Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas? Christina (Tinna) Åhrén Regionala Strama

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas? Christina (Tinna) Åhrén Regionala Strama"— Presentationens avskrift:

1 Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas? Christina (Tinna) Åhrén Regionala Strama christina.ahren@vgregions.se

2 Regionala Strama ny grupp i Västra Götalandsregionen Patientsäkerhetsenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionstyrelsens kansli

3 Vad är Strama? Nationellt Nätverk av lokala Stramagrupper (www.strama.se) Rådgivande organ (Stramaråd) på Smittskyddsinstitutet Lokalt Stramagrupper: NU, SKAS, SÄS, Gbg o S.Bohus Regionalt Infektionsläkare, Allmänläkare, Smittskyddsläkare, Bakteriolog, Vårdhygieniker, Farmaceut Representerar olika delar av regionen/lokala Strama

4 Regionala Strama - ”spindeln i nätet” Lokala Strama Läkemedels kommittén terapigrupp infektion farmaceuter Infektion Mikrobiologi Smittskydd Vårdhygien Allmänheten, Media Förskrivarna Primärvården Slutenvården Lednings- funktioner Förtroendevalda Regionala Strama

5 Stramas övergripande mål Motverka tilltagande antibiotikaresistens för att kunna ha kvar antibiotika som ett behandlingsalternativ

6 JA! Är multiresistenta bakterier verkligen ett hot?

7 Antibiotika resistens WHO: ” ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa

8 Rapport 25 000 européer dör årligen 1000 milj/Euro/år i behandlingskostnader 500 miljoner Euro/år i förlorade arbetsinkomster www.strama.se

9 Alla cefalosporiner (ESBL) + Meronem (dvs sgs allt) En typ av resistens tvingar fram ytterligare resistens! Klebsiella med uttalad resistens, isolat från blod, EARSS, 2007

10 Resistenta bakteriearter samvarierar! Andelen resistenta blodisolat, EARSS MRSAVRE PNSPKlebsiella ESBL

11 Vågor av multiresistenta bakterier (MRB) sköljer över oss! Resistenta pneumokocker MRSA, VRE Resistenta tarmbakterier med ESBL Första multiresistenta arterna 1990-talet 1990/2000-talet  2000/2005-talet  1960-talet

12 Källa Smittskyddsinstitutet Antal anmälda fall av multiresistenta bakterier Västra Götaland, 2000-2011

13 Antal fall av tarmbakterier med ESBL CARBA Sverige 2007-2011

14 sjukhem vård- central Samhället: familjen husdjur boskap livsmedel vatten Vården Import: patienter resenärer livsmedel Varifrån kommer de resistenta tarmbakterierna? Patienter

15 Vi kan inte stoppa men kanske bromsa utvecklingen - flera ben!

16 Motverka antibiotikaresistens Begränsa smittspridning! Goda livsmedelsrutiner –Hemmet –På resan –Livsmedelsindustrin –Rent vatten God handhygien Goda vårdhygienrutiner Anpassade vårdlokaler och bemanning Resistenta tarmbakterierna sprids som fecal-oral smitta!

17 Minska antalet infektioner  antibiotikabehov minska smittspridning vid infektioner t ex luftvägsinfektioner vaccinationer minskad andel vårdrelaterade infektioner –minska kateteranvändning –följa vårdprogram Motverka antibiotikaresistens

18 upp antibiotikaförbrukningen – rätt indikation – rätt preparat dos längd Använd antibiotika – men bara när det behövs! kunskapsbehov! – vården – allmänheten

19 VGR: 3:e plats från botten!

20

21 Vem förskriver antibiotika på recept i VGR? Primärvården offentlig privat Sjukhusläkare tandläkare

22 Informationsmaterial till patienter och personal

23 Tack för ordet! De ska inte få det sista …………..


Ladda ner ppt "Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas? Christina (Tinna) Åhrén Regionala Strama"

Liknande presentationer


Google-annonser