Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,"— Presentationens avskrift:

1 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Lärandemål för denna ”kurs” Efter ”godkänd kurs” förväntas den studerande kunna: Använda MinPlan för sitt eget behov –Logga in –Välja och söka Förklara centrala begrepp i MinPan –Utbildningsstruktur –Studiehelhet –Kurs –Anmälningar –Studiehandbok –Våra studerande –Tentamen Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de ”kommunicerar med varandra” Inse nyttan med att använda MinPlan för planering, uppföljning, rådgivning...

3 Välkomna till MinPlan! MinPlan är ett verktyg med många funktioner –Kurs- och undervisningsplanering Kursdatabas Studiehelheter Utbildningsstrukturer –Studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas roller –Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. –Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person

4 Start Logga in: –https://minplan.abo.fi/minplan/ ELLERhttps://minplan.abo.fi/minplan/ –MinPlan i den blå verktygsbalken till höger (om du redan är inloggad på ÅA-webben) –ÅA-användarnamn och lösenord

5 Komma igång Vad vill jag som användare göra? Navigering –Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! –Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde –Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen) Det finns 13 huvudflikar

6 Hitta information om… Utbildningsstrukturer Studiehelheter Kurser –Mina kurser, mina kursförslag, sök kurser Anmälningar –Kursanmälningar, tentamensanmälningar Studiehandboken –Lärarens, institutionens, akademins Våra studerande Tentamen –Klasstentamen, sammandrag

7 Utbildningsstruktur Arbeta i lärarrollen Välj flik

8 Utbildningsstrukturer Institutionens alla aktiva utbildningar Högre högskoleexamen Lägre högskoleexamen Välj att öppna en struktur

9 Utbildningsstruktur: öppnad Namn på svenska och engelska Programdel: andra studier, språk och kommunikation, huvudämne, biämne m.m. Antalet studiepoäng

10 Studiehelheter: ämnen Institutionens alla aktiva studiehelheter Öppnade ämnen i detta exempel: –Biokemi –Farmaci Mmm

11 Studiehelhet: öppnad Alla kurser som ingår i helheten Hjälptext på svenska och engelska

12 Mina kurser Välj flik Mina kurser Välj kurs Öppna kurs Kursbeskrivningen: se separat ppt-serie

13 Mina kursförslag Tillbaka till Mina kurser Välj Mina kursförslag Öppna ”kantarellen” Öppna kursen

14 Sök kurser: kriterium kod Tillbaka till Mina kurser Välj Sök kurser Välj sökkriterium –Kod = entydig, men observera att det kan finnas flera versioner under ett läsår (= samma kursinnehåll i alla, men olika tidpunkter och/eller lärare) Sök

15 Sök kurser: versioner Sökresultat: –Sju kurser med samma kod –Sju versioner Kontrollera vad som skiljer sig, oftast tidpunkt och/eller lärare Mm

16 Sök kurser: välj i meny Sökkriterium: Institution Fortsätt att välja sökkriterier i menyerna… Välj till sist Sök

17 Sök kurser, välj sökord Sökning kan ske enligt kursnamn/målsättning/innehåll Sökning: ”kultur och samhälle” Fyra kurser innehåller ”kultur och samhälle”

18 Anmälningar: kursanmälningar Välj anmälningar Välj kursanmälningar Intresseanmälda 7 personer –har valt in kursen i sina personliga studieplaner –Innebär att läraren kan göra prognoser redan på våren eller tidigt på hösten (hur stora utrymmen ska bokas m.m.) Anmälda 6 personer –har verkligen anmält sig till kursen –Innebär en mera exakt prognos just före kursen inleds

19 Kursanmälningar Öppna kursanmälningar Uppgifter om deltagarna: namn+matrikel Läraren kan redigera

20 Studiehandboken Välj studiehandboken –Välj lärarens studiehandbok Öppna de ”gula kantarellerna” Lärarens kurser finns i lista Kursbeskrivningarna kan öppnas både i MinPlan och som pdf-fil

21 Studiehandboken: institution Tillbaka till studiehandboken –Välj institutionens studiehandbok Öppna… Öppna ämne…

22 Våra studerande Välj Våra studerande Definiera vid behov sökkriterier genom att välja i menyerna –Egen institution kommer först Hämta uppgifter: –Namn, huvudämne, inlett studierna, status, egenlärare…

23 Tentamen Välj tentamen –Välj klasstentamen –Definiera sökkriterier genom att välja i menyerna Mmm

24 Tentamen: sammandrag Välj sammandrag Öppna … Kurser som kan tenteras Antal anmälda till olika kursers tentamina

25 Hur kommunicerar MinPlan med sina ”kollegor”?

26 KDB 3. MinPlan 5. STURE/InstSture4. TeRes 2. Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar 6. Undervisningsprogrammet

27 Till STURE

28 Kursdatabasen -> STURE Från Grunddata-fliken i KDB –Kurskod –Omfattning (sp) –Namn på svenska och på engelska –Anordnande enhet –Ämne –Primär typ (grund-, ämnesstudier...)

29 MinPlan -> TeRes Sökning på kurskod i TeRes Visas i TeRes: –Kursnamn –Kursversion –Omfattning –Läsår –Kursanmälda –Tentamensanmälda

30 TeRes -> STURE Kurskod Vitsord och matrikelnummer Tentamensdatum Undervisningsspråk Ämne (från KDB) Institution (anordnande enhet från KDB) I en snar framtid kommer läraren själv att införa prestationerna i Sture

31 Val av kursversion för bokning Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista

32 MinPlan och Resursbokningen MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan:

33 Uppgifter till undervisningsprogrammet

34 Studiehandbok

35 Studiehandbok, forts.

36 Mera info? MinPlan text- och e-guider: –https://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personalhttps://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal Lärcentret –https://www.abo.fi/personal/larcentrethttps://www.abo.fi/personal/larcentret


Ladda ner ppt "14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,"

Liknande presentationer


Google-annonser