Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Östergötland Motions- och Idrottskadeenhet MIE Motions- och Idrottskadeenhet, 2015-02-10, Desirée Hallberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Östergötland Motions- och Idrottskadeenhet MIE Motions- och Idrottskadeenhet, 2015-02-10, Desirée Hallberg."— Presentationens avskrift:

1 Region Östergötland Motions- och Idrottskadeenhet MIE Motions- och Idrottskadeenhet, 2015-02-10, Desirée Hallberg

2 Region Östergötland Den idrottsmedicinska enheten IME lokaliserat på Regionsjukhuset var ett nationellt centrum för idrottsmedicin. Verksamheten upphörde under senare delen av 90-talet. Patienter med problem av idrottmedicinsk karaktär finns idag på olika centrum och kliniker inom LiÖ men även på olika privata rehabiliteringsenheter. Idrottsmedicinsk forskning bedrivs framgångsrik på Hälsouniversitetet. Bakgrund

3 Region Östergötland Syftet med projektet är att möta behovet från patienter med motions- och idrottsskador att få en snabb och effektiv hantering av sina problem genom att styra upp flödet och slussas patienterna direkt till rätt vårdnivå och rätt kompetens samt skapa evidensbaserade behandlingsriktlinjer. Syfte

4 Region Östergötland E1: 90 % av patienter ska ha följt det uppstyrda flödet och sökt sjukgymnast som primärinstans det vill säga rätt kompetens och rätt vårdnivå direkt utan att ha besökt annan enhet innan. Baslinjemätning utförs innan driftsstart, följs kontinuerligt och målsättning ska vara uppnådd 1 år efter driftstart. E2: 90 % av patienterna som söker enheten ska få kontakt med sjukgymnast samma dag och patienter med medicinska behov ska ha en besökstid till sjukgymnast inom fjorton dagar vilket följs upp kvartalsvis. Effektmål

5 Region Östergötland E3: Ledtiderna för patienterna från besök hos sjukgymnast till besök hos ortoped inom projektet ”Motions- och idrottskadeenhet” ska vara högst 60 dagar vilket följs upp kvartalsvis. E4: 90 % av de patienter som söker motions- och idrottskadeenheten ska vara nöjda med vården och bemötande vilket mäts kontinuerligt via patientenkät efter avslutad kontakt. Effektmål

6 Region Östergötland P1: Framtagen modell för en motions- och idrottskadeenhet inom Landstinget i Östergötland P2: En driftsatt organisation utifrån framtagen modell inriktad mot bredden vad gäller motions- och idrottsrelaterade problem från rörelseapparaten. P3: Genomförd informationskampanj P4: Framtagen och genomförd plan för utvärdering eventuellt genom involvering av Hälsouniversitet. Projektresultat

7 Region Östergötland Projektstart december 2013. Den framtagen modell för en motions- och idrottskadeenhet inom Landstinget i Östergötland presenterades under våren 2014. Planeringsfas hösten 2014 där arbetet med att implementerar modellen startar och förberedelsearbetet inför uppstart genomförs tillsammans med projektgrupp. Tidplan

8 Region Östergötland Verksamheten ska komma igång under första kvartalen 2015 och kommer att startas i olika steg. Pilotprojekt varar från 1 mars 2015 till och med 31 december 2016 Utvärdering av verksamheten under hösten 2016 som beslutsunderlag till styrgruppen om att eventuellt göra verksamheten permanent inom landstinget i Östergötland. Tidplan

9 Region Östergötland En samverkansenhet ”Motions- och Idrottskadeenhet” med två mottagningar dvs en i Linköping och en i Norrköping. Linköping: Rörelse&Hälsa Norrköping: Nya Parken. Organisation

10 Region Östergötland En sammanhållen grupp på respektive mottagning som tar emot patienter i en gemensam lokal Gruppen består av: Ortopeder anställda inom LiÖ Sjukgymnaster anställda i LiÖ Lagetablerade sjukgymnaster Bemanning på enheten

11 Region Östergötland Telefon med TeleQ: Uppringd samma dag av koordinator. Ett telefonnummer till enheten och sedan choice om: 1) Centrala och Västra länsdelen 2) Östra delen Remisser Ställda till ortoped och rehab men även vara uppföljning från akuten (”röda knän”) Vägen in för patienterna

12 Region Östergötland 1.Råd per telefon (50%) 2.Bokas in för bedömnings hos sjukgymnast (48%) 3.Bokas in för bedömnings av ortoped (Litet flöde direkt från teleQ (2%) men de flesta via sjukgymnast (25%) Åtgärd

13 Region Östergötland Den vårdgivare som träffat patienten har även ett uppföljningsansvar då behov finns. Uppföljningen är då lokaliserad på ordinarie enhet. Detta behöver inte betyda att samma sjukgymnastik eller ortoped träffar patienten igen men att ansvaret för vidare kontakt ligger på den bedömmande sjukgymnasten eller ortopeden Uppföljning

14 Region Östergötland Projektledare: Desirée Hallberg Mail: desiree.hallberg@regionostergotland.sedesiree.hallberg@regionostergotland.se Telefonnummer: 010 - 103 0847 Kontakt


Ladda ner ppt "Region Östergötland Motions- och Idrottskadeenhet MIE Motions- och Idrottskadeenhet, 2015-02-10, Desirée Hallberg."

Liknande presentationer


Google-annonser