Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4."— Presentationens avskrift:

1 Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4

2 Internationella relationer Centralt innehåll Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter Internationell rätt. Möjligheter och svårigheter med att säkerställa såväl staters som individers rättigheter och säkerhet. Grundläggande internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter och olika aktörers möjlighet till tillämpning

3 Folkrätt ”System av rättsregler som bestämmer suveräna staters inbördes rättigheter och skyldigheter” Dvs. bestämmelser om hur länder ska uppträda mot varandra (t.ex. mänskliga rättigheter) Finns ingen ”världspolis” eller överstatlig myndighet, är anarkistiskt: realismen menar att detta skapar osäkerhet, medan liberalismen menar att intressegemenskapen mellan staterna bidrar till samarbete.

4 OSSE Vad står OSSE för? Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Medlemmar? 56 st stater Alla stater i Europa Kanada, USA Alla stater från forna Sovjetunionen

5 OSSE Konsensusprincipen Värnar mänskliga rättigheterna Övervakar val Medlingsinsatser vid konflikter och krig Mm

6 Europarådet Bildades 1949 av 10 västeuropeiska stater Nu 47 stater Syfte: skydda och värna de mänskliga rättigheterna i Europa Samtals- och diskussionsforum mellan demokratierna i Europa

7 EKSG, EEC, Euratom - EG 1951 EKSG Kol- och stålgemenskapen 1957 EEC Europeiska ekonomiska gemenskapen 1957 Euratom Europeiska atomenergigemenskapen 1967 gick de samman i Europeiska gemenskaperna EG

8 EFTA 1960 EFTA Europeiska frihandelssammanslutningen Sverige, Danmark, Norge, Portugal, Storbritannien, Schweiz, Österrike EFTA nu? Norge, Schweiz, Island, Lichtenstein

9 EG blir EU 1993 Maastrichtfördraget trädde i kraft Slog fast att EG:S medlemsstater skulle bilda en ekonomisk och monetär union med gemensam valuta och centralbank Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik Påbörja samarbete i rättsliga och polisiära frågor

10 EU Ministerrådet Stiftar lagar; ingår internationella avtal, budget mm Kommissionen Verkställer M:s beslut; lägger fram förslag mm Europaparlamentet Yttrande över K:s förslag; delvis lagstiftning; antar budget mm

11 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium Vt 2015


Ladda ner ppt "Samarbete i det internationella systemet Kapitel 4."

Liknande presentationer


Google-annonser