Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svavelgödsling KE - Date: 2004-08-30 - Page: 2 Olika grödors S-behov  Höstoljeväxter20-35 kg/ha och år  Våroljeväxter15-25 kg/ha och år  Vall15-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svavelgödsling KE - Date: 2004-08-30 - Page: 2 Olika grödors S-behov  Höstoljeväxter20-35 kg/ha och år  Våroljeväxter15-25 kg/ha och år  Vall15-20."— Presentationens avskrift:

1

2 Svavelgödsling

3 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 2 Olika grödors S-behov  Höstoljeväxter20-35 kg/ha och år  Våroljeväxter15-25 kg/ha och år  Vall15-20 kg/ha och år  Höstsäd10-20 kg/ha och år  Vårsäd10-15 kg/ha och år  Ärter/bönor10-15 kg/ha och år

4 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 3 Genomsnittliga svaveleffekter i Yaraförsök  Höstoljeväxter+++500 kg (max 1500kg)  Våroljeväxter+++250 kg(max 700 kg)  Vall++600 kg(max 1700 kg)  Vårsäd+4%( max 1980 kg)  Höstsäd+?1%(max 900 kg)

5 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 4 Gödslingsråd för svavel  Självklart med S till oljeväxter sedan mitten av 90-talet. Mycket stora skördeökningar i försöken  Vall: ca 600 kg ts i skördeökning i stort antal försök i hela Sverige Svaveltillförsel vedertaget i alla gödslingsråd  Sockerbetor: svårt att visa svaveleffekter i försök, men i praktiken har kraftiga svavelbrister noterats. Exempel på uppmätt skördeökning 18% ökad sockerskörd.  Vårsäd: Inte alltid behov, men vid behov stora skördeökningar för svavel (över 1000 kg i skånska försök –02). S billig försäkring.  Höstsäd: Svaveleffekter finns, men inte lika stora utslag som i övriga grödor. Inte utslag varje år. Enskilda försök visar skördeökningar på upp till 900 kg. Europeiska försök visar skördeökningar på 1-2 % i genomsnitt. S billig försäkring.

6 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 5 Vad påverkar effekten av svavelgödsling  Utlakning av svavel under vinter och vår. Positiv S-effekt efter varma, nederbördsrika vintrar  Jordart. Större svavelbehov på lätta, mullfattiga jordar.  Odlingshistoria. Tidigare regelbunden stallgödselanvändning kan ha byggt upp förråd av org material i marken, varifrån några kg (ca 5) kan avges årligen  Kväveupptaget. År med hög skördepotential och stort kväveupptag behövs mer svavel.  Gröda. Oljeväxter och vall är känsliga för svavelbrist. Vårspannmål visar rel ofta god skördeökning vid S-tillförsel. Höstsäden verkar vara den gröda som är minst känslig. Dock har skördeökningar visats vissa år vid S-behov (100-900 kg/ha)

7 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 6 Svavelbrist i vårkorn 0 kg N 50 kg N i Axan 100 kg N i Axan + 25 kg N KS 150 kg N i Axan 100 kg N i N34 L3-2260, Kronetorp. 2002-06-03

8 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 7 Kraftig svavelbrist 2002, vårkorn Skördeökning för svavel Kristianstad Arlöv Skurup +1980kg/ha +1100kg/ha +380kg/ha Jordart mf lerig sand mf lerig mo (Stora svaveleffekter efter relativt varm och nederbördsrik vinter L3 2260)

9 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 8 BehandlingHög S+S Hög S Låg S Mjöl S (mg/g) 1,9 1,7 0,8 Mjöl N:S kvot 15,9 16,9 30,9 Bröd volym 1055 930 475 Effekt av svavel i vårvete på brödbakningskvalité (källa: Byers et al. A survey ofthe sulphur content of wheat grown in Britain. Journal of the Science of Food and Agriculture 38 (1987) 151–160.

10 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 9 N og S växelverkningar–svavelbrist förstärks med en högre N-giva

11 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 10 Svaveleffekter i vårsäd

12 KE - Date: 2004-08-30 - Page: 11 Sammanfattning av resultat i höstvete Olika försöksserier med svavelgödsling Resultaten är hämtade från kvävegödslingsförsök. Tyvärr ligger flertalet av försöken på styva leror och mellanleror, ofta med höga mullhalter. Resultaten hade sannolikt blivit mer positiva om platser med lättare jordarter valts. Ytterligare några försök finns från mitten av 90-talet, där man vid akut svavelbrist uppnått goda skördeökningar vid såväl blad som markgödsling. De svenska resultaten bekräftas av europeiska, där skördeökningar på1-2% har uppmätts i medeltal.


Ladda ner ppt "Svavelgödsling KE - Date: 2004-08-30 - Page: 2 Olika grödors S-behov  Höstoljeväxter20-35 kg/ha och år  Våroljeväxter15-25 kg/ha och år  Vall15-20."

Liknande presentationer


Google-annonser