Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETUCO-ASE-EGA1 EU & den sociala dialogen. ETUCO-ASE-EGA2 Vad ingår i ”den sociala dimensionen” i EU? u Inflytande från arbetsmarknadsparterna (de ”sociala”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETUCO-ASE-EGA1 EU & den sociala dialogen. ETUCO-ASE-EGA2 Vad ingår i ”den sociala dimensionen” i EU? u Inflytande från arbetsmarknadsparterna (de ”sociala”"— Presentationens avskrift:

1 ETUCO-ASE-EGA1 EU & den sociala dialogen

2 ETUCO-ASE-EGA2 Vad ingår i ”den sociala dimensionen” i EU? u Inflytande från arbetsmarknadsparterna (de ”sociala” parterna på svEUska) u Lagstiftning och andra åtgärder för socialt skydd u Regionalpolitik och stöd till de fattigaste regionerna u (I viss mån jordbrukspolitiken)

3 ETUCO-ASE-EGA3 Organ för partssamarbete u Ett tiotal rådgivande trepartskommittéer direkt under kommissionen u ”Permanenta sysselsättningskommittén” u ”Instituten” : yrkesutbildning, levnads-och arbetsförhållanden, arbetsmiljö, arbetsmarknadsrelationer u ESK: Ekonomiska och sociala kommittén u EFS - Unice/Ceep, europafacket - europeiska arbetsgivarorganisationer

4 ETUCO-ASE-EGA4 EU-rätten Primärrätt –Kol och Stålunionen –EURATOM –ROM-fördraget –Enhetsakten –(Den sociala stadgan) –Maastrichtfördraget inkl ”det sociala protokollet” Sekundärrätt –Förordningar –Direktiv –Beslut –Rekommendationer

5 ETUCO-ASE-EGA5 ”Lagstifningsarbetet” Förslag ÄndringarBeslut Verkställer Synpunkter Kommissionen Parlamentet Ministerråd Kommissionen ESK Regionala kommittén Legal övervakning EG- domstolen

6 ETUCO-ASE-EGA6 Arbetsmarknadsdialogen LEDNING KOMMISSIONEN UNICE CEEP EFS FÖRHANDLINGAR UNICE CEEP EFS Alternativ till ”lagstiftning” Kan ersätta direktiv med avtal. Parterna måste konsulteras av kommissionen

7 ETUCO-ASE-EGA7 Sociala dialogen Kommission UNICE CEEP EFS Förhandlingar UNICE CEEP EFS Kommission Partenaires sociaux Direktive Avtal

8 ETUCO-ASE-EGA8 Beslut med kvalificerad majoritet u förbättringar av arbetsmiljön (hälsa och säkerhet) u arbetsvillkor u information och samråd med arbetstagarna u jämställdhet på arbetsmarknaden u inträde på arbetsmarknaden av personer som står utanför

9 ETUCO-ASE-EGA9 Beslut som kräver enhällighet u social trygghet och socialt skydd för arbetstagare u skydd vid kollektiva uppsägningar u arbetstagarrepresentation och medbestämmande u anställningsvillkor för medborgare i tredje land u ekonomiska bidrag för att främja sysselsättning och skapa arbetstillfällen

10 ETUCO-ASE-EGA10 Ingen ”gemenskapskompetens” u löner u föreningsrätten u konflikträtten

11 ETUCO-ASE-EGA11 Vad? u Arbetsrätt: ett tiotal direktiv u Jämställdhet: ett tiotal direktiv u Arbetsmiljö: ett trettiotal direktiv

12 ETUCO-ASE-EGA12 Ett exempel: direktivet om Europeiska företagsråd Nov 93 Kommissionen Dokument Feb 94 EFS-Unice Förhandlingar Apr 94 Parterna oeniga Kommissionen Förslag Maj 94 Parlamentet Yttrande Juni 94 ESK Yttrande Juni 94 Ministerrådet Kommissionen Gemensamt st. Sept 94 Parlamentet Andra läsning 22 sept 94 Ministerrådet Direktiv

13 ETUCO-ASE-EGA13 Den fackliga kritiken EFS m. fl. u ”Avreglering och marknadsliberalisering = kvalificerad majoritet u EMU = precisa mål & medel för penningpolitiken ( konvergenskriterier EMS, ECB, EMI) u Opt-out för Storbritannien u ”Sociala beslut” = enhällighet u EMU = vaga mål - oklara medel för den ekonomiska politiken (sysselsättning) u ”Offentliga tjänster” inte definierade och skyddade

14 ETUCO-ASE-EGA14 Fackliga krav på ett nytt fördrag? u Full sysselsättning som mål genom –ett särskilt kapitel i fördraget –som ett konvergenskriterium inför EMU u Initiativrätt och ökad kontroll från parlamentets sida u Ökade möjligheter för de sociala parterna, särskilt ang den monetära och den ekonomiska politiken

15 ETUCO-ASE-EGA15 Krav u Grundläggande fackliga rättigheter (den sociala stadgans principer slås fast i fördraget) u Klara mål för offentliga tjänster u Rätt till sympatiåtgärder över gränser u EU-direktiv skall kunna omsättas genom avtal u Utökade befogenheter för ESK u Kvalificerad majoritet i ”sociala frågor”& miljöfrågor

16 ETUCO-ASE-EGA16 Realistiskt? u EFS har 45 miljoner medlemmar i EU u Ratificieringsprocessen för Maastricht gick inte smärtfritt u Regeringarna kommer att behöva förhandla om stöd u ”Försöksomröstningar” i facklig regi

17 ETUCO-ASE-EGA17 Litteratur u Andersson &Björkewall, EU-praktikan, Vägvisare i Europeiska Unionen, Brevskolan u Bergh, mfl, Arbetsrätten och det nya Europa, Tidens förlag u EFS skrifter: Sysselsettning og solidaritet - hjertesaker for Europa, Pour une Union Européenne forte, démocratique, ouverte et solidaire. u ETUI, The Future of the European Union, The trade unions’ demands and expectations for Intergovernmental Conference 1996 u LO-ekonomerna, Löntagarna och EMU, LO u Sourander, EU-lexikon, Den europeiska integrationen från A till Ö u Westerlund, Den sociala dimensionen i EU, TCO


Ladda ner ppt "ETUCO-ASE-EGA1 EU & den sociala dialogen. ETUCO-ASE-EGA2 Vad ingår i ”den sociala dimensionen” i EU? u Inflytande från arbetsmarknadsparterna (de ”sociala”"

Liknande presentationer


Google-annonser