Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delfinansiering vid begränsat ansvar Staten kan gå in med finansiering när: Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren enligt skälighetsbedömning (10 kap)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delfinansiering vid begränsat ansvar Staten kan gå in med finansiering när: Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren enligt skälighetsbedömning (10 kap)"— Presentationens avskrift:

1 Delfinansiering vid begränsat ansvar Staten kan gå in med finansiering när: Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren enligt skälighetsbedömning (10 kap) inte kan åläggas att stå för hela efterbehandlingsåtgärden. Området bedöms tillräckligt prioriterat ur ett nationellt perspektiv Oavsett hur stor andel de efterbehandlingsansvariga ska stå för

2 Val av tillvägagångssätt Föreläggande alternativt civilrättsligt avtal Dialog

3 Föreläggande Överens om åtgärd och ansvarets storlek = smidigt Ej överens om åtgärd och ansvarets storlek = ev. överklagande

4 Avtal I avtalet kan civilrättsliga frågor regleras. Ansvaret i % samt beloppstak. Fördyringar? Det offentligrättsliga ansvaret enligt 10 kap kan inte avtalas bort. Ebh-behovet som är känt i dagsläget. Förhandlingsutrymmet: −eventuella osäkerheter i ansvarsfrågan −insatser som den ansvarige själv kan gå in med i projektet

5 Huvudmannaskap En myndighet i projekt med delfinansiering. Utgångspunkten är att det bara ska finnas en huvudman för projektet. I vissa fall kan flera huvudmän förekomma.

6 Arbetsprocess 1.Ansvarsutredning (TIM) 2.Avstämning med Naturvårdsverket om det aktuella objektet bedöms prioriterat för bidragsfinansiering. 3.Dialog med den ansvarige. Innan avtal skrivs eller föreläggande meddelas måste Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vara överens om åtgärder och hur kostnaderna fördelas mellan staten och ansvariga.

7 4.Avtalet ska godkännas av Naturvårdsverket innan det skrivs under av parterna. 5.Utgångspunkten är att ett beslut vinner laga kraft innan statlig finansiering blir aktuell. 6.Huvudmannen ansöker om statlig bidragsfinansiering och projektet upphandlas enligt LOU i sin helhet eller om flera huvudmän förekommer i de delar som finansieras av statliga medel. Arbetsprocess (forts.)


Ladda ner ppt "Delfinansiering vid begränsat ansvar Staten kan gå in med finansiering när: Verksamhetsutövaren eller fastighetsägaren enligt skälighetsbedömning (10 kap)"

Liknande presentationer


Google-annonser