Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Självevaluering Hyperlipidemi, T3 Susanne Hilke, Klinisk Kemi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Självevaluering Hyperlipidemi, T3 Susanne Hilke, Klinisk Kemi"— Presentationens avskrift:

1 Självevaluering Hyperlipidemi, T3 Susanne Hilke, Klinisk Kemi
Bakgrund Struktur och funktion Diagnostik

2 Bakgrund lipidrubbningar (hyperlipidemi, dyslipidemi)
Vanligt i populationer med västerländsk livsstil och skiljer sig avsevärt mellan länder. Definition: förhöjda halter av kolesterol och/eller triglycerider samt sänkt High Density Lipoprotein (HDL). Serumtotalkolesterol >5mmol/L föreligger hos ca 70% svenska män och kvinnor i åldrarna år. Betydelse: gradvis ökad risk för ischemisk hjärtsjukdom vid stigande S-kolesterol, low density lipoprotein (LDL) -kolesterol, triglycerider, samt sänkta nivåer av HDL. Målgrupper: ökad risk för patienter med aterosklerotisk hjärt/kärlsjukdom, diabetes mellitus och ischemisk stroke.

3 Bakgrund, lipidrubbningar (hyperlipidemi, dyslipidemi)
Primär Med primär hyperlipidemi avses ärftlig hyperlipidemi. Dessa kan indelas i olika typer beroende på vilka lipidfraktioner som är påverkade. Sekundär Vid sekundär hyperlipidemi kan patienten ha en åkomma som ger påverkan på blodfetterna. Vanliga orsaker till sekundär hyperlipidemi är övervikt, högt alkoholintag, njursjukdomar, hypothyreos och diabetes mellitus. Det är viktigt att notera att en patient kan ha både primär och sekundär hyperlipidemi samtidigt. Man kan kan även ha hyperlipidemi utan påvisbar bakomliggande orsak.

4 samt ett ytskikt av kolesterol, apolipoproteiner men ffa fosfolipder
Alla har samma principiella uppbyggnad med en hydrofob kärna av triacylglyceroler och kolesterolester samt ett ytskikt av kolesterol, apolipoproteiner men ffa fosfolipder

5 Struktur och funktion Komponenter i cellmembran (fosfolipider, kolesterol). Råmaterial till t ex steroidhormoner, A,D, E vitaminer, prostaglandiner etc. Lagrar energi (triglycerider) där blodfetterna utgör det kvantitativt viktigaste transportsystemet (triglycerider och fria fettsyror). OBS! är inte diskreta populationer av partiklar utan ingår i dynamiska förlopp med successiv och i vissa fall snabb omvandling från en partikeltyp till en annan.

6 Struktur och funktion Lipiders delas in i olika klasser beroende på dess densitet! Densiteten bestäms av den kemiska sammansättningen alt. elektroforetiska mobiliteten. Mindre partikelstorlek = mindre kärnkomponenter. Alltså storlek inert relaterat till täthet.

7 Struktur och funktion Kylomikroner: Stora molekyler vilka förekommer bara i plasma efter intag av fet mat. Sprider inkommande ljus och ger plasman ett mjölkliknande skikt vid kyla (gräddskikt). Kort halveringstid. Very Low Density Lipoproteins (VLDL): hepatogena, triglyceridrika lipoproteiner. Kort halveringstid. Inget gräddskikt. Tas upp i vävnaderna till intermediate density lipoproteins (IDL) som också har kort halveringstid och vidare till,,,, Low Density Lipoproteins (LDL): Innehåller större delen av det kolesterol som finns i cirkulationen. Hög aterogen potential. Dessa kan även biologiskt modifieras. Tex oxidation vid oxidativ stress, glykerat LDL vid hyperglykemi, karbamylerat LDL vid uremi. High Density Lipoprotein (HDL): Proteinrika lipoproteinpartiklar. Finns i flera fraktioner/storlekar. Innehåller ca 25% av det kolesterol som finns i plasma.

8 Struktur och funktion Apolipoproteiner
* Bildar komplex med allmänt svårtlösliga fetter och möjliggör transport genom det extracellulära rummet. Syntetiseras ffa i lever och tarm. * Fundamental för lipoproteinernas omsättning, t ex: - dess bildning och sekretion - reglering av de enzymers aktivitet som verkar på fetterna i lipoproteinerna. - interagerar med cellmembranreceptorer och styr till vilka celler lipoproteinerna ska tas upp. * Delas upp i grupper med olika funktioner (A,B,C,D,E, och Apo(a)

9 Struktur och funktion Omsättning

10 Diagnostik Friedewalds formel: LDL = totalkolesterol – HDL - (0,45 x TG). OBS! Har en bristfällig precision vid TG > 4,5 mmol/L För analys av triglycerider och beräkning av LDL krävs fasta men inte för totalkolesterol, HDL eller Apoproteinerna. Flera analyser krävs pga intra-individuella variationer

11 Diagnostik S-TG Lycka Till! S-kolesterol LDL-kolesterol HDL-kolesterol
kvot LDL/HDL Apolipoprotein A/B (ketonkroppar) Lycka Till!


Ladda ner ppt "Självevaluering Hyperlipidemi, T3 Susanne Hilke, Klinisk Kemi"

Liknande presentationer


Google-annonser