Tomt Typ av mark Lutar marken från huset Vegetation
Vatten och avlopp Fastighetsgränser Belastningar på tomten 4/4/2017

14 4/4/2017

15 Besiktning småhus Omgivning Områdets attraktivitet
Kommunikationer, tillgång och närhet Närhet till natur, park Närhet till butiker, skolor, affärscentrum Strand, närhet till strand Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter Planerad exploatering i närheten 4/4/2017

16 Besiktning Värdepåverkan av: Fel och brister
Renoveringsbehov Konstruktionsfel Störningar (immissioner, emissioner) Befintliga Planerade Olika värdepåverkan beroende på attraktiviteten i området Olika värdepåverkan beroende på konjunkturcykeln 4/4/2017

17 Besiktning storhus Underlag för besiktning
Uthyrbar area för lokaler, lägenheter Lägenhets/lokalstorlekar Hyresuppgifter Drift- och underhållskostnader Hyresgäststruktur, kontraktslängder, bransch FDS-utdrag Registerkarta Adresskarta Byggnadsritningar Detaljplan Taxeringsuppgifter Servitut, nyttjanderättsavtal Ev Tomträttsavtal Ev mätningsprotokoll (ex radon) Ev besiktningsprotokoll (hiss, ventilation m m) JÄMFÖRELSEMATERIAL 4/4/2017

18 Besiktning storhus Byggnader Standard på lägenheter/lokaler
Underhållsbehov Renoveringsbehov Kondition på tak, fasad, fönster m m Flexibilitet hos byggnadsstommen Möjlighet till förändrad verksamhet Exponeringsmöjligheter för butiker Kondition och funktion på befintliga anläggningar Tomma lägenheter/lokaler, varför ? 4/4/2017

19 Besiktning storhus Omgivning
Områdets attraktivitet för bostäder/kontor/butiker Kommunikationer, tillgång och närhet Parkeringsmöjligheter Transportmöjligheter Serviceutbud Närhet till natur, park, stränder m m Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter i närheten Utbud och efterfrågan av lägenhets/lokaltypen Planerad exploatering i närheten Trender 4/4/2017


Ladda ner ppt "Besiktning Olika typer av fastighetsbesiktningar"

Liknande presentationer


Google-annonser