Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njursjukdomar Anneli Jönsson sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 2014 höstterminen Termin 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njursjukdomar Anneli Jönsson sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 2014 höstterminen Termin 3."— Presentationens avskrift:

1 Njursjukdomar Anneli Jönsson sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 2014 höstterminen Termin 3

2 Era valda omvårdnadsdiagnoser Risk för ineffektiv cirkulation i njurvävnad. Vätskevolym: överskott. Risk för vätskebalansrubbning Risk för elektrolytbalansrubbning. Viktuppgång Näringsintag: mindre än kroppsbehovet Fatigue/utmattningssyndrom Förvrängd kroppsuppfattning. Förändring av hälsotillstånd r/t eventuell transplantation eller dialys. Ängslan/oro

3 Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) ”En definitiv förlust av njurfunktionen vilket är allvarligt nog för att vara dödlig i avsaknad av dialys eller transplantation” (Abassi et al.,2010)

4 Akut njurskada (AKI) En snabb försämring av njurfunktionen som inträffar under dagar eller veckor som en reaktion på en mängd olika orsaker (McHough, 1997)

5 Njursjukdom Glomerulonefrit (30 %) Diabetesnefropati (20 %) Cystnjuresjukdom (13 %) Nefroskleros (11 %) Övriga SNR 2012

6 Glomerulonefrit Kliniska symptom: Akut nefritsikt syndrom Kroniskt nefritiskt syndrom Nefrotiskt syndrom SNR 2012

7 Glomerulonefrit Indelas i 7 undergrupper: IgA-nefrit är den vanligaste Primärskada i glomerulos eller sekundärt till annan sjukdom Tecken: –Proteinuri –Hematuri –Molvärk i ländrygg – kan förekomma

8 Nefrotiskt syndrom (nefros) Kraftig albuminuri, > 3,5g (< 0,2g) Hypoalbuminemi, < 30g (35-45g) Ödem Hyperlipidemi Oftast bibehållen GFR

9 Stadier av kronisk njursjukdom - CKD Delas in i 5 stadier, med utgångspunkt i GFR-nivå (Glomerular Filtration Rate) StadiumGFR 1. Njurskada utan påverkan på njurfunktionen≥ 90 ml/min 2. Njurskada med lätt nedsättning av njurfunktionen60-89 ml/min 3. Måttlig njursvikt – asymtomatisk30-59 ml/min 4. Avancerad njursvikt15-29 ml/min 5. Njursvikt – terminal njursvikt< 15 ml/min

10 Symtomgivande njursvikt, GFR 15-29 ml/min Hud och nerver Klåda Torr och skör hud Förändrad pigmentering Domningar i fötter Muskler och leder Restless leg Muskelatrofi Gikt Mage och tarm Aptitlöshet Illamående Kräkningar Lös avföring Obstipation Minskad diures Vätskeretention Ödem Andfåddhet Högt blodtryck Blodbilden Renal anemi Blödningsbenägenhet CNS Trötthet Koncentrationssvårigheter Huvudvärk Elektrolyter Hyperkalemi Metabolisk acidos Hypocalcemi

11 Behandling vid kr njursjukdom Konservativ behandling Förebygga/minska symtom Förbereda för kommande dialys/TP Minska progressen till terminal njursvikt Aktiv uremivård Dialys (bloddialys eller peritonealdialys) Transplantation

12 Konservativ behandling Tecken/symtomBehandling HypertoniACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare, diuretika AcidosNatriumbikarbonat AnemiJärn, Erytropoesstimulerande läkemedel ÖdemLoopdiuretika, begränsa saltintaget i kosten, vätskekarens HyperkalemiMinska kaliumrika födoämnen, Jonbytare, Insulin - Glukosinfusion Calcium-fosfat balansenFosfatrestriktion, fosfatbindare, D-vitaminbehandling, kalciumkarbonat MalnutritionAdekvat protein och energiintag, dietist UremiProteinintaget minskas till 08, g/kg, Dietist

13 Uppmuntra patienten till livsstilsförändringar –Regelbunden motion, aktivitet –Rökavvänjning –Minska alkoholintag –Bra kost - näringsintag –BMI mål 18,5-24,9

14 Orsaker (AKI) Prerenal Hypoperfusion av njuren: Postrenal Avflödeshinder: Renal Njurparenkymskada

15 Risk för ineffektiv cirkulation i njurvävnad Högt blodtryck Infektion (sepsis) Interstitiell nefrit Låg blodvolym Malignitet Multitrauma Vaskulit Syrebrist Abdominellt kompartmentsyndrom Beh.relaterad biverkningar Bypass-operation Diabetes mellitus Drogmissbruk Dålig syresättning av blodet Exponering för nefrotoxiner Glomerulonefrit Hjärtkirurgi Hög ålder

16 Risk för ineffektiv cirkulation i njurvävnad Högt blodtryck Infektion (sepsis) Interstitiell nefrit Låg blodvolym Malignitet Multitrauma Vaskulit Syrebrist Abdominellt kompartmentsyndrom Beh.relaterad biverkningar Bypass-operation Diabetes mellitus Drogmissbruk Dålig syresättning av blodet Exponering för nefrotoxiner Glomerulonefrit Hjärtkirurgi Hög ålder

17 Faser vid akut njursvikt Oligurisk fas –Urinproduktion < 400ml/dag - varar i 1-2 veckor (kan vara längre) –Några patienter kommer inte i denna fas och de har bättre prognos (Campbell, 2003) –Anuri har sämre prognos och kräver ofta dialys (Merherny, 2000) Diures fas –När njurarna börjar återhämta sig –Hypoton urin (okoncentrerad urin) –Viktigt med vätskebalans och elektrolytmätning Återhämtningsfas –Njurarna börjar få normal funktion

18 Hemodialys Blodet renas utanför kroppen Kräver tillgång till blodbanan – blodaccess –AV-fistel –CDK (central Dialyskateter) –Femoraliskateter (vid akut dialys) Behandling: 3-4 ggr/vecka, á 4-5 timmar

19 AV-fistel CONTACT A CAREGIVER IF: You have a fever. Your skin is itchy, swollen, or has a rash. You have questions or concerns about your surgery, or medicine. SEEK CARE IMMEDIATELY IF: Your AVF site has blood, pus, or a foul- smelling odor. You have more pain in the area where the AVF was made. You have trouble breathing all of a sudden. ANNA, 2012

20 CDK

21 Peritoneal dialys (CAPD)

22 Njurtransplantation


Ladda ner ppt "Njursjukdomar Anneli Jönsson sjuksköterska, universitetsadjunkt, doktorand 2014 höstterminen Termin 3."

Liknande presentationer


Google-annonser