Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt"— Presentationens avskrift:

1 Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt
Bygg- och anläggningsproduktion ABP101

2 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Svårt att beräkna kostnader tidigt i byggskedet Undersöka tidigare projekt och jämföra

3 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Utredning Skisser Omfattning Tidsram mm Beslut om inledning av projekt Uppskattad kalkyl om byggkostnader

4 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Efter utredning startar programskedet Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm

5 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Efter utredning startar programskedet Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja

6 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Efter utredning startar programskedet Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja För över krav från programmet till tekniska lösningar

7 Byggprocessens inledning Byggherrens projektkalkyl
Efter utredning startar programskedet Beskriver i ord funktionskrav, lokalbehov, ekonomiska ramar mm Projekteringsskedet kan nu börja För över krav från programmet till tekniska lösningar Dessa lösningar framställs i kompletta bygghandlingar

8 Byggprocessens inledning Kalkylutformning
Kalkylens två huvuddelar är entreprenad- och byggherrekostnader

9 Byggprocessens inledning Kalkylutformning
Entreprenadkostnader Kostnad för totalentreprenad, enligt avtal Materialkostnader vid eget arbete, till exempel färgmaterial Lös inredning och utrustning Övriga kostnader som inte ingår i totalentreprenaden Oförutsedda kostnader (ca 5-10 % av ovanstående)

10 Byggprocessens inledning Kalkylutformning
Byggherrekostnader avser: Byggherrens administrativa insatser Kostnader för projektets finansiering Avgifter vilka är direkt relaterade till objektet

11 Byggprocessens inledning Kalkylutformning
Exempel på Byggherrekostnader Bygglov med mera till byggnadsnämnden Andra tillstånd än bygglov Konsulter; arkitekt, konstruktör, kvalitetsansvarig, eventuell byggledare, besiktningsman Räntekostnader under byggtiden Mervärdesskatt i fall då denna inte är avdragsgill

12 Byggprocessens inledning Kostnader efter färdigställande av byggobjekt
Egen insats och banklån, kapitalkostnad Drift, underhåll och reparationer

13 Ersättningsformer Fast pris
Fastställt pris för hela entreprenaden under upphandlingsskedet Entreprenören tar ekonomiskt ansvar + Byggherren vet projektkostnad i ett tidigt skede - Oplanerade kostnader riskpåslag - Stort påslag vid stora projekt gör att det blir lönsammare med löpande räkning

14 Ersättningsformer Löpande räkning
Entreprenören erhåller löpande ersättning + arvode Bonus och viten kan införas för att förkorta byggtiden Kostnadstak i anbud Besparingar fördelas efter avtal - Ökad arbetsbelastning för byggherren + Byggherren vet maximal projektkostnad

15 Ersättningsformer Fasta á priser Används vid snabb byggstart
Byggherren upprättar mängdförtäckning Prissätts av olika entreprenörer vid anbud Verkliga mängder jämförs och kostnader regleras mellan parterna


Ladda ner ppt "Kalkylering av bygg- respektive anläggningsprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser