Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss 1."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss 1

2 Upplägg ● Bakgrund ● GDP-analys ● MRA-analys ● Åtgärdsförslag 2

3 Bakgrund ● Politiker ville veta om deras dricksvatten är säkert att konsumera ● Resultatet blev att kommunen uppgraderade sitt vattenverk ● Harge vattenverk Vättern  UV-ljus  Snabbfilter  Klorering 3

4 GDP – God Desinfektions Praxis Steg 1: Identifiera nödvändig barriärhöjd Steg 2: Bestäm barriärhöjd vid vattenverket Steg 3: Bestäm krav på slutdesinfektion vid vattenverket Steg 4: Bestäm barriärhöjd i desinfektionen vid vattenverket Steg 5: Utvärdering av barriärhöjd

5 GDP – God Desinfektions Praxis Nödvändig barriärhöjd 5,0b + 5,0v + 3,0p Befintlig barriärhöjd utan desinficering 1,5b + 1,25v+1,25p Krav på desinficering 3,5b + 3,75v-1,75p Inaktiveringsgrad desinfektion 5,80b + 3,72v+ 1,25 1 /1,20 2 p Total barriärhöjd med desinfektion 7,3b + 4,97v+ 2,50 1 /2,45 2 p 1 Giardia 2 Cryptosporidium

6 MRA – Mikrobiologisk riskanalys ● Analysmetod med kvantifiering av hälsorisken ● Beräkning av hälsorisken med: Patogenhalter i råvattnet Beredningsprocessernas avskiljande och desinficerande förmåga Dos-respons Vattenkonsumtion ● MRA-verktyg finns som är utvecklat av Svenskt vatten

7 Log 10 -reduktioner - MRA ● Log 10 -reduktion beredningsprocesser i Harge vattenverk

8 Hälsorisk MRA – Scenario 1 ● Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden ● Normal drift

9 Hälsorisk MRA – Scenario 2 ● Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden ● UV ur funktion (7 dygn per år)

10 Hälsorisk MRA – Scenario 3 ● Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden ● Klorering ur funktion (2 dygn per år)

11 Hälsorisk MRA – Scenario 4 ● Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden ● UV och klorering ur funktion (2 dygn per år)

12 Resultatöversikt – MRA (med standardvärden för barriäreffekt) Scenarier 1· Standardvärden för patogenhalt i råvattnet · Normal/optimal drift 2· Standardvärden för patogenhalt i råvattnet · UV ur funktion (7 dygn på ett år) 3· Standardvärden för patogenhalt i råvattnet · Klorering ur funktion (2 dygn på ett år) 4· Standardvärden för patogenhalt i råvattnet · UV och klorering ur funktion (2 dygn på ett år) ● Årlig infektionsrisk

13 Åtgärdsförslag 1 – Ökad UV-dos (60 mJ/cm 2 ) ● GDP: Ger acceptabel risk för alla patogener ● MRA: Risken för virus-infektion minskar (under acceptabel risk) Krav desinficering 3,5b + 3,75v + 1,75p Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion5,8b + 3,7v + 1,2p (UV – 30 mJ/cm 2 ) Inaktiveringsgrad med ökad UV-dos 6,4b + 4,0v + 2,5p (60 mJ/cm 2 )

14 Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid - MRA ● Lågreservoar förses med skärm som styr om flödet, kontakttiden ökar med 17 min. ● Ct-värde ökar från 5,5 till 6,0 enligt MRA-modellen ● Marginell ökning av log 10 -reduktion ● Ingen förbättring av riskerna för infektion

15 Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid - GDP Krav desinficering 3,5b + 3,75v + 1,75p Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion5,8b + 3,7v + 1,2p (kontakttid 53 min) Inaktiveringsgrad med ökad kontakttid 5,8b + 4,3v + 1,3p (kontakttid 70 min)

16 Övriga åtgärdsförslag ● Introducera direktfällning över befintliga snabbfilter Utreda möjligheterna, studera råvattenkvalitet ● Installera ultrafilter Hög avskiljningsförmåga (~7 log-enheter) Högre energiförbrukning ● Öka redundansen/säkra driften Installera ett ytterligare UV-aggregat (viktigast med hänvisning till resultatet) Installera en ytterligare kloreringspump

17 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss 1."

Liknande presentationer


Google-annonser