Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunilla Nordin. Utrustning (medicinskteknisk) Utrustningsvärde idag inom VL 1 miljarder Nyanskaffning per år inom VL 70- 110 miljoner Avskrivningstid.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunilla Nordin. Utrustning (medicinskteknisk) Utrustningsvärde idag inom VL 1 miljarder Nyanskaffning per år inom VL 70- 110 miljoner Avskrivningstid."— Presentationens avskrift:

1 Gunilla Nordin

2

3

4 Utrustning (medicinskteknisk) Utrustningsvärde idag inom VL 1 miljarder Nyanskaffning per år inom VL 70- 110 miljoner Avskrivningstid 3-10 år Servicekostnader ca 3% av anskaffningsvärdet Utrustningsvärde inom svensk sjukvård 20 miljarder (2001)

5 Analysera behovet •Kundbehov •Processer inom respektive verksamhetsområde •Berörings- och beroende förhållande •Krav utifrån lagar, föreskrifter, avtal, förordningar •Krav ställda av Landstinget •Verksamhetens egna behov

6 Förstudie • Kartlägga processerna inom Tele, Grafiska, MT, Informatik • Ta fram vilka krav som styr valet av ”affärssystem” för MTI • Kravspecifikation - lämpligt gemensamt IT-stöd (ej suboptimerat) • Bedöma befintligt system (maximo 3.02)

7 Lagar, förordningar och föreskrifter Krav på kvalitetssystem • att det finns rutiner för användning och hantering av medicinsktekniska produkter • att produkterna underhålls regelbundet

8

9 Vision om Maximo i drift • Kundens möjlighet till insyn i ”eget” ärende • Affärssystem/verksamhetssystem • Upphandling • Inköp av reservdelar, inköp • Förrådssystem • Inleveranser • Fakturahantering • Uppföljning och • Analys stöd

10 Plan • Skapa Demodatabas • Skapa Utbildningsdatabas • Skapa Testdatabas Produktion • Utbilda • Slå samman tre databaser till en produktionsdatabas • Uppgradera från version 3.02 till 5.1 • Implementera Maximo 5.1

11 Antal användare/ärenden • 250 - verksamhetssystem • 30 - affärssystem • antal externa leverantörer ….. •antal arbetsordrar MT 133.268 (exkl underarbetsorder) •antal ” IT 30.364 (år 2002) • antal ” Tele ? • antal ” Grafiska ?

12 Antal Inköpsordrar 5.770 Förrådsartiklar10.031 Företag 2.731 FU 6.481 Benämningar 5.242 Fabr/modell11.021 Antal utrustningar 50.136

13 Förväntningar på leverantör • Support - applikation, • Support - kundkännedom • Högre kompetens i applikationen Maximo • Bättre resursstyrning inom MRO • Samordnad riskanalys för drift av Maximo

14 Systemförvaltningsorganisation Vision : Kvalitetssäkrad systemförvaltningsorganisation Leverantör Linjeverksamhet Informatik Produktägare Systemägare IT-resursägare Produktansvarig Systemansvarig Driftsansvarig Support Helpdesk/ Applikationskonsult Årlig revision av systemförvaltningen

15 Riskanalys av Maximo Riskidentifiering (beskrivning av hot) Riskprioritering (sannolikhet och konsekvens) Risk-klassificering (låg- måttlig,-hög, mycket hög risk) Riskhantering (existerande kontroller, rutiner)

16 Maximo V5.1 i Produktion


Ladda ner ppt "Gunilla Nordin. Utrustning (medicinskteknisk) Utrustningsvärde idag inom VL 1 miljarder Nyanskaffning per år inom VL 70- 110 miljoner Avskrivningstid."

Liknande presentationer


Google-annonser