Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lipidmetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lipidmetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."— Presentationens avskrift:

1 Lipidmetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö

2 Lipidmetabolismen Cellväggar steroidhormoner gallsyror A-D vitaminomättningen PG/Tx energilagring/omsättning (TG/FFA/kolesterol) ketonkroppsomsättningen mfl(s.327-356)

3 Lipidmetabolismen struktur och sammansättning funktion Analyser Kliniska applikationer

4 Lipidmetabolismen- struktur/sammanstättning Fetter ej vattenlösliga-som bekant! Fetter transporteras som lipoproteiner kärnan hydrofob -TG, förestrat kolesterol ytan ’hydrofil’- fosfolipider, kolesterol, apolipoproteiner

5 Lipidmetabolismen-struktur lipoproteiner

6 Lipidmetabolismen-struktur apolipoproteiner Apolipoprotein-livsviktiga! Strukturupprätthållande samt lipidomsättningen – bildning, sekretion, transport, enzymaktiv i perifiera vävnader Apolipoproteiner – Apo-A, Apo-B, Apo-C, Apo-D, Apo-E Lipoproteiner- består av olika apolipoprotiener Indelning efter densitet och storlek (inverst förhållande storlek-densitet)

7 Lipidmetabolismen-struktur lipoproteiner Kylomikroner - –(ApoB), tarmen, TG-transp, kort T1/2, gräddskikt VLDL-Very Low Density Lipoprotein) –(ApoB), levern, TG&kol transp, kort T1/2, opalescent IDL- Intermediate Density Lipoprotein –(ApoB), mellanprodukt, mkt kort T1/2 LDL-Low Density Lipoprotein –(ApoB), lång T1/2, 70% av total kolesterol i cirk, koltransp. HDL-High Density Lipoprotein –(ApoA), levern, proteinrika, återtransp kol., ca 25% av totalkol

8 Lipidmetabolismen-struktur apolipoproteiner ApoA -(ApoA-I och ApoA-II, tarm och lever) –aktiv LCAT ApoB - (ApoB-48 fr tarm, ApoB-100 fr lever) –VLDL sekretion –upptag av LDL i celler –sekretion/upptag kylomikron ApoC - –aktiverar lipoproteinlipas (LPL) ApoE - –ypptag av lipoproteiner i celler/lever

9 Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen ApoC aktiv LPL (=lipoproteinlipas) i cellväggen, spjälkar TG->FFA+monoglycerider

10 Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen LDL rec=apoB,E receptorn scavenger receptorn i MΦ

11 Lipidmetabolismen-funktion lipoproteinmetbolismen (HDL) Bildas i lever (tarm) omogen sfärisk HDL huvudfunktion 1: metabolisera via LCAT –lecitin+kolesterol-(LCAT)-lysolecitin+kolesterolester –estern ansamlas centralt- sfärisk partikel (mogen) lika delar protein (ApoA, E och C) / kolesterol/fosfolip. huvudfunktion 2: ’reverse cholesteroltransp’ huvudfunktion 3: leverans av apolipoprotein

12 Lipidmetabolismen-funktion ketogenes Ketonkroppar= acetättiksyra, 3-hydroxismörsyra och aceton Ketonkroppar prod i levern (mitokondrier) FFA->ketonkroppar (halverar energivärdet) regleras av konc FFA i plasma stim vid svält, ökad glucagon/insulinkvot stiger vid fasta/svält, prioriterat för muskel då glukos kan sparas för ex hjärna.

13 Lipidmetabolismen-Analyser S-TG S-kolesterol LDL-kolesterol HDL-kolesterol kvot LDL/HDL Apolipoprotein A-I/Apolipoprotein B (ketonkroppar)

14 Lipidmetabolismen-Analyser S-TG Alimentär lipemi <6 tim (kylomikroner) fS-TG motsv konc i VLDL etyl ger TG stegring per se massiv hypertriglyceridemi ->’gräddskikt’ om stå över natten

15 Lipidmetabolismen-Analyser S-kolesterol tot-kolesterol (70% förestrat) 70% i LDL, 25% i HDL Friedewalds formel-endast när TG>4 mmol/l S-LDL-kol=S-kol - S-HDL-kol - 0,45xFS.TG kraftigt ökad S-kol ofta sek till LDL ökning ibland normal tot-kol men högt LDL och lågt HDL! Observera: alltid tänka på relationen LDL/HDL->>kvoten!

16 Lipidmetabolismen-Analyser Apolipoproteiner S-ApoAI –bildas i lever/tarm i HDL/kylomikroner –överförs till HDL vid degradation kylomikroner –nödvändig aktivator av LCAT S-ApoB –bildas i tarm/lever (ApoB-48 samt ApoB-100) –finns i VLDL, (IDL) samt LDL (ApoB-100) –finns i kylomikron (ApoB-48) –i klinik mäts båda två, motsvarar praktiskt LDL

17 Lipidmetabolismen-Analyser ketonkroppar Hyperketonemi –lindrig-måttlig vid svält, anorexi, feber, tyrotox –uttalad vid okontrollerad DM syror!! –Ketoacidos, protonöverskott/Na deficit Analyseras som ketoner i urin

18 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Livsstilsrelaterad hyperlipemi sekundär hyperlipemi primär hyperlipemi

19 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Livsstilsrelaterad hyperlipemi –25% >6,5 mmol/l i s-kol –motionsvanor (LPL aktiv sjunker) –etyl (LPL aktiv sjunker, omv. TG) –övervikt/rökning (låg LPL aktiv) –matvanor (rubish food-kulturen)

20 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Sekundär hyperlipemi DM (stigande VLDL(TG) pga sänkt LPL) metabola syndromet tyroidea sjukdomar (nedreglerar LDL receptoraktiv->höga LDL nivåer) leversjukdomar (låg apoA-I prod->sänkt HDL, ökade LDL pga sänkt LDL receptor prod) njursjukdomar-ex höga VLDL och LDL vid nefrotiskt syndrom (ökad protein prod ApoB) inflamation/infektion-akutfas reaktionen, ex vid stress, sänkt HDL och LDL, ex postinfarkt

21 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Familjär hyperkolesterolemi (1/300-1/500) –ökad LDL/defekt LDL rec el ApoB/ s-kol 8-15 (homozygot (1/1 000 000, S-kol 30! AMI 2åå, död 20 åå) xantelasma, tidigt acrus corneae 1/20 AMI>60 åå, släktutredning! Statinbeh! Minskar kol prod i hepatocyt-> uppreglerar LDL receptorn (heterozygot form) Familjär kombinerad hyperlipemi (1/300) –olika bild, stegring VLDL, IDL samt LDL –S-TG 2,5-10, S-kol 5-8 –oklar genetik, svarar bra på statinbeh Primär hylipidemi

22 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Undvik etyl/kraftig ansträngning 1 dygn före provtagning minsta möjliga stas (ökar kolesterolhalten) ta prov efter 15 min sittande (liggande provtagning ca 10 % lägre värden!) provtagning lipidstatus inom 1 d postinfarkt (falskt låga värden annars pga akutfasreakt)

23 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Målvärden vid behandling S-kolesterol < 5 S-LDL < 3 S-HDL >2 S-TG <1 OBS: AMORIS studien i Lancet, mars -03 ApoA-I/ApoB bäst som prediktor för hjärt- kärl sjukdoms risk!

24 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer Obs:endast en ApoB eller en ApoA per lipoprotein!!

25 Lipidmetabolismen- kliniska applikationer

26

27


Ladda ner ppt "Lipidmetabolismen Översiktsföreläsning 031201 Pierre Cherfan, Överläkare Specialist kardiologi/invärtesmedicin Höglandssjukhuset Eksjö."

Liknande presentationer


Google-annonser