Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande NCC Komplett

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande NCC Komplett"— Presentationens avskrift:

1 NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande NCC Komplett 2017-04-05
Det här är en kort presentation som handlar om NCC:s byggsystem NCC Komplett. NCC Komplett innebär ett tekniksprång för bättre bostäder!

2 Komplement till den traditionella byggprocessen
NCC Komplett Komplement till den traditionella byggprocessen Vi måste bryta mönster sätta oss över branschens historia granska allt från inköps-beteenden till metoder Producera snabbare Sänka kostnaderna Höja kvaliteten NCC Komplett ska inte ersätta platsbyggda bostadshus, men det blir ett kraftfullt komplement i NCC:s produktportfölj. Genom att göra ett ordentligt utvecklingsarbete med NCC Komplett förstärker NCC sin position på boendemarknaden. Med NCC Komplett, och dess lägre byggkostnader, förbättras NCC:s möjligheter att ta marknadsandelar på marknaden för bostadsproduktion. NCC Komplett kommer också att kunna konkurrera mer effektivt den dag bostadsmarknaden vänder nedåt. Konceptet kan användas för såväl interna projekt inom Boende och husen kan även säljas till Allmännyttan eller privata fastighetsinvesterare.

3 NCC Komplett - ett tekniksprång för bättre bostäder
[Fabriksfoto] NCC Komplett - ett tekniksprång för bättre bostäder Samma ledande teknik som den moderna tillverkningsindustrin Högre kvalitet Lägre kostnad Unika möjligheter att variera husens utformning . Vi tar ett tekniksprång som innebär att vi använder samma ledande teknik som den moderna tillverkningsindustrin. Det vi producerar med vårt byggsystem har högre kvalitet men lägre kostnad. Och vi har en unik möjlighet att variera husens utformning. Vi talar inte typhus och miljonprogram – vi talar flexibilitet och personliga flerbostadshus.

4 Fördelar Byggtiden halveras Kostnaderna blir lägre Enklare att planera
NCC Komplett Fördelar Byggtiden halveras Kostnaderna blir lägre Enklare att planera Arkitekten har stor frihet Bättre arbetsmiljö Högre effektivitet Bättre logistik Lägre inköpspriser Förbättrad kvalitetskontroll Helt väderskyddad process utan risk för fuktproblem Teknikutvecklingen och NCC:s initiativ att börja från ett blankt papper har lett till en rad fördelar. NCC:s tekniksprång ger lägre byggkostnader, kortare byggtid och högre kvalitet utan att ge avkall på arkitektens frihet att gestalta husen.

5 Industriellt byggande minskar risken för brist på arbetskraft
NCC Komplett Industriellt byggande minskar risken för brist på arbetskraft yrkesarbetare kommer att ha pensionerats fram till år 2015 Endast hälften väntas ersättas genom gymnasieskolans byggprogram Industriellt byggande en del av lösningen Komplement till dagens byggnadsarbetare Byggbranschen står inför stora pensionsavgångar de kommande tio åren. Cirka yrkesarbetare kommer att gå i pension fram till år 2015. Bakgrunden till det är bland annat de stora personalnedskärningar som byggbranschen tvingades till i bygg- och fastighetskrisen i början på 1990-talet. Eftersom svenska lagar säger att sist anställd är den som först ska sägas upp vid arbetsbrist, försvann stora delar av de som var år i början av 90-talet. Vi ser också att intresset för att arbeta i byggsektorn är svagt från dagens unga. Och det innebär att endast hälften av de som går i pension kommer att kunna ersättas genom den metod som vi traditionellt anställer folk i inom den här sektorn, nämligen gymnasieskolans byggprogram. Att industrialisera byggprocessen innebär att vi har en del av lösningen på framtidens arbetskraftsbrist. Och att vi bygger flerbostadshus i fabrik innebär inte att vi kommer att säga upp byggnadsarbetare.

6 NCC Komplett – en koncernangelägenhet
NCC Komplett – en koncernangelägenhet Stärker NCC:s konkurrenskraft Kompetensöverföring inom koncernen Inköp och logistik Skapar en bild av NCC som företaget som leder utvecklingen i branschen! NCC Komplett är en angelägenhet för hela NCC-koncernen, även om den primära marknaden är Sverige och Norge. Vårt industriella byggande stärker vår konkurrenskraft, vi skapar kompetensöverföring inom koncernen och vi får ett extra tryck i arbetet med inköp och logistik. Dessutom innebär NCC Komplett att vi kan visa upp oss som ledande i att utveckla och förändra byggbranschen!

7 Industriellt byggande – vad är det?
NCC Komplett Industriellt byggande – vad är det? Under- leverantörer Bygg- platsen Materialtillverkare Traditionellt byggande 10% 90% 50% 50% Konkurrenter Med NCC Komplett sker 90 procent av förädlingen, av produktionen, i fabrik. Endast 10 procent av arbetet sker på byggarbetsplatsen – eller montageplatsen som den kallas när det gäller NCC Komplett. Fyra montörer och en montageledare monterar 3-5 lägenheter i veckan. Arbetstiden på byggarbetsplatsen minskar med hela 75 procent jämfört med ett traditionellt bygge. Under monteringen behövs varken snickare, rörmokare, målare, golvläggare, elektriker eller några andra yrkeskategorier. Alla installationer kopplas ihop av montörerna. När montaget är klart kan huset få sin fasadbeklädnad. Det kan vara puts, trä, tegel helt enligt kundens önskemål. Vid traditionell byggverksamhet tas allt material, alla underleverantörer till byggarbetsplatsen och förädlingen, produktionen sker i en förhållandevis komplex och svårstyrd process. Andra konkurrerande industrisystem har trimmat byggprocessen och lagt över mer arbete tidigare i förädlingskedjan. Underleverantörer levererar mer färdiga komponenter direkt till byggarbetsplatsen och arbetstiden på arbetsplatsen minskar. NCC Komplett 90% 10%

8 Montering enligt NCC Komplett Traditionellt bygge
Projektering Grund- läggning Montering Komp- lettering Traditionellt bygge Projekt- ering Grund- läggning Stomresning Komplettering Industrialiserat bygge Projekt- ering Grund- läggning Stomresning Komplettering Se föregående sida.

9 Navet i den nya byggprocessen – en nyetablerad fabrik i Hallstahammar
NCC Komplett Hallstahammar ligger i Västmanland, vid E18 ett par mil från Västerås. Staden har goda kommunikationer och NCC når flera intressanta tillväxtorter från Hallstahammar. Tex Jönköping, Uppsala, Göteborg och Mälardalen. I Hallstahammar och närliggande Surahammar finns dessutom ett gediget industrikunnande och det har därmed varit lätt att hitta kompetent personal till fabriken. NCC övertog Bultens nedlagda höglager och har i de rymliga lokalerna inrett en toppmodern tillverkningsindustri. Navet i den nya byggprocessen – en nyetablerad fabrik i Hallstahammar Nära till flera tätbebyggda områden med bostadsbrist

10 Världsledande bostadsproduktion
NCC Komplett Världsledande bostadsproduktion Investering cirka 300 MSEK Ca 60 operatörer All produktion orderstyrd Hög automatiseringsgrad In- och utleveranser – just-in-time Egen betongfabrik – högpresterande betong Kapacitet lägenheter per år – 17 lägenheter per operatör Arbetsmiljön ren och städad – de färdiga ytskikten skadas inte Komponenterna lämnar fabriken som platta paket En lastbil lämnar var 15:e minut NCC Komplett innebär ett mycket stort steg framåt när det gäller produktivitet och effektivitet. De 60 operatörerna i fabriken kommer att tillverka lägenheter per år när fabriken går för fullt. Det motsvarar fem procent av den totala bostadsproduktionen i Sverige. Världsklass! NCC är ensamma om tekniken – i Sverige och troligen också i världen. Inget annat byggföretag har förändrat byggprocessen så radikalt som NCC gör med NCC Komplett. Inget annat byggföretag har heller satsat så mycket pengar i att förändra byggprocessen.

11 NCC Komplett Bilden föreställer NCC:s montagehall på Strandgatan i Eskilstuna. Huset är det andra huset som byggs enligt NCC Komplett. De stora blåa hallarna kommer snart också att synas i Uppsala och Sundbyberg. Och vi ska självfallet använda hallarna som reklampelare i syfte att stärka varumärket NCC!

12 NCC Komplett NCC Komplett är ett bra exempel på när NCC lever upp till löftet ”Förvänta lite mer”


Ladda ner ppt "NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande NCC Komplett"

Liknande presentationer


Google-annonser