Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20130610 Destination Bua 2013-2015 Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Grönområde 2013-2015 Arbetsgrupp 2 Fastighetsutveckling Arbetsgrupp 3 Näringsliv/Turism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20130610 Destination Bua 2013-2015 Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Grönområde 2013-2015 Arbetsgrupp 2 Fastighetsutveckling Arbetsgrupp 3 Näringsliv/Turism."— Presentationens avskrift:

1 20130610 Destination Bua 2013-2015 Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Grönområde 2013-2015 Arbetsgrupp 2 Fastighetsutveckling Arbetsgrupp 3 Näringsliv/Turism *) Kenneth Berntsson - v.ordf Jan Malmgren - Vbg Kommun Richard Jakberg – Cofactor AB Styrgrupp Ordförande P-E Wikström *)

2 Arbetsgrupp Grönområdet Beslutsansvarig – Ingela Armbro Driftansvarig – NN stf Ingela Armbro Konsulter –Ann-Sofie Kihlman/Bua –Thom Olofsbacke/Bua –Christina Wallin/Bua –Susanna Almquist/Vbg Kommun –Jenny Myrelid Gunnarsson/Bua –Stefan Johansson/Bua Informerade via –Facebook –Anslagstavla –www.buasframtid.sewww.buasframtid.se

3 Fastighetsutveckling Beslutsansvarig – Magnus Källström/Vbg Kommun Driftansvarig – Richard Jakberg/Cofactor AB Konsulter –Johnny Gustavsson/Bua –Torbjörn Wallgren/Bua –Victoria Wiman/Bua –Beryl Malmborg/Bua –Calle Sjöberg/Bua –Akke Zimdal –Michael Pousette Informerade –Molnet

4 Näringsliv/Turism Beslutsansvarig – Ingela Armbro Driftansvarig – NN stf Ingela Armbro Konsulter –Oscar Albrektsson/ICA –Sven Svennerud/Bua –Jonas da Silva – Marknad Varberg –Hans Lillhage - Marknad Varberg –Erik Hellberg/Pålsonplåt –Rune Davidsson/Bua –Birgitta Sagdahl/Bua –Hanna Maikvist/Bua –Ulf Johansson/Fiskexporten –Sven Lusensky/Bua –Jonas Eriksson/Södra Cell –Gösta Larsen/Ringhals Informerade –Molnet

5 GoalPOST: Destination Bua Reviderad 130317 Övergripande Mål: Att skapa förutsättningar för utveckling av Bua Hamnområde inför 2020 PPosition Outnyttjad 18000 kvm kommunägd mark i ett av Buas bästa läge Ökad turism genom husbilsbesökare, fritidsbåtar och cyklister. Minskad fiskenäring. Brist på handel/service i Bua Hamn Brist på mötesplatser, upplevelser och aktiviteter i Bua Hamn Brist på tryggt och prisvärt boende i Bua Svagt nyföretagande i Bua Granne med Ringhals och Södra Cell Ökad inflyttning till Varbergs Kommun Brist på bra kommunikationer till Bua (cykelvägar, pendeltåg) Brist på regelbunden och specifik marknadsföring för Bua/Bua Hamn OOperativa Mål 1. Styrgrupp (SG) med minst en representant från Varbergs Kommun 2. Tre arbetsgrupper: Grönområde (G), Fastighetsutveckling (F), Näringsliv/Handel/Service (NHS)/Turism/Upplevelser/MF (TUM) 4. Utbildning för samtliga arbetsgrupper i ”Agile” arbetsmetodik 5. GoalPOST för samtliga arbetsgrupper SStrategi Vi arbetar efter ”Agile” utvecklingsprocess, en flexibel och interaktiv metod som kräver engagemang och ansvarstagande från individer i respektive arbetsgrupp. SG är beslutsanvarig för projektet (tidplan, ekonomi och resultat). Projektledare är driftansvarig för projektet och ser till att jobbet blir gjort genom sk Goal POST TTaktik 1. Kontakta Varbergs Kommun med avseende på representant i SG 2. Säkerställa beslutsansvarig och driftansvarig till FU 3. Kontakta lämpliga konsulter till F 4. Kontakta Marknad Varberg för representation i NHS och TUM 5. Säkerställa driftansvarig för NHS/TUM (ej klart), Grönområde (ej klart) 6. Genomgång av Goal POST för G 7. Säkerställa konsulter till NHS,TUM 8. Utbildning i arbetsmetodik för samtliga arbetsgrupper (återstår 5 personer) 9. Goal POST fastställda för samtliga arbetsgrupper ( FU revidering och N/T på gång) Mätpunkter: 1-3; Vecka 9 4-5; Vecka 10 6-7 Vecka 12 8; Vecka 15 9; Vecka 19

6 GoalPOST: Grönområdet Reviderad 130423 Övergripande Mål: Att skapa ett välkomnande intryck och en mötesplats för besökare och boende 2013-2015 PPosition Ca 9000 kvm ojämn, ovårdad gräsyta som används som rastställe för hundar Ca 9000 kvm asfalterad yta med ovårdad fastighet, bilvrak, skräp mm Ovälkomnande, skräpigt intryck vid infarten till Bua Hamn Brist på mötesplatser med ytor för upplevelser och aktiviteter för såväl besökare som boende i Bua Hamn Spretande, sneda skyltar och avsaknad av helhetsintryck i Bua Hamn Ett område som ger intryck av gammalt skräp, ovårdat och ovälkommet, i Buas bästa läge OOperativa Mål 1. Diskussion och ev. avtal med Vbg kommun om ansvar för marken 3. Rensa upp, räta upp och jämna till 4. Finansiering av infarten och grönområdet 5. Inramning med P-platser, flaggor och växter 6. En inramad gräsyta för möten och aktiviteter SStrategi Arbetsgruppen består av personer fr bygden och Varbergs Kommun. Arbetssättet präglas av öppenhet, kreativitet och innovativa idéer, som leder till möjliga insatser i demokratisk mening. Vi jobbar för att så mycket som möjligt bereda bygden möjlighet till delaktighet. Vi använder oss av ”Agile” utvecklingsprocess TTaktik 1. Visualisering av idéer 130221 2. Klargöra roller/uppdrag och avtal m kommunen 130307 3. Ta in prisuppgifter och gör en budget 130318 4. Söka möjliga finansiärer 130423 5. Påbörja uppfräschning av infarten 6. Påbörja uppfräschning av grönområdet Mätpunkter: 1. Vecka 8-11 2. Vecka 10 3. Vecka 8-12 4. Vecka 12-16 5. Vecka 17-26 6. Vecka 33-40

7 UTKAST1:1 Fastighetsutveckling (Boende mm) Övergripande Mål: Fastighetsutveckling med byggemenskaper efter definierade behov. P Position : A Tillgänglig mark som ägs av kommunen B Beslut taget att utveckla Bua med marken som central plats och motor C unik miljö och potential O Operativa delmål: Definiera målgrup och behovet utveckla och förankra konceptet hos brukarna och Kommunen Avtal med kommunen Genomföra byggantionen i etapper S Strategi: 1.Genomförande genom byggemenskaper 2.Politisk konsensus, 3.Marknadsundersökning, Renodla partsförhållande, 4.Tillskapa budget, 5.Detaljplan T Taktik: 1.Utveckla idé, och “smart”konceptet börja med trygghetsboende och bygg på med övriga behovdefinierade fastigheter, 2.Utveckla en finansieringsmodell för olika faser I projektet 3.Förankra hos KS, definiera avtalsparter ( Kommun, lokala företag) 4.Marknadsundersökning, SWOT analys, enkäter, kontakter med lokala företag, koll översiktplan, m.m 5.Planbesked 6.Utveckla trygghetsboende, antal lägenheter, flexibla storlekar,hyresnivå upplåtelseform 7.Starta byggemenskapen (juridisk form) 8.Avtal dito 9.Projektgenoförande genom separat projektplan, bygglov, projektering, upphandling avtal m.m..m.m.m. Mätpunkter 1.28/2 + 2 veckor 2.+ 2 veckor 3.+ 8 veckor 4.+4 veckor + löpande med undersökningar och intresseanmälningar, 5.+ 12 veckor 6.+20 veckor 7.+20 veckor 8.+24 veckor 9.+ 400 veckor

8 GoalPOST: Näringsliv/Turism 130604 Övergripande Mål: Att skapa förutsättningar för övernattning, upplevelsebaserade tjänster, samarbete med aktörer inom näringslivet, ett koncept/varumärke och handel/service i Bua hamn. P Position Vi saknar övernattning för besökare och turister i Bua Vi har få upplevelsebaserade tjänster att erbjuda våra besökare i Bua hamn Vi saknar nätverk för företagare I Bua Vi saknar ett koncept som gör oss unika Vi har flera möjligheter att utveckla handel och service i Bua hamn Vi har en god grund för utökad marina Vi har en lättillgänglig hamn Stora ytor lediga för aktiviteter/verksamheter Etablerad husbilscamping O Operativa delmål 1.Kartlagt möjligheter för vandrarhem och/eller B&B 2.En översikt över vad vi kan erbjuda ”dagsturister/besökare” 3.Ökad kunskap kring Bua Shellfisk och projektet ”havskräftsförädling 4.Skapat en definition av ”Förstklassig marina” 5.Skapat kontakt mellan Fiskhuset, Marinabaren, Bua Shellfish och Bua Fisk S Strategi Vi jobbar efter devisen ”Även en tusenmilafärd börjar med första steget” Vi delar upp ansvaret 1.Hanna – Ingela – Rune 2.Hanna 3.Sven S 4.Sven L 5.Sven L – Birgitta Vi stämmer av via telefonmöten varannan vecka och träffas fysiskt när behov uppstår T Taktik 1.Kartlägga lämpliga lokaler, undersöka intressenter i Bua, undersöka regler/krav/ ekonomi för vandrarhem och B&B 2.Samla ihop möjligheter, paketera och marknadsföra 3.Undersöka och beskriva projektet havskräftsförädling. Ta reda på planering och lansering 4.Titta på andra förstklassiga marinor – Vad har dom? Lägga till, dra ifrån – Vad tycker vi? 5.Kalla till möte, intervjua, skapa nätverk Mätpunkter: Telefonmöte tisdagar kl.19:00 med start den 18/6. Samtliga delmål ska vara uppfyllda senast 131015


Ladda ner ppt "20130610 Destination Bua 2013-2015 Projektledare Ingela Armbro Arbetsgrupp 1 Grönområde 2013-2015 Arbetsgrupp 2 Fastighetsutveckling Arbetsgrupp 3 Näringsliv/Turism."

Liknande presentationer


Google-annonser