Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

7/2/2014 Besiktning  Olika typer av fastighetsbesiktningar 1.Entreprenadbesiktningar 2.Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3.Ansvarsutredningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "7/2/2014 Besiktning  Olika typer av fastighetsbesiktningar 1.Entreprenadbesiktningar 2.Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3.Ansvarsutredningar."— Presentationens avskrift:

1 7/2/2014 Besiktning  Olika typer av fastighetsbesiktningar 1.Entreprenadbesiktningar 2.Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3.Ansvarsutredningar 4.Besiktning inför värdering

2 7/2/2014 Besiktning  Besiktning vid värdering syftar till att notera/beskriva avvikelser från vad som kan anses såsom normalt.

3 7/2/2014

4

5

6 Besiktning småhus  Underlag för besiktning  FDS-utdrag  Registerkarta  Adresskarta  Byggnadsritningar  Detaljplan  Taxeringsuppgifter  Servitut, nyttjanderättsavtal  Ev Tomträttsavtal  Ev mätningsprotokoll (ex radon)  JÄMFÖRELSEMATERIAL

7 7/2/2014 Besiktning småhus  Byggnader  Grundläggning  Stomme  Fasad  Yttertak  Utvändiga beslag  Ledningar  Värmeanläggning  Kök, tvättstuga, sanitet  Planlösning Detta skall ställas i relation till en ”normal” villa

8 7/2/2014

9

10

11

12

13 Besiktning småhus  Tomt  Typ av mark  Lutar marken från huset  Vegetation  Vatten och avlopp  Fastighetsgränser  Belastningar på tomten

14 7/2/2014

15 Besiktning småhus  Omgivning  Områdets attraktivitet  Kommunikationer, tillgång och närhet  Närhet till natur, park  Närhet till butiker, skolor, affärscentrum  Strand, närhet till strand  Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter  Planerad exploatering i närheten

16 7/2/2014 Besiktning  Värdepåverkan av:  Fel och brister 1.Renoveringsbehov 2.Konstruktionsfel  Störningar (immissioner, emissioner) 1.Befintliga 2.Planerade  Olika värdepåverkan beroende på attraktiviteten i området  Olika värdepåverkan beroende på konjunkturcykeln

17 7/2/2014 Besiktning storhus  Underlag för besiktning  Uthyrbar area för lokaler, lägenheter  Lägenhets/lokalstorlekar  Hyresuppgifter  Drift- och underhållskostnader  Hyresgäststruktur, kontraktslängder, bransch  FDS-utdrag  Registerkarta  Adresskarta  Byggnadsritningar  Detaljplan  Taxeringsuppgifter  Servitut, nyttjanderättsavtal  Ev Tomträttsavtal  Ev mätningsprotokoll (ex radon)  Ev besiktningsprotokoll (hiss, ventilation m m)  JÄMFÖRELSEMATERIAL

18 7/2/2014 Besiktning storhus  Byggnader  Standard på lägenheter/lokaler  Underhållsbehov  Renoveringsbehov  Kondition på tak, fasad, fönster m m  Flexibilitet hos byggnadsstommen  Möjlighet till förändrad verksamhet  Exponeringsmöjligheter för butiker  Kondition och funktion på befintliga anläggningar  Tomma lägenheter/lokaler, varför ?

19 7/2/2014 Besiktning storhus  Omgivning  Områdets attraktivitet för bostäder/kontor/butiker  Kommunikationer, tillgång och närhet  Parkeringsmöjligheter  Transportmöjligheter  Serviceutbud  Närhet till natur, park, stränder m m  Störningar från järnväg, väg, flyg, verksamheter i närheten  Utbud och efterfrågan av lägenhets/lokaltypen  Planerad exploatering i närheten  Trender


Ladda ner ppt "7/2/2014 Besiktning  Olika typer av fastighetsbesiktningar 1.Entreprenadbesiktningar 2.Statusbesiktningar (s k jordabalksbesiktningar) 3.Ansvarsutredningar."

Liknande presentationer


Google-annonser