Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten- och våtmarksnytt HUT Skånes grupp för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård 2009-09-15 Fulltofta Naturcentrum Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten- och våtmarksnytt HUT Skånes grupp för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård 2009-09-15 Fulltofta Naturcentrum Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Vatten- och våtmarksnytt HUT Skånes grupp för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård 2009-09-15 Fulltofta Naturcentrum Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen

2 Dagens punkter 1.Exempel på nya EU-stöden i jordbrukspolitiken: Kort om reglerad dränering 2.Havsmiljömedel a. Planeringsunderlag: läget c. LOVA inför 2010 och 2009

3 1. Reglerad dränering på väg in bland EU-stöden 8000 kr/brunn; högst 1,5 brunnar/ha Ingrid Wesström, SLU 2004: drygt hälften av den potentiella arealen för reglerad dränering i Hall, Sk, Bl & S. Kalmar ligger i Skåne. Grov översikt: Totalt i de 4 länen –90000 ha med hög potential för reglerad dränering –Lika mycket med viss potential

4 Nu kommer operativt användbart detaljmaterial: Olika områdens uppskattade lämplighet för reglerad dränering Kartan utarbetad av Ingrid Wesström, SLU

5 2a. Planeringspengar 2009 inom havsmiljöanslaget: bidrag (kkr) Restaureringsproj. (AK/PO) 2.250 VA- & dagvattenplan. (LH)1.025 Våtmarksplanering (GR)1.175 Totalt4.450 Fördelat och tycks gå åt. Inget mera 2010. LOVA i stället.

6 2a. Planeringspengar: Länsstyrelsens projekt med dikningsföretagen Alla dikningsföretag efter 1920 inskannade, rektifiering och digitalisering pågår F d Malmöhus län snart klart. F d Kristianstads län klart slutet av 2010? (Finansiering oklar) Äldre dikningsföretag än 1920 oftast hos Lantmäteriet – tillgängliga redan nu, men översikt saknas

7 Båtnadsområden för dikningsföretag på del av Söderåsen och slätten i SV

8 Båtnadsområden i Romeleåsens övergång mot slätten

9 2c. LOVA - Åtgärdspengar havsmiljö Liten summa fördelades av NV 2009 Länsstyrelserna får fördela 120 Mkr inför 2010. Troligen även 2011. Troligen cirka 20 Mkr till Skåne. 50% medfinansiering krävs

10 LOVA forts Tidtabell Första ansökan senast 30 nov 2009 inför 2010 Länsstyrelsens beslut ”första kvartalet 2010”

11 LOVA forts Special i år: Ansökan senast 30 okt 2009 ”kan komma ifråga för överblivna 10 Mkr på 2009 års anslag” Ansökan 30 okt 2009 behöver ej precisera om den avser 2009 eller 2010 års medel. Om man ej får av 2009 års medel, är man automatiskt med när 2010 års medel fördelas.

12 LOVA forts Vem kan agera? Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka. Även kommunala bolag utan vinstsyfte. Samarbete kan oftast lösa problem om t ex en ekonomisk förening driver en hamn. Ansökan till Lst och NV. Lst beslutar. NV hemsida har anvisningar (reviderad vägledning kom i fredags och ligger snart ute) och ansökningsblankett

13 LOVA forts Inga bidrag till åtgärder som kan framtvingas med lagstöd eller som redan påbörjats (”spaden i jorden”) Kostnadseffektiva åtgärder skall prioriteras – kräver underlag. –N-beräkningar för våtmarker – lst har modell –P?

14 LOVA forts Tänkbara åtgärder: orsaks- eller symptombehandlande eller planering för sådana åtgärder, t ex Våtmarker (orsaksbeh.) VA-planering: –Enskilda avlopp –Dagvattenhantering Musselodlingar, vasskörd, algskörd mm (symptombeh.) Nya idéer? Uppföljning och utvärdering av projekten krävs alltid i någon form

15 LOVA forts Särskilt nämns Toalettavfall från båtar Båtbottentvättar Hur når vi de aktörerna? Vem medfinansierar?

16 LOVA forts Inga hinder i LOVA att medfinansieringen anskaffas genom andra bidrag, men andra bidragssystem kan ha hinder för detta. LBUs förhållande till LOVA skall särskilt studeras av NV; möjligheter saknas nog inte där heller.

17 LOVA forts Ideellt arbete får tillgodoräknas som medfinansiering motsvarande 200 kr/tim upp till max 50% av totala stödberättigade projektkostnaden

18 LOVA - summering Nyckeln till framgång? Kan det vara Kunskap om den totala problematiken i ett område? Löst medfinansiering? Samarbete? Eller? Kort sagt: Vattenråd el. liknande samarbete?


Ladda ner ppt "Vatten- och våtmarksnytt HUT Skånes grupp för Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård 2009-09-15 Fulltofta Naturcentrum Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser