Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktpris Utbildning Kvalitetssäkring Leveransbevakning Förbrukningsmaterial Felhantering Logistik Programvara Lagerkostnader Traditionellt prisfokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktpris Utbildning Kvalitetssäkring Leveransbevakning Förbrukningsmaterial Felhantering Logistik Programvara Lagerkostnader Traditionellt prisfokus."— Presentationens avskrift:

1 Produktpris Utbildning Kvalitetssäkring Leveransbevakning Förbrukningsmaterial Felhantering Logistik Programvara Lagerkostnader Traditionellt prisfokus Modernt TCO-fokus Produktansvar Skrotning Produktionsbortfall Underhåll Följdskador Driftspersonal Eastman Kodaks isbergsmodell 2015-02-23

2 En nedbrytning av isberget – TCO-modellen 2015-02-23 Produktpris Kvalificering Transport Tull Försäkringar Lagring Finansiering Hemtagningskostnader Projektering Relationshantering Expediting Kvalitet & kontroll Utbildning Egna kostnader Hantering Drift Underhåll Fel & garanti Följdskador Avyttring Livscykelkostnader Administration Traditionellt prisfokus Modernt kostnadsfokus = TCO

3 LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader 2015-02-23 Livscykelkostnader Anskaffningskostnader Drift och underhållAvskaffningskostnader DriftUnderhåll Livscykeln

4 LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader 2015-02-23 Livscykelkostnader AnskaffningskostnaderDrift och underhållAvskaffningskostnader DriftUnderhåll Pris Transport Upphandling Kvalitetssäkring Installation Idrifttagning Reservdelslager Utbildning Skrotning Outnyttjat restvärde Driftsövervakning Operatörskostnader Energikostnader Förbrukningsmateriel Lokalkostnader Försäkringar Förebyggande underhåll Felavhjälpande underhåll Reservdelar Underhållspersonal Städning Tillstånd Tredjepartskontroller

5 Kostnaderna varierar under produktens livstid Tid Kostnader Planerings- & projekterings- kostnader Anskaffnings- & installations- kostnader Drift- och underhållskostnader (eventuella felkostnader) Modernisering (mid life) Avyttrings- kostnader 2015-02-23

6 Hur byggs en TCO/LCC-kalkyl 2015-02-23 1.Kartlägg livscykeln: Hela processen från behovsuppkomst, anskaffning, leverans, drift, skrotning 2.Fastställ processtegens kostnadsdelar, bryt ned dessa delar 3.Sätt upp nyckeltal för kostnadsdelarna; ex arbetade timmar, antal fel.. 4.Fastställ värden på nyckeltal och räkna ut kostnader fördelat över tiden 5.Fastställ en kostnadsgraf för hela livsprocessen 6.Nuvärdesberäkna kostnaderna; nuvärdet representerar TCO-kostnaderna


Ladda ner ppt "Produktpris Utbildning Kvalitetssäkring Leveransbevakning Förbrukningsmaterial Felhantering Logistik Programvara Lagerkostnader Traditionellt prisfokus."

Liknande presentationer


Google-annonser