Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"— Presentationens avskrift:

1 Att komma igång och hitta information i MinPlan MinPlan-utbildning hösten 2010
Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom projekt Alcuin, som har som mål att stöda undervisningen Projektledare Monica Nerdrum

2 Lärandemål för denna ”kurs”
Efter ”godkänd kurs” förväntas den studerande kunna: Använda MinPlan för sitt eget behov Logga in Välja och söka Förklara centrala begrepp i MinPan Utbildningsstruktur Studiehelhet Kurs Anmälningar Studiehandbok Våra studerande Tentamen Beskriva MinPlan i relation till Åbo Akademis andra databaser och system och hur de ”kommunicerar med varandra” Inse nyttan med att använda MinPlan för planering, uppföljning, rådgivning...

3 Välkomna till MinPlan! MinPlan är ett verktyg med många funktioner
Kurs- och undervisningsplanering Kursdatabas Studiehelheter Utbildningsstrukturer Studieplanering och -uppföljning Elektroniska studieplaner Studierådgivning Tentamens- och kursanmälan För att kunna ta i bruk MinPlan tilldelas roller Studerande, tutor, lärare, examinator, egenlärare. Som regel är det institutionskansliet som meddelar Datacentralen vilka MinPlan-roller som skall tilldelas en viss person

4 Start Logga in: https://minplan.abo.fi/minplan/ ELLER
MinPlan i den blå verktygsbalken till höger (om du redan är inloggad på ÅA-webben) ÅA-användarnamn och lösenord

5 Komma igång Vad vill jag som användare göra? Navigering
Kursorn ska hållas innanför MinPlan-rutan! Grå balk till vänster eller grå rutan ovanför funktionen är navigeringsområde Öppna med ”gul kantarell” (pekar neråt=öppen) Det finns 13 huvudflikar

6 Hitta information om… Utbildningsstrukturer Studiehelheter Kurser
Mina kurser, mina kursförslag, sök kurser Anmälningar Kursanmälningar, tentamensanmälningar Studiehandboken Lärarens, institutionens, akademins Våra studerande Tentamen Klasstentamen, sammandrag

7 Utbildningsstruktur Arbeta i lärarrollen Välj flik

8 Utbildningsstrukturer
Institutionens alla aktiva utbildningar Högre högskoleexamen Lägre högskoleexamen Välj att öppna en struktur

9 Utbildningsstruktur: öppnad
Namn på svenska och engelska Programdel: andra studier, språk och kommunikation, huvudämne, biämne m.m. Antalet studiepoäng

10 Studiehelheter: ämnen
Institutionens alla aktiva studiehelheter Öppnade ämnen i detta exempel: Biokemi Farmaci Mmm

11 Studiehelhet: öppnad Alla kurser som ingår i helheten
Hjälptext på svenska och engelska

12 Mina kurser Välj flik Mina kurser Välj kurs Öppna kurs
Kursbeskrivningen: se separat ppt-serie

13 Mina kursförslag Tillbaka till Mina kurser Välj Mina kursförslag
Öppna ”kantarellen” Öppna kursen

14 Sök kurser: kriterium kod
Tillbaka till Mina kurser Välj Sök kurser Välj sökkriterium Kod = entydig, men observera att det kan finnas flera versioner under ett läsår (= samma kursinnehåll i alla, men olika tidpunkter och/eller lärare) Sök

15 Sök kurser: versioner Sökresultat: Mm Sju kurser med samma kod
Sju versioner Kontrollera vad som skiljer sig, oftast tidpunkt och/eller lärare Mm

16 Sök kurser: välj i meny Sökkriterium: Institution
Fortsätt att välja sökkriterier i menyerna… Välj till sist Sök

17 Sök kurser, välj sökord Sökning kan ske enligt kursnamn/målsättning/innehåll Sökning: ”kultur och samhälle” Fyra kurser innehåller ”kultur och samhälle”

18 Anmälningar: kursanmälningar
Välj anmälningar Välj kursanmälningar Intresseanmälda 7 personer har valt in kursen i sina personliga studieplaner Innebär att läraren kan göra prognoser redan på våren eller tidigt på hösten (hur stora utrymmen ska bokas m.m.) Anmälda 6 personer har verkligen anmält sig till kursen Innebär en mera exakt prognos just före kursen inleds

19 Kursanmälningar Öppna kursanmälningar
Uppgifter om deltagarna: namn+matrikel Läraren kan redigera

20 Studiehandboken Välj studiehandboken Öppna de ”gula kantarellerna”
Välj lärarens studiehandbok Öppna de ”gula kantarellerna” Lärarens kurser finns i lista Kursbeskrivningarna kan öppnas både i MinPlan och som pdf-fil

21 Studiehandboken: institution
Tillbaka till studiehandboken Välj institutionens studiehandbok Öppna… Öppna ämne…

22 Våra studerande Välj Våra studerande
Definiera vid behov sökkriterier genom att välja i menyerna Egen institution kommer först Hämta uppgifter: Namn, huvudämne, inlett studierna, status, egenlärare…

23 Tentamen Välj tentamen Mmm Välj klasstentamen
Definiera sökkriterier genom att välja i menyerna Mmm

24 Tentamen: sammandrag Välj sammandrag Öppna …
Kurser som kan tenteras Antal anmälda till olika kursers tentamina

25 Hur kommunicerar MinPlan med sina ”kollegor”?

26 1. KDB 3. MinPlan 2. Resursbokning 5. STURE/InstSture 4. TeRes
Bokningsinfo 6. Undervisningsprogrammet Anmälningar Kursdata Tentresultat 5. STURE/InstSture 4. TeRes

27 Till STURE

28 Kursdatabasen -> STURE
Från Grunddata-fliken i KDB Kurskod Omfattning (sp) Namn på svenska och på engelska Anordnande enhet Ämne Primär typ (grund-, ämnesstudier...)

29 MinPlan -> TeRes Sökning på kurskod i TeRes Visas i TeRes: Kursnamn
Kursversion Omfattning Läsår Kursanmälda Tentamensanmälda

30 TeRes -> STURE Kurskod Vitsord och matrikelnummer Tentamensdatum
Undervisningsspråk Ämne (från KDB) Institution (anordnande enhet från KDB) I en snar framtid kommer läraren själv att införa prestationerna i Sture

31 Val av kursversion för bokning
Resursbokningssystemet hämtar automatiskt aktiva kurser från KDB Vid bokning väljs rätt kursversion från färdig lista

32 MinPlan och Resursbokningen
MinPlan visar bokningarna och startdatum för kursversionerna. När bokningen är rätt gjord, ser det ut så här i MinPlan:

33 Uppgifter till undervisningsprogrammet

34 Studiehandbok

35 Studiehandbok, forts.

36 Mera info? MinPlan text- och e-guider: Lärcentret
https://www.abo.fi/student/minplanmanualer_personal Lärcentret https://www.abo.fi/personal/larcentret


Ladda ner ppt "Kvalitetsenheten och Lärcentret samarbetar inom"

Liknande presentationer


Google-annonser