Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motions- och Idrottskadeenhet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motions- och Idrottskadeenhet"— Presentationens avskrift:

1 Motions- och Idrottskadeenhet
MIE Motions- och Idrottskadeenhet, , Desirée Hallberg

2 Bakgrund Den idrottsmedicinska enheten IME lokaliserat på Regionsjukhuset var ett nationellt centrum för idrottsmedicin. Verksamheten upphörde under senare delen av 90-talet. Patienter med problem av idrottmedicinsk karaktär finns idag på olika centrum och kliniker inom LiÖ men även på olika privata rehabiliteringsenheter. Idrottsmedicinsk forskning bedrivs framgångsrik på Hälsouniversitetet.

3 Syfte Syftet med projektet är att möta behovet från patienter med motions- och idrottsskador att få en snabb och effektiv hantering av sina problem genom att styra upp flödet och slussas patienterna direkt till rätt vårdnivå och rätt kompetens samt skapa evidensbaserade behandlingsriktlinjer.

4 Effektmål E1: 90 % av patienter ska ha följt det uppstyrda flödet och sökt sjukgymnast som primärinstans det vill säga rätt kompetens och rätt vårdnivå direkt utan att ha besökt annan enhet innan. Baslinjemätning utförs innan driftsstart, följs kontinuerligt och målsättning ska vara uppnådd 1 år efter driftstart. E2: 90 % av patienterna som söker enheten ska få kontakt med sjukgymnast samma dag och patienter med medicinska behov ska ha en besökstid till sjukgymnast inom fjorton dagar vilket följs upp kvartalsvis.

5 Effektmål E3: Ledtiderna för patienterna från besök hos sjukgymnast till besök hos ortoped inom projektet ”Motions- och idrottskadeenhet” ska vara högst 60 dagar vilket följs upp kvartalsvis. E4: 90 % av de patienter som söker motions- och idrottskadeenheten ska vara nöjda med vården och bemötande vilket mäts kontinuerligt via patientenkät efter avslutad kontakt.

6 Projektresultat P1: Framtagen modell för en motions- och idrottskadeenhet inom Landstinget i Östergötland P2: En driftsatt organisation utifrån framtagen modell inriktad mot bredden vad gäller motions- och idrottsrelaterade problem från rörelseapparaten. P3: Genomförd informationskampanj P4: Framtagen och genomförd plan för utvärdering eventuellt genom involvering av Hälsouniversitet.

7 Tidplan Projektstart december 2013.
Den framtagen modell för en motions- och idrottskadeenhet inom Landstinget i Östergötland presenterades under våren 2014. Planeringsfas hösten 2014 där arbetet med att implementerar modellen startar och förberedelsearbetet inför uppstart genomförs tillsammans med projektgrupp.

8 Tidplan Verksamheten ska komma igång under första kvartalen 2015 och kommer att startas i olika steg. Pilotprojekt varar från 1 mars 2015 till och med 31 december 2016 Utvärdering av verksamheten under hösten 2016 som beslutsunderlag till styrgruppen om att eventuellt göra verksamheten permanent inom landstinget i Östergötland.

9 Organisation En samverkansenhet ”Motions- och Idrottskadeenhet” med två mottagningar dvs en i Linköping och en i Norrköping. Linköping: Rörelse&Hälsa Norrköping: Nya Parken.

10 Bemanning på enheten En sammanhållen grupp på respektive mottagning som tar emot patienter i en gemensam lokal Gruppen består av: Ortopeder anställda inom LiÖ Sjukgymnaster anställda i LiÖ Lagetablerade sjukgymnaster

11 Vägen in för patienterna
Telefon med TeleQ: Uppringd samma dag av koordinator. Ett telefonnummer till enheten och sedan choice om: 1) Centrala och Västra länsdelen 2) Östra delen Remisser Ställda till ortoped och rehab men även vara uppföljning från akuten (”röda knän”)

12 Åtgärd Råd per telefon (50%)
Bokas in för bedömnings hos sjukgymnast (48%) Bokas in för bedömnings av ortoped (Litet flöde direkt från teleQ (2%) men de flesta via sjukgymnast (25%)

13 Uppföljning Den vårdgivare som träffat patienten har även ett uppföljningsansvar då behov finns. Uppföljningen är då lokaliserad på ordinarie enhet. Detta behöver inte betyda att samma sjukgymnastik eller ortoped träffar patienten igen men att ansvaret för vidare kontakt ligger på den bedömmande sjukgymnasten eller ortopeden

14 Kontakt Projektledare: Desirée Hallberg
Mail: Telefonnummer:


Ladda ner ppt "Motions- och Idrottskadeenhet"

Liknande presentationer


Google-annonser