Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB"— Presentationens avskrift:

1 En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB

2 Vad är Indexator ? Verkstadsföretag i Vindeln Omsättning: 400 milj SEK
Anställda: 183 Exportandel: 65%

3 Vad är Lean produktion? Wikipedia:
Lean produktion är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.

4 Vad är egentligen Lean produktion? Fyra olika perspektiv
Kulturella perspektivet Historia Värdegrund Drivkrafter Kultur Organisationsperspektivet Ständigt lärande Organisation Belöningssystem Visioner Industriperspektivet Korta ledtider Minska slöserier Minska lager Värdeskapande tid Verktygsperspektivet Kanban 5S SMED Kaizen

5 Varför havererar så många lean-projekt ?
Kulturella perspektivet Man har inget arbetssätt att arbeta med det kulturella perspektivet Organisations- perspektivet Industri- perspektivet …eller… Verktygs- perspektivet Man fastnar för alla verktyg och förstår inte att man behöver titta uppåt mot högre nivåer

6 Kan man kopiera lean-koncept mellan organisationer och länder ?
Ej kopierbart? Kulturella perspektivet Organisations- perspektivet Kopierbart? Industri- perspektivet Verktygs- perspektivet Det beror kanske av till vilken nivå man lyft blicken ?

7 Det kulturella perspektivet är extra viktigt hos oss
Svensk organisationskultur är mindre hierarkisk Vi är vana vid att ifrågasätta Vi kräver att få veta varför en sak skall göras – och inte bara vad som skall göras

8 Vad är knepet ? Många pratar om sina Produktionssystem. Ordet förleder - Välj ett annat begrepp. Lyft blicken och ta även tag i det kulturella och organisatoriska perspektivet. Det kulturella perspektivet är direkt kopplat till organisationens värdegrund. Nyckel till ett framgångsrikt arbete med Lean ligger enligt min mening i ett väl fungerande arbete med arbetsplatsens värdegrund.

9 Vad gör Indexator ? Kulturella perspektivet Organisations-
Tre dimensioner: Jämställdhet och mångfald Principer för lean produktion Ledarskap och medarbetarskap Industri- perspektivet Verktygs- perspektivet

10 Workshop Två frågor att diskutera
Är det så att kulturella skillnader påverkar metoden att effektivisera ? - Vilka är i så fall dessa kulturella skillnader ? Är jämställdhet verkligen kopplat till en arbetsplats effektivitet ? - Vilka är i så fall anledningarna till detta ?


Ladda ner ppt "En ny nivå inom Lean produktion Pär Lärkeryd vd Indexator AB"

Liknande presentationer


Google-annonser