Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisation och produktion Kap 12 Administration och organisation Kap 13 Arbetsorganisation Kap 14 Företagets produktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisation och produktion Kap 12 Administration och organisation Kap 13 Arbetsorganisation Kap 14 Företagets produktion."— Presentationens avskrift:

1 Organisation och produktion Kap 12 Administration och organisation Kap 13 Arbetsorganisation Kap 14 Företagets produktion

2 Affärsidé Mission Vision Affärsidé IdéerVärderingar KompetensResurser Effektiv organisation och effektiva processer Erbjudandets kundvärde Strategie r Mål/mede l- kedjor Mått

3 Styrmedel Formella Organisationsstruktur Mindre formaliserad styrning

4 Formella styrmedel Resultatplanering Produktkalkylering Budgetering Intern redovisning Prestationsmätning Benchmarking Processtyrning

5 Organisationsformer Hierarkiska funktion division matris Beslutsnivåer linje och stab eller funktionell Horisontella team och process projekt nätverk

6 Organisationformer Organisationsschema vertikal hierarkisk organisationsform horisontell kundorienterad organisationsform Befattningsbeskrivning befogenheter och ansvar

7 Formell organisation Hierarki Kundperspektiv Organisationsschema Funktionsorganisation Divisionsorganisation Linje, stab Matrisorganisation Funktionell Process, projekt Befogenheter och ansvar Nätverk Team Befattningsbeskrivning Organisationsform

8 Mindre formaliserad styrning Företagskultur Lärande Medarbetarskap

9 Informell organisation Över- ordnade mål Informella kommunikations- kanaler Dominerande idéer och värderingar Signifikanta aktörer och förebilder Normer och regler Kultur

10 Arbetsorganisation Klassisk arbetsorganisation Taylorism arbetsfördelning arbetsstudier ackordslön övervakning Modern arbetsorganisation kvalitetsinriktad flexibel lärande (kaizen)

11 Arbetsorganisation Taylorism Produktivitet Effektivitet Flexibilitet Kvalitet –Produkt –Process Ledtid Situationsanpassning JIT / JIC Outsourcing Modernt: –Total kvalitet –Flexibilitet –Lärande

12 Produktion Tillverkning, handel och tjänster Från hantverk över massproduktion till lean production Flödesscheman Förädlingsvärde Kapacitet –Flaskhalsar –Suboptimering FörädlingInputOutput Funktionsinriktat eller Produkt/linje Teknologi Kund- eller lager Standard- eller special Styck, serie, mass eller process

13 Värdekedjan Teknologiutveckling Företagets infrastruktur Human Resource Management M a r g i n a l Inköp och anskaffning Produktion Distribution Marknads- föring Service M a r g i n a l Primära aktiviteter Sekundäraaktiviteter


Ladda ner ppt "Organisation och produktion Kap 12 Administration och organisation Kap 13 Arbetsorganisation Kap 14 Företagets produktion."

Liknande presentationer


Google-annonser