Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Patientfokuserad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Patientfokuserad."— Presentationens avskrift:

1 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Patientfokuserad utvärdering av reguljär psykiatrisk vård eller

2 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Medarbetare Viktor Kaldo, leg psykolog, doktorand i klinisk psykologi Viktor Jernelöv, examensarbetare, KI Margareta Eklund, Eva Stadler och all personal på Mottagningen för ångestsjukdkommar Johan Jansson, Åsa Törnkvist, Birgitta Lanner på psykiatridivisionen Bertil Jansson, chef psykiatridivisionen Lisa Ekselius, Professor i psykiatri

3 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Om projektet •VARFÖR? •HUR? •HUR VERKAR DET FUNGERA?

4 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 VARFÖR? För att få igång en bättre utvärdering och därmed långsiktig förbättring av psykiatrisk vård! För att bredda kunskapen om vad som fungerar!

5 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Forskning  Klinik •Inte alltid så mycket utbyte som man skulle kunna önska… •Evidensbaserad verksamhet= Titta på forskningen och göra likadant.  Bra underlag för att välja behandling, ger en bra start.  Kontrollerade studier - visar att en metod kan fungera och ibland varför den gör det. •Verksamhetsbaserad evidens= Forskning i klinisk verksamhet.  Vad fungerar lokalt.  Kan ge snabbare faktiska förändringar.  Stora mängder patienter, nya möjligheter till forskning.

6 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Nuläget psykiatrisk vård •Ofta oklart hur vården fungerar och vad som fungerar bäst. •Det som faktiskt mäts (t.ex. antal besök, kostnader, diagnos) får större betydelse än annat (t.ex. förbättringar i funktion och livskvalitet) oavsett vad som är viktigast. •Saknas övergripande, systematisk och rutinmässig utvärdering av hur patienterna mår.

7 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Ljuspunkter! •Specifika kvalitetsregister för ADHD, ätstörningar, bipolär problematik och schizofreni har börjat användas! KPV (Kvalitet i Psykiatrisk Vård) www.kpvcentrum.se www.kpvcentrum.se •Avgränsade patientgrupper som mäts brett. •Främst personal som matar in data.

8 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Att mäta behandlingsutfall •Bästa sättet är att mäta symtom, funktion, livskvalitet o.dy. på samma sätt vid olika tillfällen. •Skattning om behandlingseffekt som endast görs efter behandlingen är mindre tillförlitliga. •Kan även mäta under behandling.

9 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Att mäta behandlingsutfall •Patienters självskattningar •Behandlarskattningar •Oberoende observatörer •Arkiv, register och olika indirekta mått •Närstående •Färdighets- och beteendetester •Fysiologiska/biologiska mått

10 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Vad passar klinisk vardag? •Patienters självskattningar •Behandlarskattningar •Oberoende observatörer •Arkiv, register och olika indirekta mått •Närstående (främst för barn) •Färdighets- och beteendetester •Fysiologiska mått

11 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Lämplighet? ProblemPatient- skattningar Behandlar- skattningar Resurs- krävande Patienten gör det mesta, ev krävs mycket administrativ tid. Tar mycket behandlartid Ger ”önskvärda” resultat (omedvetet) Skattar högt innan beh. för att understryka besvär och lågt efter om ”nöjd och tacksam” Fokuserar på det positiva, vill ha bra resultat. Medveten manipulering För att få eller undvika viss vård. Kan utsättas för påverkan från vården. För att resultaten ska se bättre ut, undvika ev. neg. konsekvenser

12 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Valde patientskattningar! ProblemPatient- skattningar Behandlar- skattningar Resurs- krävande Patienten gör det mesta, ev krävs mycket administrativ tid. Tar mycket behandlartid Ger ”önskvärda” resultat (omedvetet) Skattar högt innan beh. för att understryka besvär och lågt efter om ”nöjd och tacksam” Fokuserar på det positiva, vill ha bra resultat. Medveten manipulering För att få eller undvika viss vård. Kan utsättas för påverkan från vården. För att resultaten ska se bättre ut, undvika ev. neg. konsekvenser Viktigt fokusera på patienternas perspektiv!

13 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 HUR? •Patienterna fyller i formulär om hur de mår vid varje besök. •Sker via dator på sjukhuset eller Internet. •Feedback till behandlare.

14 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Tidigare studier •Utgått från psykoterapiforskaren Lamberts modell. •Ett ”globalt” mått vid varje besök. •Kan sammanställas för en patient, en behandlare eller en enhet. •Tät feedback till behandlare:  Bättre resultat främst för patienter med dålig prognos.  Färre besök för patienter som ”svarar snabbt” på behandling.  Bättre anpassad behandlingstid!

15 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Pilotprojekt  Mjukstart p.g.a. hög arbetsbelastning för personal, därför hög grad av frivillighet.  Undersöka möjligheter och problem med en omfattande användning av datorbaserade formulär. Samla kunskap för en bredare användning.  Ta fram fungerande system och rutiner i samarbete med personal och patienter.

16 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Formulär: CORE-OM (Clinical Outcome in Routine Evaluation – Outcome Measure) •Validerat, finns engelska normer. •34 frågor, ca 5 minuter. •Mäter Risk, Välbefinnande, Symtom och Funktion. •Globala poängen viktigast. •Passar alla behandlingsmetoder •Ska passa alla patienter. •Gratis + bra svensk översättning!

17 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Patienterna •Alla nybesök på mottagningen för ångestsjukdomar från 19 april (fås automatiskt från IMx). •Får information i kallelse och på mottagningen. •Instruktioner på hemsidan och vid datorerna i väntrummet. Snabbtitt på www.formular.nu

18 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006

19 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006

20 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006

21 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006

22 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Behandlarna •Själva valt hur mycket de använder sig av systemet. •Bör diskutera användandet med patienten. •Kan se patienter som de haft eller ska ha besök med. •Viktigast information direkt i patientlista, klickar för mer detaljer.

23 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Översiktlig info •Information direkt i patientlistan:  Senaste Globala poäng och dess tillförlitlighet.  Riskindikatorer  Senaste GAF-skattning av behandlare  Utveckling av Global poäng

24 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Detaljerad info •Graf över förändring (alltid Globala poäng men kan välja till en underskala). •Besök (inkl GAF), även uteblivna. •Diagnos. •Poäng för alla delskalor. •Kan se svaren för varje fråga.

25 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006

26 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 HUR FUNGERAR DET? •Hur många vill vara med? •Hur många fyller i? Alla frågor? •Hur lång tid tar det? •Skillnad Internet och Väntrum? •Skillnad på patientgrupper? •Patienters och personals synpunkter? •Vilka problem uppkommer?

27 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 HUR FUNGERAR DET? •Finns ännu bara preliminär data från april och maj. •Få formulär ifyllda, ca 15-20% •System med patientlista med koder i receptionen fungerade ej under denna tid! •Rätt låg personalaktivitet över lag, troligen pga:  Nytt system, ovana  Vissa positiva och andra negativa  Hög arbetsbelastning  Hög grad av frivillighet.

28 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 HUR FUNGERAR DET? •Ökar användandet med tiden? •Hur bra kan det fungera med tydligare uppmaningar till både patienter och personal? •Krävs pappersformulär? •En första slutsats: Endast skriftlig information till patienter verkar ej räcka!

29 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Vad tycker patienter och personal? •Enkät till personal, patienter och patientföreningar innan systemet börjat användas. •Vanliga positiva sypunkter:  Förbättrar vården ur ett patientperspektiv  Organiserar/systematiserar den erbjudna vården •Vanliga negativa synpunkter:  Passar inte alla patienter  Försvårande rutiner  Ökad arbetsbörda

30 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Vad tycker patienter och personal? •Patienterna mest positiva till metoden. •Patienter och patientföreningar överlag mer positiva till utvärdering genom patientsjälvskattning. •Administrativ personal var den grupp som ansågs riskera störst negativa konsekvenser. •Internetformulär anses lika bra som pappersformulär.

31 Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Fortsättningen •Göra en slutgiltig sammanställning av all data och uppgöljningsenkät! •Hur ”brett” kan metoden användas? För vilka patientgrupper? •Samarbete landsting, kommuner och privata aktörer? (Söker just nu anslag för Kliniker-Forskare- Nätverk för depressionsbehandling.) •Fler formulär och mer stöd för behandlare. •Hur använda informationen? Vem ser vad?  Patientnivå  Behandlarnivå  Enhetsnivå  Regional-, riks- och forskningsnivå


Ladda ner ppt "Patientfokuserad utvärdering Ångestsektionen, Akademiska sjukhuset, 2005 Patientfokuserad utvärdering av psykiatri Psykiatristämman, Uppsala, 2006 Patientfokuserad."

Liknande presentationer


Google-annonser