Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun
Madeleine Forss

2 Upplägg Bakgrund GDP-analys MRA-analys Åtgärdsförslag 20 min föredrag.
Politiker...

3 Bakgrund Politiker ville veta om deras dricksvatten är säkert att konsumera Resultatet blev att kommunen uppgraderade sitt vattenverk Harge vattenverk Vättern  UV-ljus  Snabbfilter  Klorering 20 min föredrag. Politiker...

4 GDP – God Desinfektions Praxis
Steg 1: Identifiera nödvändig barriärhöjd Steg 2: Bestäm barriärhöjd vid vattenverket Steg 3: Bestäm krav på slutdesinfektion vid vattenverket Steg 4: Bestäm barriärhöjd i desinfektionen vid vattenverket Steg 5: Utvärdering av barriärhöjd

5 GDP – God Desinfektions Praxis
Nödvändig barriärhöjd ,0b ,0v ,0p Befintlig barriärhöjd utan desinficering 1,5b ,25v + 1,25p Krav på desinficering ,5b ,75v - 1,75p Inaktiveringsgrad desinfektion 5,80b ,72v + 1,251/1,202p Total barriärhöjd med desinfektion 7,3b ,97v + 2,501/2,452p 1Giardia 2Cryptosporidium

6 MRA – Mikrobiologisk riskanalys
Analysmetod med kvantifiering av hälsorisken Beräkning av hälsorisken med: Patogenhalter i råvattnet Beredningsprocessernas avskiljande och desinficerande förmåga Dos-respons Vattenkonsumtion MRA-verktyg finns som är utvecklat av Svenskt vatten

7 Log10-reduktioner - MRA Log10-reduktion beredningsprocesser i Harge vattenverk

8 Hälsorisk MRA – Scenario 1
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden Normal drift

9 Hälsorisk MRA – Scenario 2
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden UV ur funktion (7 dygn per år)

10 Hälsorisk MRA – Scenario 3
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden Klorering ur funktion (2 dygn per år)

11 Hälsorisk MRA – Scenario 4
Patogenhalter i råvattnet enligt standardvärden UV och klorering ur funktion (2 dygn per år)

12 Resultatöversikt – MRA (med standardvärden för barriäreffekt)
Årlig infektionsrisk Scenarier 1 · Standardvärden för patogenhalt i råvattnet · Normal/optimal drift 2 · UV ur funktion (7 dygn på ett år) 3 · Klorering ur funktion (2 dygn på ett år) 4 · UV och klorering ur funktion (2 dygn på ett år)

13 Åtgärdsförslag 1 – Ökad UV-dos (60 mJ/cm2)
GDP: Ger acceptabel risk för alla patogener MRA: Risken för virus-infektion minskar (under acceptabel risk) Krav desinficering ,5b ,75v + 1,75p Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion 5,8b ,7v ,2p (UV – 30 mJ/cm2) Inaktiveringsgrad med ökad UV-dos ,4b ,0v ,5p (60 mJ/cm2)

14 Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid - MRA
Lågreservoar förses med skärm som styr om flödet , kontakttiden ökar med 17 min. Ct-värde ökar från 5,5 till 6,0 enligt MRA-modellen Marginell ökning av log10-reduktion Ingen förbättring av riskerna för infektion

15 Åtgärdsförslag 2 – Ökad kontakttid - GDP
Krav desinficering ,5b ,75v + 1,75p Befintlig inaktiveringsgrad desinfektion 5,8b ,7v ,2p (kontakttid 53 min) Inaktiveringsgrad med ökad kontakttid ,8b ,3v ,3p (kontakttid 70 min)

16 Övriga åtgärdsförslag
Introducera direktfällning över befintliga snabbfilter Utreda möjligheterna, studera råvattenkvalitet Installera ultrafilter Hög avskiljningsförmåga (~7 log-enheter) Högre energiförbrukning Öka redundansen/säkra driften Installera ett ytterligare UV-aggregat (viktigast med hänvisning till resultatet) Installera en ytterligare kloreringspump

17 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Utvärdering av mikrobiologisk barriärverkan vid Harge vattenverk, Askersunds kommun 2014-09-30 Madeleine Forss."

Liknande presentationer


Google-annonser