Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att hitta statistik Katarina Hjortsäter Nordiska Afrikainstitutet 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20101.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att hitta statistik Katarina Hjortsäter Nordiska Afrikainstitutet 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20101."— Presentationens avskrift:

1 Att hitta statistik Katarina Hjortsäter Nordiska Afrikainstitutet 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20101

2 Att hitta statistik Vad är statistik? 1.Sifferuppgifter som beskriver en företeelse eller en verksamhet 2.Metoder för att samla in, bearbeta och analysera statistiska material. Språkligt och historiskt: ”Sifferuppgifter om staten”. Ex. Statistisk årsbok. 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20102

3 Att hitta statistik Syften med statistiken 1.Som beslutsunderlag för samhällsplanerare, politiska beslutsfattare, företag och organisationer inom den privata sektorn. 2.Som en demokratisk rättighet för varje medborgare: Insyn i samhället; hur det sköts. 3.Som komponent i publikationer och som underlag för studier och forskning. 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20103

4 Olika typer av statistik Statistik klassificeras vanligtvis i två grupper: Nationell statistik Internationell statistik 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20104

5 Olika typer av statistik Nationell statistik Samlas in, bearbetas, analyseras och sprids av nationella källor: –Statliga myndigheter, centrala statistikbyråer, banker, ngo:er och forskningsinstitut + Detaljerad information på regional nivå - Nationellt språk 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20105

6 Olika typer av statistik Internationell statistik Statistisk data som hämtas från internationella organisationer: –Världsbanken, IMF, FN-systemet och andra organisationer + Vanligtvis på engelska + Bra när man vill göra jämförelser mellan länder + Ett komplement till nationell statistik - Inte detaljerad 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20106

7 Statistik i olika format Tryckt Elektroniskt / digitalt 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20107

8 Statistik i olika format Tryckt format Handböcker: –Årsböcker, –Bankrapporter, –Periodika (tidskrifter och liknande), –Offentligt tryck –Sifferpublikationer från internationella organisationer Kan ofta laddas ned från resp. hemsidor. 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20108

9 Statistik i olika format Elektroniskt / Digitalt Databaser och på Internet: –Lättillgängligt –Snabbt, stora mängder kan överföras, lagras och bearbetas –Lätt att skräddarsy egna tabeller, diagram och kartor 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20109

10 Att hitta statistik data Statistikkällor: -AfricaLit -A Guide to Africa on the Internet -SCB -Webstat -Söktjänster på Internet -Andra bibliotek 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201010

11 Statistikkällor AfricaLit, http://africalit.nai.uu.se/F http://africalit.nai.uu.se/F Nordiska Afrikainstitutets bibliotekskatalog: –Sök efter nationell och internationell statistik i tryckt form –Stor samling afrikanskt offentligt tryck som innehåller olika sorters nationell statistik –Ämnesord på engelska 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201011

12 Statistikkällor A Guide to Africa on the Internet, http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/ http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/ Länksamling på NAI:s webbplats: –För nationell statistik, välj land eller region –För ytterligare källor till statistik, välj ämnesrubrik t ex ’Official documents’, ’Statistics’, ’Banks’ och ’Organizations’ –Sökfunktion med ämnesord på engelska t ex ’official documents’, ’statistical data’ 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201012

13 Statistikkällor Statistiska centralbyrån (SCB), http://www.scb.se/ http://www.scb.se/ Specialbibliotek med katalog på webbplatsen –Sifferpublikationer från afrikanska länder och internationella organisationer –Årsböcker, företags- och folkräkningar Webbplats med länksamling, länkar till: –internationell statistik ordnade efter land och ämne –ett urval av internationella organisationer –andra länders statistikbyråer 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201013

14 Statistikkällor WebStat (Statistics Finland), http://webstat.stat.fi/ http://webstat.stat.fi/ – Databas över statistikkällor på Internet – Underhålls av Library of Statistics Finland – Klassifierad efter ämne och land – Beskrivning av källan och en länk 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201014

15 Statistikkällor Söktjänster på Internet Fritextsökning + Komplement, hittar andra källor + PDF-, Excel- och PowerPointfiler - Svårt att formulera en söksträng - Många träffar i resultatlistan - Samma statistik återkommer 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201015

16 Statistikkällor Andra bibliotek Bibliotek som är specialiserade på statistik eller med specialsamlingar och databaser. –Specialbibliotek –Större bibliotek 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201016

17 Statistikkällor Kvalitetskontroll All statistisk fakta måste kvalitetskontrolleras, i synnerhet om den hämtas från Internet. –Ju färre mellanhänder desto bättre. –Mer om kvalitetskontroll av statistikkällor i ”Att studera Afrika”, http://www.nai.uu.se/library/africainfo/studyingafrica/ http://www.nai.uu.se/library/africainfo/studyingafrica/ 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201017

18 Exempel på statistikfråga Hur många har aids i Sydafrika? 1.Statistics South Africa. Gå till den nationella källan. 2.WHO. Gå till en relevant organisation. 3.Sök i en databas / katalog (AfricaLit, WebStat) på ämnesområdet – hälsa och medicin. 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201018

19 Exempel på statistikfråga Hur många bor i Sydafrika, Kenya och Algeriet? 1.Gå till de nationella statistikbyråerna 2.Gå till olika organisationer: 1.The UN statistical database, http://unstats.un.org/unsd/databases.htm http://unstats.un.org/unsd/databases.htm 2.World factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 3.Go to other web sites: Global Statistics. http://www.geohive.com/. http://www.geohive.com/ 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201019

20 Statistikkällor Exempel på källor till statistik hittas i “Att studera Afrika” Finns som nedladdningsbar pdf via DiVA eller webbplatsen Både tryckta och elektroniska statistikkällor presenteras. 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 201020


Ladda ner ppt "Att hitta statistik Katarina Hjortsäter Nordiska Afrikainstitutet 2014-08-23Afrikadag för bibliotekarier 20101."

Liknande presentationer


Google-annonser