Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patienten som kund – nya roller i primärvården  Kund- respektive patientbegreppen  Marknadsföring  Vad vill vi egentligen uppnå?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patienten som kund – nya roller i primärvården  Kund- respektive patientbegreppen  Marknadsföring  Vad vill vi egentligen uppnå?"— Presentationens avskrift:

1 Patienten som kund – nya roller i primärvården  Kund- respektive patientbegreppen  Marknadsföring  Vad vill vi egentligen uppnå?

2 Patienten som kund – inget nytt begrepp  Patient eller kund? – Bo Bergstad, Läkartidningen 1993 -publicerad på nytt, lätt modifierad 2002  Om marknadsklyschornas makt – Mats Svegfors, DN jan 2000  När patienten blev kund – Värmlands folkblad, juni 2012  Tacksamhetsgeneration på väg bort – framtidens patienter är kunder Mats Olsson, Kaiors future, juni 2011  Var finns kunden i hälso- och sjukvården? – S Eriksson, J Andersson, M von Tampe, Lunds Universitet 2009

3 Patient eller kund?  Behovet av ökad valfrihet för patienterna – möjlighet att styra och påverka vårdens utformning  Tjänsteperspektiv – tjänster som tillfredsställer patientens efterfrågan  Ideologisk förändring – tacksam patient som tar emot det som erbjuds vs pålästa individer som ställer krav och vill påverka

4 En kund ;  Väljer när, vad och var  Måste inte följa råd och göra ”bästa köpet”  Kund-säljarrelationen innefattar ett vinstintresse  Kundens ”makt” relaterat till ekonomiskt status  Kundens köpintresse inte alltid relaterat till faktiskt behov  Kunden har viss grad av förhandlingsmöjlighet

5 En patient;  Söker vård vid behov – behovet bedöms & beslutas av professionen  Rätt till vård oberoende av ekonomisk status  Behöver inte vara ”lönsam”  ”Köpintresset” relaterat till faktiskt eller upplevt behov  Patienten i en beroendeställning gentemot läkare och sjukvård  Har ett kunskapsunderläge – begränsad förhandlingsrätt

6 Hur få ut det bästa av kundrollen och samtidigt ge patienten rätt ställning i primärvården? Uppdelning i patient- respektive kundkategori?

7 Den bästa kunden/patienten i pmv?  Beroende av fördelningssystem (ACG, CNI, Ålder/kön etc.)  Äldre patienter med flera kroniska diagnoser, eller socioekonomisk belastning (alt. frekvent sökande patienter – besöksersättning)  Lägre vårdkonsumtion än vad som kan förväntas  Sällan vårdsökande och låg medicinsk förbrukning (exkl. Stockholm)  Konservativa – inte bytesbenägna

8 Mindre ”intressanta” kunder; Högkonsumenter av vård med hög medicinförbrukning Äldre, multisjuka patienter, med stort vårdbehov ”Sjuka” barnfamiljer Bytesbenägna patienter Viktig fråga; ger kundrollen rätt bild av vårdbehovet?

9 Primärvård inriktad på att få nöjda kunder? -kundens intressen styr eller Primärvård – utformad utifrån patienternas medicinska behov? - Medicinska professionen styr

10 Basala frågeställningar;  Vad skapar kvalitativa patientvärden i primärvården?  Vilka upplevelser vill primärvården ge sina patienter?  Vad ”kostar” det att påverka patienttillfredsställelsen?  Vilka särpräglade egenskaper kan uppvisas?

11 Konkurrensmedel i primärvården?  Tillgänglighet - alternativa öppettider? utökad tid? Alternativa kontaktytor? varierande kostnader – måste begränsas – förutsätter flera valbara alternativ  Kvalitet – definition; upplevd eller faktiskt? – hur värdera och mäta? styrande regelverk – krav på kompetens – högre kostnader?  Vårdinnehåll – ”resan” fram till rätt diagnos/hög säkerhetsnivå – patienternas efterfrågan/önskemål styrande? - höga kostnader – risk för medikalisering prioriteringsfråga

12 Konkurrensmedel i primärvården?  Förtroende, trovärdighet - tar tid att bygga upp – kräver kontinuerlig utveckling – mottagningens ”varumärke” – långsiktig investering från att bara vara duktig till att även bli viktig  Bemötande - känslig, lättpåverkad, variabel - låga kostnader för insatsen höga kostnader vid brist/klagomål  Patientunderlag/selektion - verksamhet inriktad på speciell målgrupp

13 Konkurrensmedel i primärvården?  Ett annorlunda koncept? – mer hembesök?, nya kontaktformer (internet- baserade etc.), preventivt folkhälsoarbete utanför vårdcentralerna?  Ökad samverkan med slutna specialistvården ? – sammanhållna vårdkedjor, tvärprofessionella arbetsmodeller

14 Hur fungerar det med valfrihet och konkurrens?  Liten andel som byter vårdgivare  Oftast val vid uppkommet behov –närmaste vårdcentr.  Bra bemötande korta väntetider viktiga faktorer  De som byter; -missnöjda med erbjuden hjälp, dålig kompetens hos läkarna, ofta läkarbyte…

15 Kundbegreppets vara eller icke-vara i primärvården?  Patienten kan knappast få oinskränkta rättigheter som kund  Det måste finnas valbara alternativ med samma förutsättningar  Patienten/kunden måste ha möjlighet att inhämta relevant information  Rätt att välja på lika villkor  Producenter med rätt att variera sitt utbud och marknadsföra detta  Primärvårdens generella mål och målgrupp måste tydliggöras

16 Den allmänmedicinska specialitetens professionella utformning och fortsatta utveckling samordnat med; Patienternas kundintressen får möjlighet att påverka vårdens utformning

17 Många olösta frågor som behöver funderas på!!…….


Ladda ner ppt "Patienten som kund – nya roller i primärvården  Kund- respektive patientbegreppen  Marknadsföring  Vad vill vi egentligen uppnå?"

Liknande presentationer


Google-annonser