Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsarbete med internetbehandling i reguljär vård Viktor Kaldo, leg psykolog, Docent Utvecklingsansvarig Psykiatri Sydväst.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsarbete med internetbehandling i reguljär vård Viktor Kaldo, leg psykolog, Docent Utvecklingsansvarig Psykiatri Sydväst."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsarbete med internetbehandling i reguljär vård Viktor Kaldo, leg psykolog, Docent Utvecklingsansvarig Psykiatri Sydväst

2 Särskilda förutsättningar Central specialiserad behandlingsenhet för internetbehandling, inte en eller ett fåtal behandlare inom traditionella verksamheter. Byggt upp verksamhet från början Hade inledningsvis en 50% kvalitetsexpert (Lisa “LEAN-machine” Jansson) Om vi hinner - Diskutera skillnader mot andra verksamheter!

3 Tre viktiga aspekter Grundprincip och strategi (LEAN) – Värde för patienter Minska väntan och besök/kostnader/tidsåtgång Öka effekten och minska risk för negativa effekter – Strategin Rapportera alla nuvarande och potentiella problem Hög struktur (strukturerad tavla med lappar, korta möten för att prioritera och fördela) Kvalitetssäkring av det som görs - standardisering Utvärdering av det som görs - utvärdering

4 Standardiserat bedömningsförfarande, mallar för intervjuer, skattningar och journalanteckningar Behandlingsmanualer – inte bara för patienterna Lathundar för alla yrkesgrupper = tydliga rutiner Datorstödd övervakning/notifiering och stöd Handledning - alltid tillgängligt LEAN-tavla och möten Tydlig redovisning av resultat – från anslagstavlor till årsrapporter Inflytande på enhetens utveckling Forskningsaktivitet för långsiktig förbättring Lokalt kvalitetssystem på Ipsy

5 Flödesöversikt (uppdateras kontinuerligt)

6

7

8 Lathundar för Administratörer Läkare Psykologer Suicidriskhantering Process Intervjuguide Lathundar, rutiner

9 Exempel på lathund

10 Utvärdering - Hur samlas data in? Personal matar in: – Tidpunkter för besök och andra händelser (sekreterare) – Klinisk information från besök och behandlingar (läkare / psykolog) Patienter gör självskattningar över hur de mår (och annat) Systemet levererar information, t.ex. antal genomförda moduler och minuter som behandlare lagt ner på varje patient.

11 Personalens skattningar Data från läkarbesök

12 Patienternas självskattningar Just nu har vi 54450 ifyllningar av det här

13 Hur utvärderas alla data?

14 Utvärdering av behandlingseffekt och annat Daglig uppföljning: systematisk mätning av patienter före, under och efter behandling, övervakning av suicidrisk genom självskattning veckovis systematisk kontroll av patientärenden i plattformen genom automatiskt flaggningssystem Veckovis uppföljning på LEAN-möten Kvartalsvis uppföljning av styrgrupp: väntetider till utredning (max 3 veckor) och behandlingsstart (max 2 dgr) behandlingseffekter avvikelserapporter förbättringsförslag Årsvis uppföljning genom rapport till beställare

15 Antal patienter i behandling Viktigt för att planera för bemanning

16 Väntetider Anmälan till läkarbesök Exempel på bra kvalitetsarbete med hjälp av LEAN!

17 Väntetider (forts) Not: Medianvärden har beräknats utifrån tillgängliga data i Filemaker Bra exempel på mycket lyckat kvalitetsarbete med hjälp av LEAN!

18 Inklusionsgrad

19 Värt att satsa extra resurser på?

20 Effektstorlek per diagnos Cohen's d pre-post

21 Är det värt besväret? Mest jobb i början, sedan vinner man tid på: – Färre misstag och mindre förvirring och missnöje – Snabbt fånga upp och besluta om hur hantera avvikelser i behandlingar och organisation – Snabbare att genomföra ändringar – Effektiva möten – Enklare beslut pga bra underlag och hög struktur – Lätt att fasa in ny personal Härlig känsla att ta problem på allvar och bli bättre!

22 Diskussion Kan alla dessa delar användas i andra sammanhang? Är en central enhet en förutsättning för kvalitetsarbete?


Ladda ner ppt "Kvalitetsarbete med internetbehandling i reguljär vård Viktor Kaldo, leg psykolog, Docent Utvecklingsansvarig Psykiatri Sydväst."

Liknande presentationer


Google-annonser