Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder? Ulrik Lovang Hushållningssällskapet Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder? Ulrik Lovang Hushållningssällskapet Halland."— Presentationens avskrift:

1 Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder? Ulrik Lovang Hushållningssällskapet Halland

2 •Skördetidpunkt (högre vid tidig skörd) •Artsammansättning (klöver-gräs) •Kvävegödsling •Avkastning (hög skörd ger utspädning) •Kväveförråd mark (mullhalt, historisk stallgödseltillförsel) Proteinhalten påverkas av:

3 •Skördetidpunkt (lägre vid tidig skörd) •Artsammansättning (timotej - ängsv -rajgräs - rödklöver - vitklöver) •Kvävegödsling (något lägre vid hög tillförsel) NDF-halten påverkas av:

4 •Skördetidpunkt (högre vid tidig skörd) •Artsammansättning (gräs - klöver) •Väderförhållanden (högre vid låg temp) •Förtorkningstid (lägre näringsinnehåll vid lång förtorkning) Energihalten påverkas av:

5 •Artsammansättning (gräs högre än klöver, 2n högre än 4n) •Förtorkningstid •Väder (sol, luftfuktighet, temp, vind) •Strängtjocklek (80% -yta, 50% - 2 cm) •Slåtterteknik (bearbetningsgrad) •Skördetidpunkt (högre vid sen skörd) Ts-halten påverkas av:

6 •Gödsling •Kaliumförråd mark/utlakning •Skördetidpunkten (högt vid tidig skörd) •Optimal halt för gräs ca 2-3,5 % Kaliumhalten påverkas av:

7 •Artsammansättning (klöver - rajgräs - övriga gräs) •Ca-värde 5-7 motsvarar ca 20-30% klöver •Gödsling (ökar något med lägre kaliumtillförsel) Kalciumhalten påverkas av:

8 •Artsammansättning (rajg 4n - rajg 2n - rödkl - vitkl) •Skördetidpunkt på dagen (högre senare på dagen) •Temperatur (lägre temperatur dagarna innan ger ökning) •Kvävegödsling (hög nivå riskerar att sänka halten) Sockerhalten påverkas av:

9 •Vallfröblandning •Skötsel •Gödsling (främst N) •Kalkning (klöver högre krav) •Bekämpning (vid insådd) •Skördetidpunkt (sista skörd) •Skördeintervall (olika intensitet) •Markstatus (jordart, pH, torkkänslig) •Vinterpåverkan (tim - ängsv - rajg) Artsammansättningen påverkas av:

10 •Artsammansättning (klöver-gräs) •Gödsling (ökar även med lägre kaliumtillförsel) •Kalkning (dolomit/Mg-kalk) •Magnesiumförråd i mark Magnesiumhalten påverkas av:

11 •Gödsling •Nedfall •Utlakning •Liten risk för svavelbrist om N/S-kvot i blandvall är < ca 14 Svavelhalten påverkas av:

12 •Kvävegödsling •Gödslingstidpunkt •Avkastning •Väder (snabbt upptag innan skörd) Nitrathalten påverkas av:


Ladda ner ppt "Hur påverkar man vallfodrets kvalitet genom växtodlingsåtgärder? Ulrik Lovang Hushållningssällskapet Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser