Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förtroendemannaträff IT Avtal 2010. Agenda 10 – 12 Allmänt Underlag och förankring Nyheter Frågor och diskussion Lite mat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förtroendemannaträff IT Avtal 2010. Agenda 10 – 12 Allmänt Underlag och förankring Nyheter Frågor och diskussion Lite mat."— Presentationens avskrift:

1 Förtroendemannaträff IT Avtal 2010

2 Agenda 10 – 12 Allmänt Underlag och förankring Nyheter Frågor och diskussion Lite mat

3 Allmänt Parter Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna IT & Telekomföretagen (Almega) Giltighetstid 1 april 2010 t o m 31 mars 2012 Två lönerevisioner

4 Underlag och Förankring Förbundens övergripande inriktning i Avtalsrörelse 2010 2 Enkäter – IT & Telekom-området Förtroendevalda Förtroendemannaträff Delegation Ombudsmän inom IT Telekom = Yrkanden – utbyte med Almega 21 dec 2009 Förhandling – Delegation = Nya Avtal 1 April 2010

5 Lön - Nyheter Utvecklat processavtalet I grunden samma avtal och process som tidigare Helt lokal lönebildning utan centralt bestämd stupstock Ny förhandlingsordning Några nya viktiga skrivningar Omfattande stödpaket I protokollet: Vi förbehåller oss rätten att återgå till stupstocksmodellen.

6 Lön - Nyheter –Löneökningsavtal, tillåter inte lönesänkning (§ 2) –Parternas inledande arbete (3.1): Hålla tempo Ekonomiskt underlag Genomgång av resurser och kompetensutv.behov Redovisning av lönestruktur Hänvisning rörande lönekriterier till partsgemensamma tillämpninganvisningar Central konsultation om det inte fungerar –Dokumentera lönesamtalet, om medarbetaren begär det (3.3) –Utebliven löneutveckling: Om låg måluppfyllelse = utvecklingsplan (3.4.2)

7 Lön - Nyheter Ny Förhandlingsordning, § 4: 1.Lokal förhandling 2.Central konsultation 3.Lokal förhandling fortsätter 4.Central förhandling 5.Nämnden för lönefrågor

8 Lön - Nyheter ”Stödpaket” Företagsspecifika utbildningar Partsgemensam instruktion för centrala konsultationer Centrala konsultationer vid fler tillfällen i avtalet Partsgemensam lönestatistik Partsgemensamt webbmaterial Partsgemensamma lönekonferenser Oberoende utvärdering rörande kvaliteten i löneprocesserna Lönebildningsnämnd som vakar över avtalet I protokollet: ”Vi förbehåller oss rätten att återgå till ett löneavtal med siffersatt stupstock”

9 Nyheter – Allmänna villkor Utökad föräldralön från 4 till 5 månader Restidsspärren avskaffas Anställningsformerna harmoniseras med LAS

10 Nyheter Samverkan och utvecklingsavtalet Det fackliga uppdraget ska inte påverka lön eller andra villkor negativt Kompetensutvecklingsavtalet gemensamt avtalstryck för löne- och kompetensutvecklingsavtalet Kompetensutvecklingssamtal ska hållas årligen Samtal ska dokumenteras om så begärs Partsgemensamt kompetensprojekt

11 Lönerevisionsprocessen Utvecklingssamtal Inledande möte (§ 3.1) - Ekonomiska och marknads- mässiga förutsättningar - Kriterier, lönestruktur - Former, tidsplan Information (§ 3.1) Löneförhandling/ Överenskommelse (§ 3.4) Lönebesked/ motivering (§ 3.4) Ny lön betalas ut Utvärdering (§ 3.5) Lönesamtal (§ 3.3)

12 Deltagare i processen Chef Lokal facklig part Arbetsgivare Individ


Ladda ner ppt "Förtroendemannaträff IT Avtal 2010. Agenda 10 – 12 Allmänt Underlag och förankring Nyheter Frågor och diskussion Lite mat."

Liknande presentationer


Google-annonser