Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning AdministrationElevhälsa GrundskolaFörskola

2 Tre verksamhetsområden blir två Kultur och fritid uppgår i Kultur- och fritidsnämnden Förskoleklass,grundskola, grundsärskola, fritidshem Förskola, pedagogisk omsorg ingår i Barn-och utbildningsnämnden Tillsyn över enskild verksamhet

3 Staten Huvudmannen Rektor Förskolechef Lärare, rektor och huvudmannen MålFörutsättningarProcessResultat

4 Vision/ helhetsidé Vision ”Vänersborgs kommun – attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet” Helhetsidé ”Tillsammans gör vi bra bättre”

5 Prioriterade områden utifrån det systematiska kvalitetsarbetet Ökad måluppfyllelse Ökad likvärdighet mellan och inom enheter, samt mellan könen Säkra behörighet och kompetens


Ladda ner ppt "Riksdagen Skollagen Kommunfullmäktige Inriktningsmål Barn- och utbildningsnämnd Förväntade resultat Skolverket Läroplaner Barn- och utbildningssförvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser