Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modellområde psykisk hälsa barn och unga. Bakgrund  Barnkonventionen  Hälsofrämjande  Samordning  Uppföljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modellområde psykisk hälsa barn och unga. Bakgrund  Barnkonventionen  Hälsofrämjande  Samordning  Uppföljning."— Presentationens avskrift:

1 Modellområde psykisk hälsa barn och unga

2 Bakgrund  Barnkonventionen  Hälsofrämjande  Samordning  Uppföljning

3 Ledningsgrupp Politisk styrgrupp Chefssamverkan – ständig arbetsgrupp Specifika arbetsgrupper Spindel- grupperna Samordnare Projektledare Uppdrag Samordna och hålla ihop projektet, bistå som processtöd i arbetsgrupperna Modellområde Hudiksvalls kommun och Landstinget Gävleborg

4 Nationell bakgrund  Försämrad upplevd psykiska hälsa bland barn och unga  Förstärkt vårdgaranti för barn och unga med psykisk ohälsa – kortade kötider från bedömning till behandling (BUP,Barn- och ungdomshabilitering)  Förutsätter en utvecklad ”första linjens vård”.  Uppdrag från Socialdepartementet

5 Syften modellområde Bättre, snabbare, mer samordnade insatser för barn och ungdomars psykiska hälsa:  utveckla samverkansmodeller och arbetssätt parallellt  nyttja befintliga gemensamma resurser på ett bättre sätt

6 Kartläggning 2009  Vinjetter  Aktörsanalys  Statistik Resulterade i 26 utvecklingsområden

7 Synkronisering på olika nivåer Specialiserade insatser Riskgrupper Hälsofränjande Första linjens insatser Tidiga insatser Gemensamma folkhälsomål Gemensam Barnhälso- mottagning Samordnat team för Hemmaplanslösningar vid komplexa behov

8 Prioritering  Bättre samverkan kring enskilda barn + kortare väntetider  Rätt insatser på rätt nivå + metoder för att upptäcka och bedöma psykisk ohälsa  Tidigare anmälan/ ansökan till socialtjänsten

9 Bättre samverkan - varför?  Tidigt. För bästa synkronisering.  Föräldrar och barn slipper bära information mellan verksamheterna.  Viktig information följer barnet  Om insatser samordnas kan de: –förstärka varandra –komplettera varandra och bilda helhet –ges i rätt tidsföljd

10 Bättre samverkan - hur?  Våga ta initiativ!  Involvera barn och föräldrar.  Samordningsmöte inom 3 veckor: –Samordnare –Samordnad individuell plan, SIP

11 Samordning – uppföljning

12 Rätt insatser – varför?  Samma metoder för behandling och utredning hos flera aktörer  Instrument för screening och bedömning saknas  Dubbelarbete  Luckor i kedjan

13 Rätt insatser – hur? Överenskommelse kring arbets- och ansvarsbeskrivning för:  hälsofrämjande arbete  möta lindrig psykisk ohälsa  möta allvarlig psykisk ohälsa  upptäcka och hänvisa till rätt aktör vid olika grad av psykisk ohälsa

14 Rätt insatser och samverkan – När det gick bra..  Skolan initiativ: –egna insatser –egna utredningar –remisser –samverkan –dialog föräldrar och barnet  Rätt insatser snabbt –korrigera tillsammans  Kontinuerlig dialog: samordning, uppföljning

15 Tidigare anmälan – varför? Aktualisering till socialtjänsten görs:  allt för sällan, exempel 3 av 10 som borde göras  sent, exempel 28 månaders fördröjning  i liten utsträckning av förskolan (2%) och Hälso- och sjukvården (6%)

16 Tidigare anmälan – hur? Seminarium för all personal:  anmälningsskyldigheten  uppgiftsskyldighet  hur göra en anmälan? –underrätta vårdnadshavare utom vid 2 tillfällen –hur en anmälan kan se ut  flödet inom socialtjänsten, återkoppling  fördomar  den egna verksamhetens rutiner  konsultation

17 Tidigare anmälan – upptäckt

18

19 Vårt arbete 2012  Kompetens 1:a linjen och basen  Förankring rutin  Kompetens för samverkan: –sekretess –leda samordningsmöte  Gränssnittsarbete soc-familjehälsa  Kortare väntetider inom soc.  Mäta systemets funktionssätt: SQPM  Närvårdssktrukturen för ledning och styrning i samverkan. Förslag till länet.  Nytt projekt, Psynk/ledning och styrning

20 Nytt projekt Inriktning: ledning och styrning för:  team kring barnen utifrån behov  eliminera glapp och dubbelarbeten  stärka barns och ungdomars delaktighet  ta tillvara resurser i familjens privata nätverk.

21 Våra erfarenheter, nycklar  Skolan med!  Synliggör barnets medverkan  Förankring tillsammans  Uppföljning: dialog och analys  Fora för tolkning  Styrning av den lokala samordningen  Samordnare i komplexa ärenden  Som en rulltårta !

22 Tips: Kokbok på www.skl.se/psynkwww.skl.se/psynk

23

24 Förslag länet  Process –viljeinriktning –stärk samordningsstrukturen –inventera –prioritera –besluta, kvalitetssäkra –förändringsarbete –utvärdera  Stödfunktion –länsövergripande –eventuella lokala, kommunala


Ladda ner ppt "Modellområde psykisk hälsa barn och unga. Bakgrund  Barnkonventionen  Hälsofrämjande  Samordning  Uppföljning."

Liknande presentationer


Google-annonser