Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas?"— Presentationens avskrift:

1 Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas?
Christina (Tinna) Åhrén Regionala Strama Presentera mig själv

2 Regionala Strama ny grupp i Västra Götalandsregionen
Patientsäkerhetsenheten Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionstyrelsens kansli Presentera mig själv

3 Vad är Strama? Nationellt Lokalt Regionalt
Nätverk av lokala Stramagrupper (www.strama.se) Rådgivande organ (Stramaråd) på Smittskyddsinstitutet Lokalt Stramagrupper: NU, SKAS, SÄS, Gbg o S.Bohus Regionalt Infektionsläkare, Allmänläkare, Smittskyddsläkare, Bakteriolog, Vårdhygieniker, Farmaceut Representerar olika delar av regionen/lokala Strama

4 Regionala Strama - ”spindeln i nätet”
Lokala Strama Läkemedels kommittén terapigrupp infektion farmaceuter Infektion Mikrobiologi Smittskydd Vårdhygien Allmänheten, Media Förskrivarna Primärvården Slutenvården Lednings- funktioner Förtroendevalda Regionala Strama

5 Stramas övergripande mål
Motverka tilltagande antibiotikaresistens för att kunna ha kvar antibiotika som ett behandlingsalternativ ”samverkan mot antibiotikaresistens”

6 Är multiresistenta bakterier verkligen ett hot?
JA!

7 Antibiotika resistens
WHO: ” ett av våra största hot mot mänsklighetens framtida hälsa

8 Rapport 25 000 européer dör årligen
1000 milj/Euro/år i behandlingskostnader 500 miljoner Euro/år i förlorade arbetsinkomster

9 Klebsiella med uttalad resistens, isolat från blod, EARSS, 2007
En typ av resistens tvingar fram ytterligare resistens! Klebsiella med uttalad resistens, isolat från blod, EARSS, 2007 + Meronem (dvs sgs allt) Alla cefalosporiner (ESBL)

10 Resistenta bakteriearter samvarierar!
Andelen resistenta blodisolat, EARSS MRSA VRE Har man en sort så får man flera PNSP Klebsiella ESBL

11 Vågor av multiresistenta bakterier (MRB) sköljer över oss!
1990-talet 1990/2000-talet 2000/2005-talet 1960-talet Resistenta tarmbakterier med ESBL MRSA, VRE Nu Viktigt även för oss själva Resistenta pneumokocker Första multiresistenta arterna

12 Antal anmälda fall av multiresistenta bakterier
Västra Götaland, Källa Smittskyddsinstitutet

13 Antal fall av tarmbakterier med ESBLCARBA
Sverige

14 Varifrån kommer de resistenta tarmbakterierna?
Samhället: familjen husdjur boskap livsmedel vatten Import: patienter resenärer livsmedel vård- central sjukhem Vården Patienter

15 Vi kan inte stoppa men kanske bromsa utvecklingen - flera ben!

16 Motverka antibiotikaresistens
Begränsa smittspridning! Goda livsmedelsrutiner Hemmet På resan Livsmedelsindustrin Rent vatten God handhygien Goda vårdhygienrutiner Anpassade vårdlokaler och bemanning Resistenta tarmbakterierna sprids som fecal-oral smitta!

17 Motverka antibiotikaresistens
Minska antalet infektioner  antibiotikabehov minska smittspridning vid infektioner t ex luftvägsinfektioner vaccinationer minskad andel vårdrelaterade infektioner minska kateteranvändning följa vårdprogram utomhusdagis

18 Motverka antibiotikaresistens
upp antibiotikaförbrukningen rätt indikation rätt preparat dos längd Använd antibiotika – men bara när det behövs! kunskapsbehov! vården allmänheten

19 VGR: 3:e plats från botten!

20

21 Vem förskriver antibiotika på recept i VGR?
tandläkare Sjukhusläkare Primärvården offentlig privat Data mars 2012 75 % totala förskrivningen

22 Informationsmaterial till patienter och personal

23 Tack för ordet! De ska inte få det sista …………..


Ladda ner ppt "Kan kampen mot antibiotikaresistens vinnas?"

Liknande presentationer


Google-annonser