Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ammoniakavgång Bertil Albertsson Jordbruksverket, Skara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ammoniakavgång Bertil Albertsson Jordbruksverket, Skara."— Presentationens avskrift:

1 Ammoniakavgång Bertil Albertsson Jordbruksverket, Skara

2 Växtnäringsförluster

3 Varför ska vi minska växtnäringsförlusterna? Ekonomi Miljö –Hav –Sjöar och vattendrag –Grundvatten (brunnar m.m.) –Klimatsmart att hushålla med kvävet! Goodwill Internationella överenskommelser/krav Undvika tvingande regler

4 Kväve – ett svårfångat ämne ”Försvinner” i form av: NH 3 (ammoniak) NO 3 - (nitrat) NO x (kväveoxider) N 2 O (lustgas) N 2 (kvävgas) Bidrar till: Övergödning, försurning Övergödning, (hav, grundvatten) Försurning, övergödning Växthuseffekten Ofarlig (78 % i atmosfären)

5 NH 4 + H+H+ NH 4 + +2O 2  NO 3 - + H 2 O + 2H + 2NH 3 + H 2 SO 4  (NH 4 ) 2 SO 4 Ammoniak bidrar till försurning och över- gödning

6 0 50 100 150 200 250 050010001500 NH x NO x SO x NH x halvering var 390 km Deposition, kg N eller S m -1 y -1 Avstånd från källan, km (725) Långdistanstransport

7 EmissionDeposition kt/årfrån egnaTotalt källor Sverige SO 2 -S6625230 NO x -N7816129 NH 3 -N402568 38% 20% 61% Europa SO 2 -S1652565551242640% NO x -N4951994344220% NH 3 -N48852670477955%

8 Kvävedeposition till mark

9 Ammoniakavgången i siffror Totalt 50 380 ton i Sverige 2007 Jordbruket står för nästan 88 % (44 100 ton) Djurhållningen svarar för 83 % av de totala utsläppen och 95 % av utsläppen från jord- bruket Mellan 1995 och 2007 minskade ammoniak- avgången från jordbruket med 22 % (övriga sektorer ökade med 12 %)

10 Det innebär att… Sveriges bönder förlorar kväve för 222 Mkr per år (räknat på kvävepriset 7,20 kr/kg) På gårdsnivå: –10 kr per ton stallgödsel –250 kr per ha stallgödslad åkermark

11 Vad kan vi göra åt det? Faktorer som påverkar förlusterna Åtgärder i olika led: –Utfodring –Stall –Lagring –Spridning 7 tips för minskad ammoniakavgång

12 Faktorer som påverkar ammoniakavgången Temperatur Luftväxling Gödselytans storlek Gödselns egenskaper, t.ex. pH, kol-/kväve- kvot och innehåll av ammoniumkväve Koncentrationen av ammoniak i luften närmast gödselytan

13 Ammoniakavgång, olika hanteringssystem

14 Strömedel – vatten- och ammoniakbindande förmåga

15 Effektiv urinavskiljning

16 Täckning av flytgödsel- och urinbehållare 1.Tak betonglock trä-/plåttak spänntak (”cirkustält”) av plastduk 2.Flytande täckning flytande plastduk sexkantiga plastelement (Hexa-cover) lättklinkerkulor (Leca) torv halm rapsolja svämtäcke

17 Täckningsalternativ för flytgödsel- och urinbehållare

18 Spänntak på betongbehållare

19 Flytande plastduk

20 Investeringskalkyl, täckning av lagringsbehållare 2 000 m 3 (N-pris 9 kr/kg, ränta 6 %, spridningskostnad 22 kr/m 3 ) NötflytgödselNöturin Spänntak (15 år) Sparat kväve6 00314 454 Minskad spridningskostnad4 400 Summa besparing, kr/år10 40318 854 Investeringsutrymme, kr101 000183 000 Flytande plastduk (10 år) Sparat kväve5 68813 689 Ökad spridningskostnad-1 100 Summa besparing, kr/år4 58812 589 Investeringsutrymme, kr34 00093 000

21 Åtgärder för att minska ammoniakavgången vid spridning

22 Ytmyllning, 2 V-ställda skivor

23 7 tips för minskad ammoniakavgång 1.Anpassa fodret till djurens behov 2.Vid ny- till- och ombyggnad – välj i första hand flytgödselsystem 3.Rensa urindräneringen regelbundet 4.Sänk temperaturen i stallet 5.Använd gärna torv som strö, särskilt i fastgödsel- och djupströsystem 6.Täck urinbehållaren 7.Mylla eller bruka ned all gödsel snabbt där så är möjligt


Ladda ner ppt "Ammoniakavgång Bertil Albertsson Jordbruksverket, Skara."

Liknande presentationer


Google-annonser