Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REKO-möte 2012. Fjärrvärme Götene tätort: –Fjärrvärmenät –Köp av färdig värme från Vattenfall Hällekis samhälle: –Fjärrvärmenät –Produktion av fjärrvärme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REKO-möte 2012. Fjärrvärme Götene tätort: –Fjärrvärmenät –Köp av färdig värme från Vattenfall Hällekis samhälle: –Fjärrvärmenät –Produktion av fjärrvärme."— Presentationens avskrift:

1 REKO-möte 2012

2 Fjärrvärme Götene tätort: –Fjärrvärmenät –Köp av färdig värme från Vattenfall Hällekis samhälle: –Fjärrvärmenät –Produktion av fjärrvärme i Hällekis i egen pelletspanna –Reservpanna (olja)

3 REKO-möte 2012 Fjärrvärme Götene tätort: –Installation av reservvärmepanna (olja) 2012 –Diskussioner med Vattenfall om fortsatt leverans av färdig värme efter 2016-12-31 Hällekis samhälle: –Diskussion med Svenska Foder om köp av färdig värme –Vid ev. köp av färdig värme byggs en fjärrvärmeledning till Svenska foders anläggning i Hällekis.

4 REKO-möte 2012 Dricksvatten GVV producerar dricksvatten (1,9 milj. m 3 /år) : –Götene (1,7 milj m 3 /år) –Lundsbrunn (175 000 m 3 /år) –Årnäs (35 000 m 3 /år) I Götene produceras dricksvatten genom att naturligt bildat grundvatten förstärks med infiltrerat ytvatten. −1/3 naturligt grundvatten och −2/3 infiltrerat ytvatten. −Vattnet luftas och pH-justeras med lut vid vattenverket i Götene −Natriumhypoklorit (NaClO)används för desinficering −Hårdhet 3-4 dH

5 REKO-möte 2012 Dricksvatten I Lundsbrunn används enbart grundvatten för produktionen av dricksvatten. –Vattnet renas ytterligare med filter –pH-justeras med lut –Desinficeras med UV-ljus –Hårdhet 7dH I Årnäs produceras dricksvatten av grundvatten. −pH-justeras med soda (Na 2 CO 3 ) −Desinficeras med UV-ljus −Hårdhet 2-2,5 dH (mjukt)

6 REKO-möte 2012 Dricksvatten Förberedelse för utbyggnad av ett kontinuerligt sandfilter för reduktion av turbiditeten i dricksvattnet vid Götene vattenverk. Diskussioner om utbyggnad av kapaciteten i dricksvattennätet mot Brännebrona Förnyelse av dricksvattennätet, galv-ledningar byts ut i första hand

7 REKO-möte 2012 Avloppsrening Götene avloppsreningsverk –36 000 pe ( dim. 50 000 pe ) Källby avloppsreningsverk –1500 pe ( dim. 5700 pe) –Lågbelastat för att Dafgårds reningsverk Hällekis avloppsreningsverk –550 pe (dim. 1500 pe) –Bräddar 62 000m 3 av totalt 347 000m 3 Årnäs avloppsreningsverk − 100 pe (dim 350 pe) Österängs avloppssanläggning − 35 hushåll ( dim. 120 pe) Brännebrona avloppsanläggning − 40 hushåll ( dim. 100 pe)

8 REKO-möte 2012 Avloppsrening Problem med höga flöden vid mycket nederbörd i Hällekis och Götene. – inläckage av vatten i nätet –Felkopplade dagvattenledningar för ytor inne på fastigheter till spillvattennätet –Dränering påkopplade på spillen Förnyelse av VA-nätet är ett ständigt pågående arbete

9 REKO-möte 2012 Renhållning Insamling av hushållsavfall i tunnor och containrar Behandling av insamlat hushållsavfall Tömning av slambrunnar Behandling av slam Drift av Återvinningscentral Behandling av avfall från Återvinningscentralen

10 REKO-möte 2012 Renhållning Upphandlat 2011 entreprenör för tömning av slambrunnar Trädgårdscontainrar vår och höst Kompostjords- försäljningen ökar Utbyggnad av kompostplatta

11 REKO-möte 2012


Ladda ner ppt "REKO-möte 2012. Fjärrvärme Götene tätort: –Fjärrvärmenät –Köp av färdig värme från Vattenfall Hällekis samhälle: –Fjärrvärmenät –Produktion av fjärrvärme."

Liknande presentationer


Google-annonser