Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Kortare Väntetider - mål Tillgänglighet till vård och behandling ska följa regionens vårdgarantier Patienterna ska erhålla överenskommen tid för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Kortare Väntetider - mål Tillgänglighet till vård och behandling ska följa regionens vårdgarantier Patienterna ska erhålla överenskommen tid för."— Presentationens avskrift:

1

2 Projekt Kortare Väntetider - mål Tillgänglighet till vård och behandling ska följa regionens vårdgarantier Patienterna ska erhålla överenskommen tid för besök respektive behandling Enhetliga medicinska indikationer och prioriteringsgrunder ska gälla i regionen

3

4 RR-GRUPPENS UPPDRAG Modell för prognos och behovsbedömning av planerad vård

5 RR-GRUPPENS UPPDRAG forts Underlag för nämndernas beställningar Underlag för Vårdslussen Underlag för garanti/valfrihetsfrågor Underlag för regionala jämförelser

6 RR-GRUPPENS UPPDRAG forts Information till HSU och Hälso - och sjukvårdsnämnder Medicinska indikationer och prioriteringar Fortsatt metodutveckling Projektgrupp från HSK och Regionkansliets Hälso och sjukvårdsstrategiska avd

7

8 Vårdslussens ”10-i topp”

9

10 Besöksgaranti

11 Kvalitetssäkring av väntelistor - kritiska faktorer för framgång kvaliteten i remissen/vårdbegäran mottagandet av remiss/vårdbegäran fördelning - prioritering rutiner vid registrering koppling vårdkontakt - remiss/vårdbegäran uppdatering av väntelistor rutiner för avvikelseregistrering kommunikation - patient, inremitterande/vårdgivare

12 Handlingsprogram - per sjukhus Mål för sjukvårdens tillgänglighet och tillträde till väntelista Acceptabla väntetider per specialitet Definition av akutfall och dess handläggning Tidbokningsrutiner Riktlinjer för prioritering

13 Riktlinjer för kommunikation med patienter och remitterande Beskrivning och definition av uppgifter som registreras System för granskning och validering av registrerade uppgifter Former för publicering Hantering av patienter som väntat eller riskerar få vänta länge Strategier när målen ej nås Uppföljning och utvärderingsplaner Handlingsprogram forts….

14 Kvalitetssäkring av väntelistor - rensning av väntelistor, en köteoretisk ansatts Vanlig observation - köer tenderar att vara ostabila Två motverkande intressen vid stabil kö: - patienten vill stå så kort tid som möjligt i kön - sjukhuset vill utnyttja sina resurser så ekonomiskt som möjligt Är en stabil kö önskvärd?

15 Kvalitetssäkring av väntelistor - rensning av väntelistor, en köteoretisk ansats Nej - genom system med ständiga och i tiden inplanerade kökortningsåtgärder kan kötiden hållas på en acceptabel nivå samtidigt som personalresurser används effektivt. En tillfällig resursinsats ger resultat under tiden satsningen pågår men klingar av snabbt. Däremot planerade och upprepade aktiviteter exempelvis rensning av vl eller ökning av åtgärder kan ge resultat över tiden.

16

17

18 Frågeställningar Varför kan det skilja mellan att 0% och 89% kommer in till specialistmottagningsbesök beroende på vilket sjukhus man går till? Varför är det fortfarande ca 5000 patienter som väntat mer än 6 månader på behandling trots att stora satsningar har gjorts för denna grupp? Varför finns det så stora skillnader i indikationer för vården - mellan klinikerna men också inom? Varför finns det ett motstånd för kösatsningar trots att erfarenheterna visar att dessa ger resultat?

19


Ladda ner ppt "Projekt Kortare Väntetider - mål Tillgänglighet till vård och behandling ska följa regionens vårdgarantier Patienterna ska erhålla överenskommen tid för."

Liknande presentationer


Google-annonser