Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt Bygg- och anläggningsproduktion ABP101.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt Bygg- och anläggningsproduktion ABP101."— Presentationens avskrift:

1 Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt Bygg- och anläggningsproduktion ABP101

2 Svårt att beräkna kostnader tidigt i byggskedet Undersöka tidigare projekt och jämföra Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl

3 Utredning  Skisser  Omfattning  Tidsram mm Beslut om inledning av projekt Uppskattad kalkyl om byggkostnader Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl

4 Efter utredning startar programskedet  Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl

5 Efter utredning startar programskedet  Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja

6 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl Efter utredning startar programskedet  Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja  För över krav från programmet till tekniska lösningar

7 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl Efter utredning startar programskedet  Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja  För över krav från programmet till tekniska lösningar  Dessa lösningar framställs i kompletta bygghandlingar

8 Byggprocessens inledning Kalkylutformning Kalkylens två huvuddelar är entreprenad- och byggherrekostnader

9 Byggprocessens inledning Kalkylutformning Entreprenadkostnader Kostnad för totalentreprenad, enligt avtal Materialkostnader vid eget arbete, till exempel färgmaterial Lös inredning och utrustning Övriga kostnader som inte ingår i totalentreprenaden Oförutsedda kostnader (ca 5-10 % av ovanstående)

10 Byggprocessens inledning Kalkylutformning Byggherrekostnader avser: Byggherrens administrativa insatser Kostnader för projektets finansiering Avgifter vilka är direkt relaterade till objektet

11 Byggprocessens inledning Kalkylutformning Exempel på Byggherrekostnader  Bygglov med mera till byggnadsnämnden  Andra tillstånd än bygglov  Konsulter; arkitekt, konstruktör, kvalitetsansvarig, eventuell byggledare, besiktningsman  Räntekostnader under byggtiden  Mervärdesskatt i fall då denna inte är avdragsgill

12 Byggprocessens inledning Kostnader efter färdigställande av byggobjekt Egen insats och banklån, kapitalkostnad Drift, underhåll och reparationer

13 Ersättningsformer Fast pris  Fastställt pris för hela entreprenaden under upphandlingsskedet  Entreprenören tar ekonomiskt ansvar +Byggherren vet projektkostnad i ett tidigt skede -Oplanerade kostnader riskpåslag -Stort påslag vid stora projekt gör att det blir lönsammare med löpande räkning

14 Ersättningsformer Löpande räkning  Entreprenören erhåller löpande ersättning + arvode  Bonus och viten kan införas för att förkorta byggtiden Kostnadstak i anbud Besparingar fördelas efter avtal -Ökad arbetsbelastning för byggherren +Byggherren vet maximal projektkostnad

15 Ersättningsformer Fasta á priser  Används vid snabb byggstart  Byggherren upprättar mängdförtäckning Prissätts av olika entreprenörer vid anbud  Verkliga mängder jämförs och kostnader regleras mellan parterna


Ladda ner ppt "Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt Bygg- och anläggningsproduktion ABP101."

Liknande presentationer


Google-annonser