Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravbroschyrer. Innehåll Europeiska projekt Beräkna livscykelkostnad Tryckluftssystem Fläktar Kylaggregat Pumpar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravbroschyrer. Innehåll Europeiska projekt Beräkna livscykelkostnad Tryckluftssystem Fläktar Kylaggregat Pumpar."— Presentationens avskrift:

1 Kravbroschyrer

2 Innehåll Europeiska projekt Beräkna livscykelkostnad Tryckluftssystem Fläktar Kylaggregat Pumpar

3 Europeiska projekt MCP Motor Challenge Programme - Effektivisera motordrivna system - Information på www.energimyndigheten.sewww.energimyndigheten.se EU projekt EuroDEEM - Databas med effektiva elmotorer - Länk från www.energimyndigheten.sewww.energimyndigheten.se

4 LCC - Livscykelkostnad LCC tot = Inv + LCC en + LCC und Inv = investeringskostnad LCC en = årlig energikostnad * nusummefaktorn LCC und = årlig underhållskostnad * nusummefaktorn

5 Tryckluftssystem - innehåll Driften dyrare än investeringen Läckage i systemet Uppbyggnad kompressorer El-verktyg kontra tryckluft

6 Driften dyrare än investeringen

7 Läckage i tryckluftssystemet

8 Systemuppbyggnad kompressor

9

10

11 Elverktyg ett alternativ Handverktyg –Universalmaskin, lätt att ansluta men tung –Trefasmaskin, driftsäker men hög vikt –Högfrekvensmaskin, ej tyngre än tryckluft Andra tillämpningar –Kylning –Renblåsning

12 Fläktar - innehåll Kostnadsfördelning fläkt Fläktupphandling Reglermetoder Kravspecifikation

13 Kostnadsfördelning för en 100 kW fläkt under en 10-års period

14 Arbetsgången vid en fläktupphandling Fläktupphandling Mät flöde, tryck, eleffekt. Fläktens och motorns kondition Projektera och dimensionera kanalsystem inkl. komponenter Systemförändringar? Har flödesbehovet ändrats? Nya data för strömningsförluster, fläktkapacitet, reglerbehov etc. Definiera behov Beräkna strömningshastighet och –förluster, fläktkapacitet Kravspecifikation för fläkt Förfrågningsunderlag ut Offertvärdering, LCC kalkyl Val av leverantör. Kontrakt ReinvesteringNyinvestering

15 Reglermetoder Varvtalsreglering, Stryp- eller spjäll reglering, Skovelvinkelreglering (Axialfläktar)

16 Kravspecifikation fläkt Allmänna krav –Investeringskostnader –Nuvärde av energikostnader –Nuvärde av underhållskostnader Leverantören ska i offerten visa –hur det förebyggande underhållet sker –hur dokumentation av underhållsåtgärder ska göras –garantier för LCC- kalkylens giltighet under den ekonomiska livslängden

17 Kylaggregat - innehåll Kostnadsfördelning kylaggregat Upphandling Reglering Kravspecifikation kylanläggningar

18 Kostnad för vätskekylaggregat

19 Arbetsgång vid kylupphandling Kylupphandling Kartlägg behov av kyla, flöde, reglering, plats, tid osv. Ny behovsanalys Projektera kylsystemet Beräkna temp. differenser Tryckfall och kyleffekt Systemförändringar? Beräkna strömningshastighet och –förluster, fläktkapacitet Kravspecifikation Förfrågningsunderlag ut Offertvärdering, LCC kalkyl Val av kylanläggning. Kontrakt Reinvestering Nyinvestering

20 Regelmetoder för kylkompressorer On/off drift Ventilavlastning (flercylindriga kolvkompressorer) Slidreglering Varvtalsreglering

21 Kravspecifikation för kylanläggningar Allmänna krav –Investeringskostnader för aktuell utrustning –Nuvärde av beräknade energikostnader –Nuvärde av beräknade underhållskostnader

22 Pumpar - innehåll Kostnadsfördelning pump Upphandling Reglermetoder Kravspecifikation pumpar

23 Pump 130 kW kostnadsfördelning under en 10-års period

24 Arbetsgång vid upphandling av ny pump Pumpupphandling Mät flöde/tryck. Undersök pumpens och motorns kondition. Projektera och dimensionera rörsystem med hänsyn till processkrav Har systemförändringar genomförts? Har behovet ändrats? Ange nya data för strömningsförluster, erforderlig pumpkapacitet, reglerbehov osv Definiera behov av vätsketransport, flöde, tryck, varaktighet osv Beräkna strömningshastighet och -förluster, erforderlig pumpkapacitet Kravspecifikation Förfrågningsunderlag ut Offertvärdering, LCC kalkyl Val av kylanläggning. Kontrakt ReinvesteringNyinvestering

25 Regelmetoder Start/stopp Koppla in ytterligare pumpar Tvåhastighetsdrift Kontinuerliga reglersätt –Strypreglering –Varvtalsreglering

26 Pumpens verkningsgrad Pump- och systemkurva vid strypreglering av pump

27

28 Kravspecifikation pump Allmänna krav för LCC kalkyl –investeringskostnader –nuvärde av energikostnader –nuvärde av underhållskostnader Offerten ska även visa –hur förebyggande underhåll utförs –hur underhållsåtgärder ska dokumenteras –garantier för att LCC-kalkylen kan tillämpas under den ekonomiska livslängden


Ladda ner ppt "Kravbroschyrer. Innehåll Europeiska projekt Beräkna livscykelkostnad Tryckluftssystem Fläktar Kylaggregat Pumpar."

Liknande presentationer


Google-annonser