Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En nedbrytning av isberget – TCO-modellen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En nedbrytning av isberget – TCO-modellen"— Presentationens avskrift:

0 Förbrukningsmaterial
Eastman Kodaks isbergsmodell Traditionellt prisfokus Produktpris Förbrukningsmaterial Utbildning Felhantering Logistik Lagerkostnader Produktionsbortfall Modernt TCO-fokus Skrotning Produktansvar Följdskador Leveransbevakning Underhåll Kvalitetssäkring Programvara Driftspersonal

1 En nedbrytning av isberget – TCO-modellen
Traditionellt prisfokus Produktpris Kvalificering Transport Hemtagningskostnader Tull Försäkringar Lagring Projektering Finansiering Modernt kostnadsfokus = TCO Relationshantering Expediting Egna kostnader Kvalitet & kontroll Utbildning Administration Hantering Drift Underhåll Livscykelkostnader Fel & garanti Följdskador Avyttring

2 LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader
Anskaffningskostnader Drift och underhåll Avskaffningskostnader Livscykeln Drift Underhåll

3 LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader
Anskaffningskostnader Drift och underhåll Avskaffningskostnader Upphandling Drift Underhåll Skrotning Pris Outnyttjat restvärde Transport Driftsövervakning Förebyggande underhåll Kvalitetssäkring Operatörskostnader Felavhjälpande underhåll Installation Energikostnader Städning Idrifttagning Förbrukningsmateriel Underhållspersonal Reservdelslager Lokalkostnader Reservdelar Utbildning Försäkringar Tredjepartskontroller Tillstånd

4 Kostnaderna varierar under produktens livstid
Planerings- & projekterings- kostnader Anskaffnings- & installations- kostnader Drift- och underhållskostnader (eventuella felkostnader) Avyttrings- kostnader Kostnader Modernisering (mid life) Tid

5 Hur byggs en TCO/LCC-kalkyl
Kartlägg livscykeln: Hela processen från behovsuppkomst, anskaffning, leverans, drift, skrotning Fastställ processtegens kostnadsdelar, bryt ned dessa delar Sätt upp nyckeltal för kostnadsdelarna; ex arbetade timmar, antal fel.. Fastställ värden på nyckeltal och räkna ut kostnader fördelat över tiden Fastställ en kostnadsgraf för hela livsprocessen Nuvärdesberäkna kostnaderna; nuvärdet representerar TCO-kostnaderna


Ladda ner ppt "En nedbrytning av isberget – TCO-modellen"

Liknande presentationer


Google-annonser