Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB."— Presentationens avskrift:

1 En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB

2 Vad är Indexator ? Verkstadsföretag i Vindeln Omsättning:400 milj SEK Anställda:183 Exportandel:65%

3 Vad är Lean produktion? Wikipedia: Lean produktion är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

4 Vad är egentligen Lean produktion? Fyra olika perspektiv Industriperspektivet •Korta ledtider •Minska slöserier •Minska lager •Värdeskapande tid Verktygsperspektivet •Kanban •5S •SMED •Kaizen Organisationsperspektivet •Ständigt lärande •Organisation •Belöningssystem •Visioner Kulturella perspektivet •Historia •Värdegrund •Drivkrafter •Kultur

5 Varför havererar så många lean-projekt ? Industri- perspektivet Verktygs- perspektivet Organisations- perspektivet Kulturella perspektivet Man fastnar för alla verktyg och förstår inte att man behöver titta uppåt mot högre nivåer Man har inget arbetssätt att arbeta med det kulturella perspektivet …eller…

6 Kopierbart? Ej kopierbart? Kan man kopiera lean-koncept mellan organisationer och länder ? Industri- perspektivet Verktygs- perspektivet Organisations- perspektivet Kulturella perspektivet Det beror kanske av till vilken nivå man lyft blicken ?

7 Det kulturella perspektivet är extra viktigt hos oss Svensk organisationskultur är mindre hierarkisk Vi är vana vid att ifrågasätta Vi kräver att få veta varför en sak skall göras – och inte bara vad som skall göras

8 Vad är knepet ? Många pratar om sina Produktionssystem. Ordet förleder - Välj ett annat begrepp. Lyft blicken och ta även tag i det kulturella och organisatoriska perspektivet. Det kulturella perspektivet är direkt kopplat till organisationens värdegrund. Nyckel till ett framgångsrikt arbete med Lean ligger enligt min mening i ett väl fungerande arbete med arbetsplatsens värdegrund.

9 Vad gör Indexator ? Industri- perspektivet Verktygs- perspektivet Organisations- perspektivet Kulturella perspektivet Tre dimensioner:  Jämställdhet och mångfald  Principer för lean produktion  Ledarskap och medarbetarskap

10 Workshop Två frågor att diskutera 1.Är det så att kulturella skillnader påverkar metoden att effektivisera ? - Vilka är i så fall dessa kulturella skillnader ? 2.Är jämställdhet verkligen kopplat till en arbetsplats effektivitet ? - Vilka är i så fall anledningarna till detta ?


Ladda ner ppt "En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB."

Liknande presentationer


Google-annonser