Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Logistics platforms for improved strategic flexibility

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Logistics platforms for improved strategic flexibility"— Presentationens avskrift:

1 Logistics platforms for improved strategic flexibility
Litteraturseminarium Grupp 6 Sandra Aggemo Patricia Bengtson Sofia Gutå Mikaela Wahlund Abrahamsson, M, Aldin, N och Stahre, F (2003), "Logistics Platforms for Improved Strategic Flexibility", International Journal of Logistics: Research and Applications, Vol. 6, No. 3

2 Hur kan organisationer strukturera och organisera sin logistik?
syfte Hur kan organisationer strukturera och organisera sin logistik?

3 avgränsning Fokus på distribution, tar inte upp hela logistiksystemet.
Internt perspektiv.

4 tre typer av logistik Typ 1: Decentraliserad logistik ansluten till produktion och marknadsföring. Typ 2: Centraliserad logistik och direkt distribution. Typ 3: Logistikplattformar som en resursbas för marknadsutveckling.

5 Typ 1: Decentraliserad logistik ansluten till produktion och marknadsföring
Huvudfokus: Optimering av logistikaktiviteter. Prioritet inom logistik: Intern effektivitet och resursutnyttjande. Kundservice relaterad till geografiskdistans till kunder. Struktur och organisation: Logistik tight kopplad till produktion och försäljning. Decentraliserat. Flexibilitet: Operationell flexibilitet. Lokal expertis – Marknadsfokus. Risk för suboptimering. Huvudfokus: kostnadsmininmering, lead kom på 80-tal. 80-tal: fokus på produktivitet och resursmaximering

6 Typ 2: Centraliserad logistik och direkt distribution
Direkt distribution – Orderledtid – Produkttillgänglighet. Internt fokus med låg interaktion i supply chain. Huvudfokus: Logistikstruktur. Prioritet i logistik: Minimera kostnader – skalfördelar. Kundservice relaterad till tid till kunder och tillgänglighet. Struktur och organisation: Centraliserad logistik och centraliserat beslutsfattande. Flexibilitet: Operationell flexibilitet från förmågan att bemöta unika kundkrav.

7 Typ 3: Logistikplattformar som en resursbas för marknadsutveckling
Externa relationer och ökat kundfokus. Hantera lyhördhet viktigare än kostnadsminimering och korta ledtider. Huvudfokus: Dynamiska förmågor. Prioritet i logistik: Logistik som en resursbas för nya marknadspositioner och marknadsstrategier. Utveckla nya erbjudanden till nyckelkunder. Struktur och organisation: Centraliserad logistik och standardiserade processer med anpassningar till marknadssegment. Flexibilitet: Strategisk flexibilitet. Förmåga att ompositionera sig på marknaden snabbare och mer kostnadseffektivt än konkurrenterna. Push-filosofi

8 Logiken bakom logistikplattformar
En mer dynamisk omvärld kräver att företag har strategiska valmöjligheter och strategisk flexibilitet. Logistikplattformar ska stötta strategier som: - Bredda sortimentet - Nya marknadskanaler - Geografisk expansion - Tillgodose globala kunders behov så väl som lokala - Förvärv - Nedskärningar när det behövs

9 The luna/bergman & Beving Tools case
Leverantör av verktyg och maskiner. Är transaktionsintensivt (hanterar 20,000 orderrader per dag från ett sortiment på 120,000 produkter). Typ 1: - Lokala, självständiga och kostnadsrationaliserande distributionscenter. - Långa ledtider och dålig tillgänglighet. Typ 2: - Ökade krav från marknaden. - Mer centraliserat logistiksystem. - IT-system. Typ 3: - Kunderna har starkare inflytande. - Olika segment och olika marknader kräver flexibilitet. - Toolstore. - Typ 3 är inte tillfullo implementerad. Typ 1: lokala, självständiga och kostnadsrationaliserande som distributionscenter. De hade tre okoordinerade distributionscenter. Här tolererades långa ledtider och dålig tillgänglighet (miljö 80-talet). Inte marknadsdrivet. Typ 2: ökade krav från marknaden med kortare ledtider och kostnadseffektivitet. Mer flexibilitet. Hantering av olika typer av orders. Ledde till ett mer centraliserat logistiksystem. Blev mer marknadsorienterat (inte helt marknadsdriven än). IT-system i fokus. Lageromsättningshastigheten kunde därmed öka. Typ 3: Logistikutveckling har blivit extern där kunderna har starkare inflytande. Olika segment och olika marknader kräver flexibilitet. Exempelvis servar den Polska marknaden med lägre volymer. (Toolstore) möjliggöra flexibilitet, vilket ledde till synergieffekter tack vare orderstandardisering. Trots denna riktning är inte typ 3 tillfullo implementerad. För att åstadkomma detta måste logistiken vara en integrerad del av strategiutvecklingen. Caset visar att det inte bara är de interna koordinationer mellan marknadsföring och logistik, utan att det är viktigt att logistiken är kundfokuserad (externt fokuserad).

10 Flexibel kapacitet Kapacitet Kapacitet Fast kapacitet
ledtid Empirisk exempel: Ericsson – fler dimensioner än operationell effektivitet. Genom att ha en integrerad strategisk och logistisk plattform finns det möjligheter att justera kapacitet efter efterfrågan och därmed sätta fasta ledtider mot kund. Har företag istället en fast kapacitet blir det svårare att möta dessa förändringar. Justerbar kapacitet så kan man fortsätta vara lönsam även i nedgångsfaser. (Typ 3). Flexibel ledtid Ledtid Ledtid Figur 2. Fast jämfört med flexibel kapacitet (Modifierad)

11 Flexibilitetskrav och struktur
Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistisk verksamhet Decentraliserat logistiskt ansvar relaterat till logistiskt system Centraliserat logistiskt ansvar relaterat till ”affärssystem” TYP 1 TYP 2 TYP 3 Typ 3 är inte den bästa lösningen för alla företag, utan det finns endast behov att utveckla den om miljön är dynamisk. I stabila miljöer kan det fortfarande vara bäst att använda sig utav typ 1 eller 2. (Däremot kan man fråga sig hur många marknader som fortfarande är stabila) Det finns likheter mellan logistiktyperna, alla behandlar flexibilitet vad gäller volym tid samt produkt och service. Men typ 3 skiljer sig åt då den innebär en förmåga att reagera snabbare och i större omfattning, vilket möjliggör strategisk ompositionering (strategisk flexibilitet). Märkbart är även att logistiksystemet för typ 3 är med centraliserat än typ 2 då den är centraliserad på affärsnivå och inte bara på logistiknivå. Detta kan till viss del förklarat i nästa modell som behandlar gränssnittet mellan produktion-logistik-marknadsföring

12 Gränssnitt mellan produktion-logistik-marknadsföring
Statisk kontext Typ 1 Produktion Logistik Marknadsföring Mindre dynamisk kontext Typ 2 Det finns distinkta skillnader mellan de olika logistiktyperna gällande gränssnittet mellan produktion och marknadsföring. I typ 1 blir logistiken en aktiv del i att antingen maximera försäljning eller att att optimera produktionen. I typ 2 ses logistiken som en sepatat enhet som arbetar för att sänka kostnader genom skalfördelar. Nyckeltal som tid ut till kund eller lagertillgänglighet blir viktiga och kopplar ihop enheterna. I typ 3 är logistiken en del av affärsmodellen och integrerar med både produktion och marknad. Här finns det en strävan att balansera produktion och logistik så att genomloppstider och time-2-market. Även om logistiken är integrerad med marknad och produktion behöver de inte ha samma struktur. Funktionerna har olika drivkrafter och exempelvis behöver försäljning ofta vara mer decentraliserad och produktionen kan exempelvis ha en leanstruktur. Logistiktikens funktion är då att underlätta för de mest lämpliga strukturerna för produktion och marknadsföring.På så sätt kan den fungeran som en bro för att koppla ihop andra enheter. Produktion Logistik Marknadsföring Typ 3 Dynamiskkontext Figur 4. Gränssnitt mellan produktion -logistik-marknadsföring (Modifierad)

13 Reflektioner kring logistiska plattformar
Dyrt Kostnader höga p.g.a. flexibel resursbas VRIO Svårimiterbar Värdeskapande Integrerad approach Logistikstruktur integrerad i stragetiskt arbete Valmöjligheter Riskreducera “Survival of the fittest” Valmöjligheter: “Do or die”, cost-benefit-analys gäller inte här då det kan handla om överlevnad.

14 Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Logistics platforms for improved strategic flexibility"

Liknande presentationer


Google-annonser