Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Algblomning i Östersjön 2005. Mera fokus på fosfor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Algblomning i Östersjön 2005. Mera fokus på fosfor."— Presentationens avskrift:

1 Algblomning i Östersjön 2005

2 Mera fokus på fosfor

3 Fosfor i marken Fosforn binds/frigörs fysikaliskt (sorption/desorption) Fosforn binds kemiskt (fällningsreaktioner) Fosforn binds organiskt i en rad olika former

4 Fosforföreningar vid olika pH

5 Faktor Effekt Risk Högt P-AL tal Stor fosfor-pol HÖG Hög Al/Fe/Ca status Fällning med fosfor LÅG Vattenmättad–red. Järnföreningar går i lösning HÖG Hög mullhalt Fosfor binds LÅG Kalkning pH > 6 P sorberas till Al-Fe-oxider LÅG pH 5-6 P sorberas dåligt HÖG pH <5 % P sorberas Fe och Fe-oxider LÅG Högt lerinnehåll Dålig infiltration ytavrinning HÖG makroporflöde HÖG Markfaktorers inverkan på fosforförluster

6 Sorption (adsorption/absorption) – vidhäftning på utsidan eller till själva partiklarna •Aluminiumhydroxider bildar en film över lerpartiklarna till vilken fosforn kan sorbera •Järnoxider och järnhydroxider uppträder som mineralpartiklar men järnet kan binda fosforn kemiskt •Lerhalt, mullhalt, pH är parametrar som är viltiga för P-sorption/desorption

7 Fosfortalet i marken P-AL sur extrahering för uppskattning av växttillgänglig fosfor •Löser också en del bindningar med aluminium och järn •Löser också kalciumbunden fosfor i jordar med kalk •Mindre lämplig för kalkjordar (12%)

8 Hur mycket aluminium och järn som kan sorbera fosforn finns det i jorden? Andra tester kan innehålla starkare medel som verkar kelerande – komplexbinder med flera bindningar t ex oxalat AL extrahering – lättupplöst aluminium

9 Samband aluminium i laktat resp oxalatextrat God reproducerbarhet, utbytet 17%

10 Samband järn i laktat resp oxalatextrat God reproducerbarhet, utbytet 6%

11 Metoden för själva fosforanalysen har ändrats omkring 1993-1995 • Med ICP-metod analyseras också en del organiskt bunden fosfor I genomsnitt 19% av den lättlösliga fosforn - äldre P-AL värden måste korrigeras vid jämförelse

12 Graden av fosformättnad DPS •DPS 1 = 100 * P-AL/(Al-Al + Fe-AL) (molbasis) •DPS 2 = P-AL/PSI PSI = sorptionsindex jordens förmåga att ta upp fosfor med enpunktsmetod

13 Samband med långtidsmedelvärden av löst fosfor i dräneringsvattnet från observationsfält Aluminium och järn från jordtest

14 PSI kan bestämmas för kalkjordar Det finns så få observationsfält på kalkjordar att ev samband med halter i dräneringsvattnen inte kan belysas

15 Miljöövervakning åkermark södra Sverige 1995

16

17 Medianhalter Södra Sverige •MatjordAlv (sandjordar) •P-AL KOL 8,511,7 •P-AL ICP 10,8 - •Al-AL 12,3 8,3 •Fe-AL 3,2 2,3 •DPS-värde 18,011,7 •pH 6,1 - •Kolhalt (%) 2,1 - •Lerhalt (%) 6,1 - •Järn och aluminiumhalterna ökade generellt med jordens mullhalt

18 Viss prediktion av DPS 1 •DPS = 4.47 + 1.51 P-AL – 0.265 * OM där OM är jordens mullhalt


Ladda ner ppt "Algblomning i Östersjön 2005. Mera fokus på fosfor."

Liknande presentationer


Google-annonser