Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gunilla Nordin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gunilla Nordin."— Presentationens avskrift:

1 Gunilla Nordin

2

3

4 Utrustning (medicinskteknisk)
Utrustningsvärde idag inom VL 1 miljarder Nyanskaffning per år inom VL miljoner Avskrivningstid 3-10 år Servicekostnader ca 3% av anskaffningsvärdet Utrustningsvärde inom svensk sjukvård 20 miljarder (2001)

5 Analysera behovet Kundbehov
Processer inom respektive verksamhetsområde Berörings- och beroende förhållande Krav utifrån lagar, föreskrifter, avtal, förordningar Krav ställda av Landstinget Verksamhetens egna behov

6 Förstudie Kartlägga processerna inom Tele, Grafiska, MT, Informatik
Ta fram vilka krav som styr valet av ”affärssystem” för MTI Kravspecifikation - lämpligt gemensamt IT-stöd (ej suboptimerat) Bedöma befintligt system (maximo 3.02)

7 Lagar, förordningar och föreskrifter
Krav på kvalitetssystem att det finns rutiner för användning och hantering av medicinsktekniska produkter att produkterna underhålls regelbundet

8

9 Vision om Maximo i drift
Kundens möjlighet till insyn i ”eget” ärende Affärssystem/verksamhetssystem Upphandling Inköp av reservdelar, inköp Förrådssystem Inleveranser Fakturahantering Uppföljning och Analys stöd

10 Plan Skapa Demodatabas Skapa Utbildningsdatabas Skapa Testdatabas
Produktion Utbilda Slå samman tre databaser till en produktionsdatabas Uppgradera från version 3.02 till 5.1 Implementera Maximo 5.1

11 Antal användare/ärenden
verksamhetssystem affärssystem antal externa leverantörer ….. antal arbetsordrar MT (exkl underarbetsorder) antal ” IT (år 2002) antal ” Tele ? antal ” Grafiska ?

12 Antal Inköpsordrar 5.770 Förrådsartiklar 10.031 Företag 2.731 FU 6.481
Benämningar Fabr/modell Antal utrustningar Antal i gamla maximo konverterade till 5.1

13 Förväntningar på leverantör
Support - applikation, Support - kundkännedom Högre kompetens i applikationen Maximo Bättre resursstyrning inom MRO Samordnad riskanalys för drift av Maximo

14 Systemförvaltningsorganisation
Vision : Kvalitetssäkrad systemförvaltningsorganisation Årlig revision av systemförvaltningen Leverantör Linjeverksamhet Informatik Produktägare Systemägare IT-resursägare Produktansvarig Systemansvarig Driftsansvarig Support Helpdesk/ Applikationskonsult

15 Riskanalys av Maximo Riskidentifiering (beskrivning av hot)
Riskprioritering (sannolikhet och konsekvens) Risk-klassificering (låg- måttlig,-hög, mycket hög risk) Riskhantering (existerande kontroller, rutiner)

16 Maximo V5.1 i Produktion


Ladda ner ppt "Gunilla Nordin."

Liknande presentationer


Google-annonser