Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobila yrkeslärare i Halland SkanKomp Aktivitet 1.1.1 Start augusti 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobila yrkeslärare i Halland SkanKomp Aktivitet 1.1.1 Start augusti 2010."— Presentationens avskrift:

1 Mobila yrkeslärare i Halland SkanKomp Aktivitet 1.1.1 Start augusti 2010

2 Hallands mål i projektet SkanKomp Erfarenhetsutbyte av och ett lärande med projektets ingående parter Testa och implementera nya metoder i det halländska utbildningssystemet gällande: - nya och förbättrade metoder för behovsinventering - metodutveckling av arbetsplatsförlagt lärande Vidareutveckla systemet avseende behovsinventering och omvärldsanalys av arbetslivets kompetensförsörjning

3 Projektet Mobila yrkeslärare i Halland Syfte Att ta fram en metod- och utbildningsmodell av yrkesutbildning där ett flertal traditionella problem inom yrkesutbildningsområdet övervinns. Mål Skapa större flexibilitet men också uppfylla de formella kraven inom yrkesutbildningarna som Skolverket kräver. Skapa dokument som är lätthanterliga för yrkeslärare, handledare på arbetsplatserna och eleven. Dokumenten skall synliggöra de teoretiska bitarna i respektive verksamheter.

4 Mobila yrkeslärare i Halland! Behov av att utveckla pedagogiska färdigheter Praktiska och teoretiska inslag behöver utvecklas Individens behov i centrum Att möta näringslivets behov Utbildningen ska till största del bedrivas på arbetsplatsen Handledaren på företaget får det största ansvaret för det dagliga stödet till eleven. Att ha ett validerande förhållningssätt

5 Projektteamets uppdrag Utveckla en metod- och en utbildningsmodell som skapar flexibilitet men också uppfyller kraven inom yrkesutbildningarna. Ämnesplanerna skall brytas ned till ”utbildningsavsnitt” som kan omsättas på arbetsplatserna där examensmålen skall vara det centrala. Ge stöd till de lärare som vill bryta ner sina kurser. Skapa dokument som är lätthanterliga för yrkeslärare, handledare och elev.

6 Mobila lärare i Halland Verktyget: Vill-Mer Projektteam Expertgrupp: Skolverket Forskare Yrkeslärare Lärarutbildare Regional referensgrupp: Yrkeslärare och handledare Inventera: möjliga möten med handledare ute i verksamheten Struktur som underlättar nedbrytning av centrala innehållet En IT-del utvecklas Modellen prövas: Dokumentation Kvalitetssäkring Bedömning/ betygssättning Pågår kontinuerligt Färdig modell! Layout Tillgänglighet Erfarenhetsbank Databas Här är vi nu! : Hur går vi vidare? Utvärdering Styrgrupp

7 Vill – Mer modellen Ämne: Kurs: Kurskod: Poäng: Examensmål: -Efter genomgånget program ska eleven ha: Ämnets syfte: Centrala begrepp Kunskapskrav

8 Exempel på nedbrutna begrepp av centralt innehåll i kursen Hygien, (inom ämnet Hygienkunskap 100p i Restaurang- och livsmedelsprogrammet) Kunskaper om mikroorganismers betydelse i samband med livsmedelshantering Kunskap om smittvägar, livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar Kunskaper om den personliga hygienens betydelse Förmåga att genomföra provtagning på råvaror och färdiga livsmedelsprodukter Kunskaper om hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring

9 Lärarens roll Lärarens erfarenhet och kompetens utnyttjas vid utarbetandet av modellen/metoden Lärarens kunskaper är betydelsefulla vid nedbrytningen av ”utbildningsavsnitten” som skall kunna omsättas på arbetsplatsen. Läraren är betydelsefull vid framtagandet av dokument som är lätthanterliga för yrkesläraren och handledaren. Läraren är en viktig länk mellan metodutvecklaren och verksamhetens handledare.

10 Handledarens roll Hur ser din roll som handledare ut? Hur ser dialogen mellan yrkeslärare och handledare ut idag? På vilket sätt kan du som handledare bistå projektet? På vilket sätt kan du som handledare bidra med att förbättra samarbetet mellan arbetsplatsen och utbildningsanordnaren?

11 Elevens roll På vilket sätt kan eleverna engagera sig i skapandet av den nya metoden?

12 Mål –En metod för att yrkeslärare och handledare skall kunna arbeta flexibelt med hög kvalité.

13 Kontaktpersoner: Gisela Nottorp Projektledare Mobil: 070-282 66 36 E-post: gisela.nottorp@laholm.se Pia Svensson Mobil: 070-288 52 57 E-post: pia.svensson@laholm.se


Ladda ner ppt "Mobila yrkeslärare i Halland SkanKomp Aktivitet 1.1.1 Start augusti 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser