Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling
Professor Bengt Arnetz Uppsala Universitet

2 Göran Lande, Clairy Wiholm,
Strain Generators Danger Negative Stress Challenge Positive Stress Copyright Göran Lande, Clairy Wiholm, Bengt Arnetz

3 Organisatoriska aspekter på Stress Faktorer som påverkar Stressnivåerna
Ledarskap Effektivitet Måltydlighet Processfokus - BPR, TQM, Six Sigma Omvärldsförändring Värdegrund Livssituation i stort Individvariation ::::::::::::

4 Organisatorisk Effektivitet Relaterar till Biologiska Hårddata....
Högre Effektivitet relaterar till Högre Testosteron (korrelation(r)=.25) -Högre Arbetstillfredsställelse (.34) -Bättre Målkvalitet (0.41) -Lägre Arbetsbelastning (omvänd korrel. -.24) -Högre Ledarskapsskattning (.25) -Mindre Huvudvärk (-.23)

5 Arbetsrelaterad Utmattning (”Utbränning”)
Korrelerar med Lägre Arbetsbelastning (.35) -Lägre Arbetstillfredsställelse (-.42) -Sämre Socialt stöd på arbetet (-.42) -Flera konflikter att prioritera mellan Arbete/familj (-.41) -Lägre Verksamhets-Effektivitet (-.50)

6 Arbetsbelastning relaterar till...
Lägre Effektivitet (.2); Fler Familj-Arbete prior.konfl.(.31);Komptensutnyttjande (.38); Fler Rest-projekt (.41); Autonomi (.48), Bristande kompetens (.51) Påverkas i mindre grad av yrkesprofession, ”objektiv” belastning, projekttryck

7 Serum-Prolactin –Stressmarkör
Korrelerar med (r) Lägre Testosteron (-.23) -Högre Kortisol (.15) -Sämre Inflytande/Delaktighet (-.15) -Lägre Kompetensutnyttjande (-.16)

8 Serum-Testosteron och ...
Korrelation till medarbetares skattning av Större Inflytande/Delaktighet (r = .17) -Högre Arbetstillfredsställese (.22) -Bättre Organisatorisk Effektivitet (.25) -Mindre Nack- och ryggbesvär (-.23) -Mindre Huvudvärk (-.24)

9 Brain Naturetic Hormone BNP
Mått på belastning av hjärtat Förhöjda nivåer vid ökad fysiologisk stress (höjda stresshormonshalter i relation till könshormoner och oxytocin) Ökad organisatorisk stress och lägre mental energi relaterar till högre BNP

10 Verksahetsfokus - lösningen! Både och perspektiv
Vektor Management Energi-Fokus Vision Strategi Kultur Kunder Medarbetare Ledning FoU

11 QWC – Nytt koncept för utveckling av mjuka processer
Kopplar Biologiska & Mjuka Processmått samt relaterar dem till Hårda verksamhetsdata, t ex kundnöjdhet, resultat, effektivitet & sjukfrånvaro Visar hur den framtida medarbetar- och organisationshälsan kommer att utvecklas Erbjuder en kompletterande metod att styra och utveckla organisationer och mjuka processer Vetenskaplig analys resulterar i svar på frågor om VAD och hur mjuka processer man förbättras för att optimera medarbetarenergi och Stressen


Ladda ner ppt "QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser