Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resistenstrender Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander www.strama.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resistenstrender Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander www.strama.se."— Presentationens avskrift:

1 Resistenstrender Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander www.strama.se

2 Upptäckt av antibiotika Enorma medicinska vinster –Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner –Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer

3 Resistensutveckling- ofrånkomlig konsekvens då nytt antibiotikum introducerats

4 ”Antibiotikahistorik” Staphylococcus aureus Penicillin Penicillinas Penicillinas- stabila penicilliner Methicillinresistens (MRSA) Multiresistens VankomycinLinezolid Linezolidresistens Vankomycin- resistens (VRSA) 200019501940

5 Problemområden Sjukhusmiljö/vårdhem Methicillinresistenta S aureus (MRSA) Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) Multiresistenta gramneg. bakterier Samhället Penicillinresistenta pneumokocker

6 Blododlingar med växt av gula stafylokocker: Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) Blododlingar med växt av gula stafylokocker: Andelen Meticillin-resistenta stammar (MRSA) England &Wales1989-2002) % MRSA År

7 Andel MRSA, invasiva isolat, EARSS, 2003

8 Källa: www.smi.ki.se

9 Doern. Am J Med 1995; 99:3S–7S Jacobs et al. ICAAC 1999, abstract C-61 Jacobs et al. AAC 1999: 43:1901Alexander Project data 1998/9. Penicillin-resistant S. pneumoniae United States (1979–1999) 0 10 20 30 40 50 Year % penicillin resistant 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988-891990-91 1992-93 1994-95 1997 1998 Resistant Intermediate

10 Andel pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, invasiva isolat, EARSS, 2003

11 Källa: www.smi.ki.se

12 Andel fluorokinolonresistenta E coli, invasiva isolat, EARSS, 2003

13 Källa: www.smi.ki.se

14 Resistensutveckling 1.Mutation→resistensgen uppkommer alt. befintlig (vilande) resistensgen börjar uttryckas 2.Spridning av resistensgener inom och mellan bakteriearter 3.Selektion och spridning av redan resistenta stammar 4.Endemisk situation

15 50 % 10 % TID 12 3 4

16 Vad driver resistensutvecklingen? ”Crowding” (daghem, sjukhus/IVA-vård, vårdhem) Antibiotika-användning: –Individnivå –Sjukhusnivå –Samhällsnivå

17 Samband antibiotika-användning och resistens Cefalosporiner –MRSA, VRE –Klebsiella spp med resistens mot 3:e gen. cefalosporiner (ESBL) –Enterobacter spp, inducerbar resistens (ampC) –Penicillinresistenta pneumokocker Fluorokinoloner –MRSA, VRE –E coli, Klebsiella (inklusive ESBL-stammar) –Pseudomonas aeruginosa Makrolider –MRSA –Penicillinresistenta pneumokocker –Makrolidresistenta pneumokocker

18 Minskad antibiotika-användning→minskad förekomst av resistenta bakterier? –↓pc-resistenta pneumokocker då totalt minskad ab-användning (Island) –↓makrolidresistenta grupp A streptokocker då minskad användning av makrolider (Finland) –↓VRE då ersatte ceftazidim mot piperacillin/tazobactam som 1:a val vid feber hos neutropena pat (sjukhus) –↓ ESBL då ↓cefalosporiner och ↑imipenem, dock ↑ imipenemresistenta P aeruginosa istället (sjukhus) –↓fluorokinolonresistenta P aeruginosa då ↓fluorokinoloner (sjukhus) –MRSA Skottland: anv av ab som MRSA är resistent mot→ ↑risk för gynna och permanenta utbrott. Ab anv. har mindre betydelse då uppnått endemisk situation (sjukhus)

19 TID Effekt av minskad/ändrad antibiotikaanvändning Effekt av minskad/ändrad antibiotikaanvändning? Behov av nya antibiotika!!!

20 Antibiotika- resistens Forskning/utveckling av nya antibiotika Ohållbar situation:

21 Sulfa Tetracykliner Betalaktamantibiotika Aminoglykosider Makrolider Glycopeptider Streptograminer Kloramfenikol Kinoloner Trimetoprim Linkosamider 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Oxazolidinoner Introduktion av nya grupper av antibiotika

22 I befintlig situation = inga nya antibiotika i sikte: Rationell antibiotika-användning –Väga individnytta mot globalt behov av effektiv antibiotikabehandling –Undvika/minska användning av resistensdrivande antibiotika –”Smalna av” antibiotika-terapi efter odlingssvar –Korta kurer, rätt dosering


Ladda ner ppt "Resistenstrender Regional STRAMAdag 13 okt 2004 Eva Melander www.strama.se."

Liknande presentationer


Google-annonser