Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fosforläckage -hur stora risker? -hur minimera?. Fosforförluster från åkermark sker främst genom erosion Fosforförluster från åkermark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fosforläckage -hur stora risker? -hur minimera?. Fosforförluster från åkermark sker främst genom erosion Fosforförluster från åkermark."— Presentationens avskrift:

1 Fosforläckage -hur stora risker? -hur minimera?

2 Fosforförluster från åkermark sker främst genom erosion Fosforförluster från åkermark

3 1.SOM JORDPARTIKLAR, EROSION 2.LÖST I VATTEN A.Direkt ytvattenavrinning B.Via ytvattenintag etc C.Via sprickor och grova kanaler Utflöde av fosfor

4

5 Fosforns ekologiska roll i vatten Våra åkrar släpper normalt inte ifrån sig mer än ca 0,3 kg P per ha och år. Detta är för mycket för flertalet vatten. De övergödes av detta. Hur kan vi minska? -Det är inte lätt, men vi kan åtminstone arbeta för att det inte ska bli onödiga förluster.

6 Jämförelse fosfor och kväve P: Gödsling ca 15 kg P. Utflöde ca 0,3 kg. Om 2% av tillförd gödsling hamnar fel fördubblas förlusten. N: Gödsling ca 100 kg N. Utflöde ca 20 kg. För att dubbla förlusten ska 20% av gödseln komma fel. Slutsats: Fosforn är mycket känsligare än kväve.

7 1.Undvik sprida nära vattendrag. 2.Sprid jämnt, undvik fläckvisa koncentrationer och dubbelgödsling. 3.Undvik ha gödselfosfor nära markytan under avrinningsperioder. 4.Gödsla inte på hösten i onödan. 5.Höga P-AL-tal ger ökat utflöde. Undvik högre än 10. 6.Etablera skyddskanter som fångar yttransporten. Åtgärder för att minska P-förluster

8 P-innehåll i dräneringsvatten

9 P-förlust/ha och år

10 Använd en NPK på våren som är anpassad efter grödans behov. Sprid den jämnt och med omsorg så att inget hamnar utanför fältet och inte nära vatten och dikeskanter. Ett miljösäkert system

11 Förrådsgödsling med P ger större förluster

12

13

14 Fosforläckage Barbro Uléns slutsatser (SLU):  Förrådsgödsling för 2-3 år med P på hösten ökar risken för läckage.  Radmyllning vid sådd är ett bra sätt att minska gödselåtgång och läckage.  Stallgödsel på hösten kan läcka ut en del fosfor om vintern blir nederbördsrik.  Flytgödsel på vall då marken är vattenmättad kan medföra stora fosforförluster.  Genom att förbättra markens struktur kan fosforförluster reduceras.


Ladda ner ppt "Fosforläckage -hur stora risker? -hur minimera?. Fosforförluster från åkermark sker främst genom erosion Fosforförluster från åkermark."

Liknande presentationer


Google-annonser