Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande. NCC AB 2014-08-21Namn2 Komplement till den traditionella byggprocessen Producera snabbare Sänka kostnaderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande. NCC AB 2014-08-21Namn2 Komplement till den traditionella byggprocessen Producera snabbare Sänka kostnaderna."— Presentationens avskrift:

1 NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande

2 NCC AB 2014-08-21Namn2 Komplement till den traditionella byggprocessen Producera snabbare Sänka kostnaderna Höja kvaliteten Vi måste bryta mönster sätta oss över branschens historia granska allt från inköps- beteenden till metoder

3 NCC AB 2014-08-21Namn3 NCC Komplett - ett tekniksprång för bättre bostäder Samma ledande teknik som den moderna tillverkningsindustrin Högre kvalitet Lägre kostnad Unika möjligheter att variera husens utformning [Fabriksfoto]

4 NCC AB 2014-08-21Namn4 Fördelar Byggtiden halveras Kostnaderna blir lägre Enklare att planera Arkitekten har stor frihet Bättre arbetsmiljö Högre effektivitet Bättre logistik Lägre inköpspriser Förbättrad kvalitetskontroll Helt väderskyddad process utan risk för fuktproblem

5 NCC AB 2014-08-21Namn5 Industriellt byggande minskar risken för brist på arbetskraft 40 000 yrkesarbetare kommer att ha pensionerats fram till år 2015 Endast hälften väntas ersättas genom gymnasieskolans byggprogram Industriellt byggande en del av lösningen Komplement till dagens byggnadsarbetare

6 NCC AB 2014-08-21Namn6 NCC Komplett – en koncernangelägenhet Stärker NCC:s konkurrenskraft Kompetensöverföring inom koncernen Inköp och logistik Skapar en bild av NCC som företaget som leder utvecklingen i branschen!

7 NCC AB 2014-08-21Namn7 Industriellt byggande – vad är det? Materialtillverkare Under- leverantörer Bygg- platsen 50% 90%10% 50% 90%10% Traditionellt byggande NCC Komplett Konkurrenter

8 NCC AB 2014-08-21Namn8 Industrialiserat bygge Projekt- ering Grund- läggning StomresningKomplettering Traditionellt bygge Projekt- ering Grund- läggning StomresningKomplettering Montering enligt NCC Komplett Projektering Grund- läggning Montering Komp- lettering

9 NCC AB 2014-08-21Namn9 Navet i den nya byggprocessen – en nyetablerad fabrik i Hallstahammar Nära till flera tätbebyggda områden med bostadsbrist

10 NCC AB 2014-08-21Namn10 Världsledande bostadsproduktion Investering cirka 300 MSEK Ca 60 operatörer All produktion orderstyrd Hög automatiseringsgrad In- och utleveranser – just-in-time Egen betongfabrik – högpresterande betong Kapacitet 1 000 lägenheter per år – 17 lägenheter per operatör Arbetsmiljön ren och städad – de färdiga ytskikten skadas inte Komponenterna lämnar fabriken som platta paket En lastbil lämnar var 15:e minut

11 NCC AB 2014-08-21Namn11

12


Ladda ner ppt "NCC Komplett Industriellt bostadsbyggande. NCC AB 2014-08-21Namn2 Komplement till den traditionella byggprocessen Producera snabbare Sänka kostnaderna."

Liknande presentationer


Google-annonser