Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Forskarens perspektiv” Nätverkskonferens i Linköping 8 februari, 2006 Anders Anell Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) Box 2127, 220 02 Lund,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Forskarens perspektiv” Nätverkskonferens i Linköping 8 februari, 2006 Anders Anell Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) Box 2127, 220 02 Lund,"— Presentationens avskrift:

1 ”Forskarens perspektiv” Nätverkskonferens i Linköping 8 februari, 2006 Anders Anell Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) Box 2127, 220 02 Lund, aa@ihe.se

2 Medborgarperspektiv – vilka är målen? Tillgång till vård av god kvalitet Fördelning efter behov Rätt att välja vårdgivare, rätt till information och inflytande vid val av behandling m.m.

3 Tillgången till god vård varierar Stockholm21.44 SEK Uppsala/Örebro20.16 SEK Norra regionen19.31 SEK Södra regionen16.99 SEK Sydöstra regionen16.34 SEK Västra regionen16.08 SEK Källa: Dagens Medicin, 21 September 2005, s. 4-7. 1 Herceptin/trastuzumab, Erbitux/cetuximab, Avastin/bevacizumab, Mabthera/rituximab and Glivec/imatinib. Utgifter per invånare för fem nya cancerläkemedel 1 2005-01 – 2005-06

4 Prioriteringar sker dolt och decentraliserat Olika bedömningar lokalt ger geografiska variationer –Brister i förutsägbarhet, lika fall inte behandlas lika –Undergräver sannolikt medborgares förtroende Utveckling mot öppna prioriteringsprocesser –Fokus på att skapa rättvisa och legitima procedurer 1 –Läkemedelsförmånsnämden (LFN) svenskt exempel 1 Daniels N, Sabin J. (2002) Setting limits fairly. Can we learn to share medical resources? Oxford: Oxford University Press.

5 Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number of visits to a doctor in 19 OECD countries van Doorslaer, E. et al. CMAJ 2006;174:177-183 Läkarbesöken fördelas inte enbart efter behov

6 Primärvården/allmänläkarnas historia Primärvård utvecklades först under 1970-tal Revirstrider med barnläkare, gynekologer, öronläkare och kirurger under 1970-talet –allmänläkarna onödig och fördyrande vårdnivå som leder till sämre vårdkvalitet (Gyllensvärd m fl i Läkartidningen 1978) Närsjukvård och nya revirstrider med internmedicin och geriatrik under 2000-tal –farligt för både ekonomi och patienter att låta allmänläkare ta ansvar för multisjuka äldre (Clyne m fl i Dagens Medicin 2003) Anell A. (2004) Strukturer, Resurser, Drivkrafter – sjukvårdens förutsättningar. Studentlitteratur: Lund.

7 Svaga drivkrafter för samverkan Naturliga förhållningssättet mellan professioner är konkurrens 1 –Den som har mest kunskap och är bäst organiserad ”vinner” Avgränsning av uppdraget viktigt för professionell utveckling och status –Olika förutsättningar för skilda specialiteter, sämst för allmänläkare och andra generalister Vem tar hand om de som behöver insatser från flera håll? 1 Abbott A. (1988) The systems of professions. An essay on the division of expert labour. The University of Chicago Press: Chicago and London.

8 Vilken primärvård vill befolkningen ha? 1 600 individer fick ta ställning till primärvårdsmodeller med olika egenskaper 1 Inflytande, möjligheter att välja vårdgivare och väntetider viktigast En del vill lista sig hos allmänläkare, andra hos vårdteam (beroende av bl a ålder och hälsa) Möjligheter att välja mellan olika alternativ gör fler nöjda! 1 Hjelmgren J, Anell A, Nordling S. (2006) Hur vill befolkningen organisera primärvården? – En studie baserad på ’Discrete Choice’ metodik (DCE). E-rapport, IHE. Tillgänglig via www.ihe.se


Ladda ner ppt "”Forskarens perspektiv” Nätverkskonferens i Linköping 8 februari, 2006 Anders Anell Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) Box 2127, 220 02 Lund,"

Liknande presentationer


Google-annonser