Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2015 Monika Engblom Specialist i allmänmedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2015 Monika Engblom Specialist i allmänmedicin."— Presentationens avskrift:

1 Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2015 Monika Engblom Specialist i allmänmedicin

2 Lärandemål sjukskrivning T5 Att känna till grunderna för sjukförsäkringen i Sverige Att kunna reflektera över läkarens roll Att kunna reflektera över risker och nytta med sjukskrivning Att känna till DFA kedjan

3 Dagordning Ramar och regelverk Klinisk tillämpning Plats för frågor Seminarium med patientfall

4 Statistik Invånare i Sverige 9 500 000 Ålder 19-64 år ca 5 200 000 Sjukskrivna idag 120 000 Sjuk- och aktivitetsersättning 400 000 060820

5 Sjukpenningtalen 1994 - 2014

6 Grundläggande termer Sjuklön från arbetsgivaren Sjukpenning från försäkringskassan Aktivitetsersättning rehabiliteringsstöd 19 - 30 års ålder Sjukersättning >30 år, f.d. förtidspension

7 Regler Dag 1:Karensdag Dag 8:Läkarintyg till arbetsgivaren Dag 2-14:Sjuklöneperiod för anställda Sjukpenning om arbetslös Dag 15:Läkarintyg till FK Sjukpenning från FK

8 Ersättning och omfattning Sjukskrivning kan ske på 25, 50, 75 eller 100% Max 23 000 kr per månad som ska beskattas

9 Rätt till sjukpenning Sjukdom På grund av sjukdomen nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel

10 Sjukdom och arbetsförmåga Ej entydiga begrepp Läkarens ord väger tungt

11 Sjukpenningtalet varierar geografiskt

12

13 Läkaren skriver utlåtandet– FK bestämmer FK fattar beslut om sjukpenning Det går att överklaga Ca 2% av sjukintygen ”underkänns”

14 Sjukskrivning är en del av vård och behandling Jämför med att skriva ut antibiotika eller sömntabletter Läkaren är aldrig tvungen att skriva ett sjukintyg Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet

15 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

16 Försäkrings- medicinskt beslutsstöd… www.socialstyrelsen.se/

17 Rekommenderade sjukskrivningstider enligt beslutsstödet – några exempel. Lumbago - vid fysiskt lätta arbeten kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 3 veckor Hjärtinfarkt - helt nedsatt i alla former av arbeten i upp till 4 veckor Stressreaktion /krisreaktion – vid allvarliga tillstånd, med påtagliga sömnstörningar och viss kognitiv svikt, kan sjukskrivning, 2-6 veckor, gärna på deltid, övervägas

18 DFA-kedjan Diagnos Funktions- nedsättning Fält 2Fält 4 Fält 5 Aktivitets- begränsning

19 Viktigaste fältet på läkarintyget Aktivitetsbegränsning Hur begränsar sjukdomen patientens förmåga till aktivitet? Beskriv på vilket sätt patienten inte kan göra vissa arbetsuppgifter Fråga patienten!

20 DFA Knäledsartros Rörlighet Stabilitet Smärtfunktion Gå Ändra kropps- ställning Stå Medelsvår depressiv episod Energi och driftfunktioner Kognitiva funktioner Emotionella funktioner Hantera dagliga rutiner Hantera stress och Krav Mellanmänsklig interaktion

21 Sjukskrivning är en klinisk utmaning!

22 Sjukskrivningsdilemman Uppstår när läkaren har svåra val att göra – mellan rätt och gott och egna intressen

23 Inte doktorns bord

24 Tydligt besked Ärlig kompromiss

25 Sjukskrivning som rätt och/eller nytta rätt till sjukskrivning ej rätt till sjukskrivning nyttasjukskrivningsskada

26 Att tänka på för att sjukskrivningen ska bli bra Sjukdomsbegreppet är inte entydigt Arbetsförmåga är ett relativt begrepp Sjukskrivning har risker Samtala med patienten så att hans/hennes resurser kommer till sin rätt All sjukskrivning ska vara planerad

27 Sjukskrivning behöver tränas Seminarier om konsultation och sjukskrivning


Ladda ner ppt "Läkaren och sjukintyget Läkarprogrammet VT 2015 Monika Engblom Specialist i allmänmedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser