Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,"— Presentationens avskrift:

1 14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 14.12.20102 Lärandemål för denna ”kurs” Efter ”godkänd kurs” förväntas den studerande kunna: Använda MinPlan för sitt eget behov –Logga in –Välja och söka Förklara centrala begrepp i MinPan –Utbildningsstruktur –Studiehelhet –Kurs –Anmälningar –Studiehandbok –Våra studerande –Tentamen Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de ”kommunicerar med varandra” Inse nyttan med att använda MinPlan för planering, uppföljning, rådgivning...

3 Välkomna till MinPlan! MinPlan är ett verktyg med många funktioner –Kurs- och undervisningsplanering Kursdatabas Studiehelheter Utbildningsstrukturer –Studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas roller –Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. –Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person 14.12.20103

4 Start Logga in: –https://minplan.abo.fi/minplan/ ELLERhttps://minplan.abo.fi/minplan/ –MinPlan i den blå verktygsbalken till höger (om du redan är inloggad på ÅA-webben) –ÅA-användarnamn och lösenord 14.12.20104

5 Komma igång Vad vill jag som användare göra? Navigering –Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! –Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde –Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen) Det finns 13 huvudflikar 14.12.20105

6 Hitta information om… Utbildningsstrukturer Studiehelheter Kurser –Mina kurser, mina kursförslag, sök kurser Anmälningar –Kursanmälningar, tentamensanmälningar Studiehandboken –Lärarens, institutionens, akademins Våra studerande Tentamen –Klasstentamen, sammandrag 14.12.20106

7 Utbildningsstruktur Arbeta i lärarrollen Välj flik 14.12.20107

8 Utbildningsstrukturer Institutionens alla aktiva utbildningar Högre högskoleexamen Lägre högskoleexamen Välj att öppna en struktur 14.12.20108

9 Utbildningsstruktur: öppnad Namn på svenska och engelska Programdel: andra studier, språk och kommunikation, huvudämne, biämne m.m. Antalet studiepoäng 14.12.20109

10 Studiehelheter: ämnen 14.12.201010 Institutionens alla aktiva studiehelheter Öppnade ämnen i detta exempel: –Biokemi –Farmaci Mmm

11 Studiehelhet: öppnad 14.12.201011 Alla kurser som ingår i helheten Hjälptext på svenska och engelska

12 Mina kurser 14.12.201012 Välj flik Mina kurser Välj kurs Öppna kurs Kursbeskrivningen: se separat ppt-serie

13 Mina kursförslag 14.12.201013 Tillbaka till Mina kurser Välj Mina kursförslag Öppna ”kantarellen” Öppna kursen

14 Sök kurser: kriterium kod 14.12.201014 Tillbaka till Mina kurser Välj Sök kurser Välj sökkriterium –Kod = entydig, men observera att det kan finnas flera versioner under ett läsår (= samma kursinnehåll i alla, men olika tidpunkter och/eller lärare) Sök

15 Sök kurser: versioner 14.12.201015 Sökresultat: –Sju kurser med samma kod –Sju versioner Kontrollera vad som skiljer sig, oftast tidpunkt och/eller lärare Mm

16 Sök kurser: välj i meny 14.12.201016 Sökkriterium: Institution Fortsätt att välja sökkriterier i menyerna… Välj till sist Sök

17 Sök kurser, välj sökord 14.12.201017 Sökning kan ske enligt kursnamn/målsättning/innehåll Sökning: ”kultur och samhälle” Fyra kurser innehåller ”kultur och samhälle”

18 Anmälningar: kursanmälningar 14.12.201018 Välj anmälningar Välj kursanmälningar Intresseanmälda 7 personer –har valt in kursen i sina personliga studieplaner –Innebär att läraren kan göra prognoser redan på våren eller tidigt på hösten (hur stora utrymmen ska bokas m.m.) Anmälda 6 personer –har verkligen anmält sig till kursen –Innebär en mera exakt prognos just före kursen inleds

19 Kursanmälningar 14.12.201019 Öppna kursanmälningar Uppgifter om deltagarna: namn+matrikel Läraren kan redigera

20 Studiehandboken 14.12.201020 Välj studiehandboken –Välj lärarens studiehandbok Öppna de ”gula kantarellerna” Lärarens kurser finns i lista Kursbeskrivningarna kan öppnas både i MinPlan och som pdf-fil

21 Studiehandboken: institution 14.12.201021 Tillbaka till studiehandboken –Välj institutionens studiehandbok Öppna… Öppna ämne…

22 Våra studerande 14.12.201022 Välj Våra studerande Definiera vid behov sökkriterier genom att välja i menyerna –Egen institution kommer först Hämta uppgifter: –Namn, huvudämne, inlett studierna, status, egenlärare…

23 Tentamen 14.12.201023 Välj tentamen –Välj klasstentamen –Definiera sökkriterier genom att välja i menyerna Mmm

24 Tentamen: sammandrag 14.12.201024 Välj sammandrag Öppna … Kurser som kan tenteras 3.12.2010 Antal anmälda till olika kursers tentamina

25 Hur kommunicerar MinPlan med sina ”kollegor”? 14.12.201025

26 14.12.201026 1. KDB 3. MinPlan 5. STURE/InstSture4. TeRes 2. Resursbokning Bokningsinfo Kursdata Tentresultat Anmälningar 6. Undervisningsprogrammet

27 Till STURE 14.12.201027

28 Kursdatabasen -> STURE Från Grunddata-fliken i KDB –Kurskod –Omfattning (sp) –Namn på svenska och på engelska –Anordnande enhet –Ämne –Primär typ (grund-, ämnesstudier...) 14.12.201028

29 MinPlan -> TeRes Sökning på kurskod i TeRes Visas i TeRes: –Kursnamn –Kursversion –Omfattning –Läsår –Kursanmälda –Tentamensanmälda 14.12.201029

30 TeRes -> STURE Kurskod Vitsord och matrikelnummer Tentamensdatum Undervisningsspråk Ämne (från KDB) Institution (anordnande enhet från KDB) I en snar framtid kommer läraren själv att införa prestationerna i Sture 14.12.201030

31 Val av kursversion för bokning Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista 14.12.201031

32 MinPlan och Resursbokningen MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan: 14.12.201032

33 Uppgifter till undervisningsprogrammet 14.12.201033

34 14.12.201034 Studiehandbok

35 14.12.201035 Studiehandbok, forts.

36 Mera info? MinPlan text- och e-guider: –https://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personalhttps://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal Lärcentret –https://www.abo.fi/personal/larcentrethttps://www.abo.fi/personal/larcentret 14.12.201036


Ladda ner ppt "14.12.20101 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010 Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin,"

Liknande presentationer


Google-annonser