Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur fortsätter vi stärka konkurrenskraften i näringslivet? Regionala tillväxtprogrammet 2009- - Handlingsprogram för regionens näringslivsutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur fortsätter vi stärka konkurrenskraften i näringslivet? Regionala tillväxtprogrammet 2009- - Handlingsprogram för regionens näringslivsutveckling."— Presentationens avskrift:

1

2 Hur fortsätter vi stärka konkurrenskraften i näringslivet? Regionala tillväxtprogrammet 2009- - Handlingsprogram för regionens näringslivsutveckling

3 Utgångspunkter för revideringen Näringslivets behov i fokus för RTP Tillväxtskapande och hållbar Kunskap o erfarenheter från tidigare RTP Kopplingar till andra program: RUS, Nationella strategins prioriteringar, Strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige Befintliga företagsnätverk och via organisationer Referensgrupper; Utvecklingsgruppen den företagsamma och Näringslivschefsgruppen Stöd av sakkunniga från Länsstyrelsen, dialog Tidplan - remiss Ny kunskap kräver ny handling. Arbetssättet skall vara lärande, och präglas av engagemang och handlingskraft - Samarbete kr ä vs f ö r att f ö r att n å framg å ng

4 Nationell nivå Flerlänsnivå Länsnivå Nationell strategi för konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 Regionala planer Socialfonden Strukturfonds program Regionalfonden Ex Östra Mellansverige Regionala utvecklingsstrategier RUP 21 st Regionala tillväxtprogram RTP 21 st Nationellt strukturfondsprogram Socialfonden

5 Livskvalitet Nya dynamiskamilj öer Kompetens- försörjning Miljöteknik Infra- struktur Logistik, trafik- säkerhet, transporter Måltid och upplevelse Avancerad tillverknings- industri Fördjupade satsningar Regionala jordmånen Handlingsprogram inom fördjupade satsningar Handlingsprogram inom regionala jordmånen Företagsklimat Entreprenörskap Fördjupade satsningar Regionala jordmånen

6 RTP 2004-2006 12 % 88 %

7 Tillväxt

8 Kompetens- /arbetskraftförsörjning Gymnasieskolan Ca: 1000 – 1500/ÅR yrkutb. Totalt ca 3000 Vuxenutbildningen Ca: 2000/år 350 vux + 150 Ky 500 i yrkutb Universitet Ca: 1000/år Inflyttning/Invandring Ca: 1000/år Arbetssökande Ca 5000 Sjukskrivna Ca 2500 Arbets- Marknad Ca 3000/år + 0,5 % tillväxt Ca 1700 i ny- Företag Netto ca 300 Pension Ca 3000/år + jobb - jobb In-/utpendling Ca: +-0

9 Näringslivets förnyelse Nyföretagande

10 Näringslivets förnyelse Hur benägna är vi att starta företag? Kvinna per 1000 Man per 1000 Samtliga per 1000 Östergötlands län3.67.95.8 Värmlands län3.27.45.4 Örebro län3.77.85.8 Västmanlands län4.07.96.1 Riket5.49.67.6

11 Kluster och innovationssystem Kemisk industri Maskinindustri Stål- och metallverk Metallvaruindustri Livsmedels- och dryckesvaruindustri Några starka branscher i Örebro län (storlek och specialisering) Ökar Minskar

12 Hur blir regionen konkurrenskraftig? Vi konkurrerar på en global arena… …men konkurrenskraften skapas regionalt Tillväxten koncentreras till de stora regionerna… …medan de små regionerna blir att svagare. Förnyelse? Uppgradering? Lärande?

13 Arbeta mer – och smartare Jobba mer…Kompetensförsörjning Tillgänglighet - Regionförstoring …och smartareEntreprenörskap & företagande Innovation & förnyelse

14 Övergripande mål för programmet Ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv, verksamt i en omgivning som karaktäriseras av positivt företagsklimat och en god livsmiljö Regionala indikatorer 1.Lönesummeutvecklingen 2.Produktivitetsutvecklingen 3.Sysselsättningsutvecklingen 4.Befolkningsutveckling 5.Utbildningsnivå 6.Antal nystartade företag med bibehållen överlevnadsgrad 7.Antal företag involverade i export- och importaktiviteter 8.Investeringsnivån i privata näringslivet 9.Antal miljöcertifierade företag Horisontella indikatorer Miljö, Jämställdhet, Integration, Folkhälsa och Internationalisering

15 Entreprenörskap och företagande Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning Tillgänglighet - Regionförstoring Förslag till prioriterade områden

16 Entreprenörskap och företagande Attityder, positivt förhållningssätt Entreprenörskap i skolan Ökat nyföretagande Tillväxt i befintliga företag, förnyelse Kapitalförsörjning Ökat internationellt affärsutbyte Investeringsfrämjande insatser

17 Innovation och förnyelse Öka samarbetet mellan akademi/FoU, näringsliv och offentlig sektor Stimulera kunskapsutbyte och samarbete mellan universitetet och näringsliv Utveckla strukturer för att stimulera kunskapsöverföring mellan företag Stimulera innovationsförmågan i näringslivet, så att fler nya produkter och tjänster kommer fram Främja utvecklingen av regionala profilområden Främja kommersialiseringen.

18 Kompetensförsörjning Samverkan skola/utbildning – arbetsliv Tillgång på arbetskraft Bra utbildning inom starka områden Samverkan i regionen mellan aktörer Matchning mellan utbud o efterfrågan Kompetensutveckling i befintliga företag Öka rörligheten Utbildningsutbud Infrastrukturen för vuxnas lärande

19 Tillgänglighet - Regionförstoring Utveckla samverkan mellan olika transportslag Stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder Färre arbetsmarknadsregioner Stimulera IT-användningen och nyttan i små och stora företag Underlätta distansarbete och IT-kommunikation Utveckla logistik och samdistribution av varor

20 Revideringsprocessen Regionala dialoger pågår med befintliga företagsnätverk och med regionala aktörer. Öppen revidering av texten pågår på hemsidan www.regionorebro.se/rtpwww.regionorebro.se Läs kom med synpunkter, hör av Er!

21 Maria Svensson, processledare Elisabet Brynge, utvecklingsledare Fredrik Eliasson, analys, omvärld och rapporter. Kontaktpersoner regionorebro@regionorebro.se www.regionorebro.se

22 Aktiviteter våren 2008 18 april Seminarium. Tema Örebroregionen och omvärlden, kl 13-16 på City konferenscenter. 25 april Fredagsakademin. Tema regionförstoring kl 14-16 på regionförbundet, NetCity. 6 maj Seminarium Framtidens infrastruktur. 30 maj Fredagsakademin, kl 14-16 på regionförbundet, NetCity. 10 juni Seminarium. Tema En regions attraktionskraft och identitet kl 9- 12 på Örebro Universitet. 10 juni Hearing om regional systemanalys infrastruktur 4 septemberRegionalt utvecklingsforum 2008. Avstamp för visionsarbete för Örebroregionen på Conventum Örebro.


Ladda ner ppt "Hur fortsätter vi stärka konkurrenskraften i näringslivet? Regionala tillväxtprogrammet 2009- - Handlingsprogram för regionens näringslivsutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser