Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byta ungdomar mellan kommuner- är det möjligt?. SJÄLVKLART!!!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byta ungdomar mellan kommuner- är det möjligt?. SJÄLVKLART!!!"— Presentationens avskrift:

1 Byta ungdomar mellan kommuner- är det möjligt?

2 SJÄLVKLART!!!

3 Utgångspunkter Förslag: Att flytta avhoppare från kriminella gäng mellan kommuner genom ett utbyte mellan tolv piloter Behov:Insatser i form av vård, boende, sysselsättning m.m. Skydd för person? Struktur: Grundläggande viljeförklaring samt individuellt avtal för varje person Frågeställning: Hur fördelas ansvaret mellan kommunerna?

4 Tillämpliga regler 2 kap 1 § SoL- vistelseprincipen 2 a kap SoL –Ansvarsfördelningen mellan kommuner –Ansökan om insatser i annan kommun –Överflyttning av ärende

5 Övrigt Sekretess Boendefrågor m.m. ………..

6 Förslag till samarbetsavtal PARTER: –XX –YY –ZZ BAKGRUND –Parterna har ett behov av att kunna hjälpa avhoppare från kriminella gäng (”Avhoppare”) att flytta till andra kommuner. Avsikten är att minska riskerna för att Avhopparna återgår i kriminell verksamhet. Eftersom socialtjänstlagen normalt inte medger att biståndsbehövare utan föregående planering och förankring flyttar mellan kommuner måste en samordning ske. Denna innefattar även ett utbyte av information. Parternas avsikt är att samtliga de samverkande kommunerna både skall kunna ta emot Avhoppare (vara ”inflyttningskommun”) och överflytta Avhoppare (vara ”ursprungskommun”). –Parternas avsikt är att inflyttningskommunen ska ta emot Avhopparen och avstå från att hänvisa denne till sin hemkommun för hjälp. Det går i nuläget inte att uppskatta hur många personer som kan komma att omfattas av samarbetet men parternas utgångspunkt är att det som mest handlar om ett fåtal individer per år. –Samarbetet förutsätter att Avhopparen samtycker till åtgärderna. Eventuella insatser sker i enlighet med socialtjänstlagen och övrig lagstiftning på området. För mer information, se bilaga 1. ÅTAGANDE –Parterna förbinder sig att så snart det kan ske meddela en tilltänkt inflyttningskommun om att intresse finns att överflytta en person med stöd av denna avsiktsförklaring. Inflyttningskommunen ska då utan dröjsmål lämna besked om den ifrågavarande personen kan mottagas. –Parterna förbinder sig att inom ramen för tillämpliga regler verka för att Avhopparen erbjuds eventuellt bistånd och stöd av den mottagande kommunen. –Inflyttningskommunen ska verka för att individen erbjuds boende och sysselsättning så snart det kan ske efter att godkännande har lämnats. –Samordningsmöte Parterna ska hålla ett samordningsmöte med kontaktpersonerna för respektive kommun minst en (1) gång per år. Sammankallade till mötet är XX. AVTALSTID –Detta avtal löper från avtalstecknandet tills vidare med En (1) månads ömsesidig uppsägningstid. Om part säger upp avtalet innebär det inte att det upphör att gälla beträffande övriga parter. KONTAKTPERSONER –För XX _________________________________ –För YY _________________________________ –För ZZ _________________________________ UNDERTECKNANDE


Ladda ner ppt "Byta ungdomar mellan kommuner- är det möjligt?. SJÄLVKLART!!!"

Liknande presentationer


Google-annonser