Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling Professor Bengt Arnetz Uppsala Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling Professor Bengt Arnetz Uppsala Universitet."— Presentationens avskrift:

1 QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling Professor Bengt Arnetz Uppsala Universitet

2 Strain Generators Danger Negative Stress Challenge Positive Stress Copyright Göran Lande, Clairy Wiholm, Bengt Arnetz

3 Organisatoriska aspekter på Stress Faktorer som påverkar Stressnivåerna v Ledarskap v Effektivitet v Måltydlighet v Processfokus - BPR, TQM, Six Sigma v Omvärldsförändring v Värdegrund v Livssituation i stort v Individvariation v ::::::::::::

4 Organisatorisk Effektivitet Relaterar till Biologiska Hårddata.... v Högre Effektivitet relaterar till........ -Högre Testosteron (korrelation(r)=.25) -Högre Arbetstillfredsställelse (.34) -Bättre Målkvalitet (0.41) -Lägre Arbetsbelastning (omvänd korrel. -.24) -Högre Ledarskapsskattning (.25) -Mindre Huvudvärk (-.23)

5 Arbetsrelaterad Utmattning (”Utbränning”) v Korrelerar med..... -Lägre Arbetsbelastning (.35) -Lägre Arbetstillfredsställelse (-.42) -Sämre Socialt stöd på arbetet (-.42) -Flera konflikter att prioritera mellan Arbete/familj (-.41) -Lägre Verksamhets-Effektivitet (-.50)

6 Arbetsbelastning relaterar till... v Lägre Effektivitet (.2); Fler Familj-Arbete prior.konfl.(.31);Komptensutnyttjande (.38); Fler Rest-projekt (.41); Autonomi (.48), Bristande kompetens (.51) v Påverkas i mindre grad av yrkesprofession, ”objektiv” belastning, projekttryck

7 Serum-Prolactin –Stressmarkör v Korrelerar med (r).... -Lägre Testosteron (-.23) -Högre Kortisol (.15) -Sämre Inflytande/Delaktighet (-.15) -Lägre Kompetensutnyttjande (-.16)

8 Serum-Testosteron och... v Korrelation till medarbetares skattning av.... -Större Inflytande/Delaktighet (r =.17) -Högre Arbetstillfredsställese (.22) -Bättre Organisatorisk Effektivitet (.25) -Mindre Nack- och ryggbesvär (-.23) -Mindre Huvudvärk (-.24)

9 Brain Naturetic Hormone BNP v Mått på belastning av hjärtat v Förhöjda nivåer vid ökad fysiologisk stress (höjda stresshormonshalter i relation till könshormoner och oxytocin) v Ökad organisatorisk stress och lägre mental energi relaterar till högre BNP

10 Verksahetsfokus - lösningen! Både och perspektiv Kunder FoU v Ledning Vision Strategi Kultur Energi-Fokus Vektor Management

11 QWC – Nytt koncept för utveckling av mjuka processer v QWC –Kopplar Biologiska & Mjuka Processmått samt relaterar dem till Hårda verksamhetsdata, t ex kundnöjdhet, resultat, effektivitet & sjukfrånvaro –Visar hur den framtida medarbetar- och organisations hälsan kommer att utvecklas –Erbjuder en kompletterande metod att styra och utveckla organisationer och mjuka processer –Vetenskaplig analys resulterar i svar på frågor om VAD och hur mjuka processer man förbättras för att optimera medarbetar energi och Stressen


Ladda ner ppt "QWC-metoden Ledningsverktyg för Stress och Verksamhetsutveckling Professor Bengt Arnetz Uppsala Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser