Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Privat velferd – vinnere og tapere: Är vinst i vården en vinst för vården? Inge Axelsson Professor i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet Överläkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Privat velferd – vinnere og tapere: Är vinst i vården en vinst för vården? Inge Axelsson Professor i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet Överläkare."— Presentationens avskrift:

1 Privat velferd – vinnere og tapere: Är vinst i vården en vinst för vården? Inge Axelsson Professor i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet Överläkare i barnmedicin, Östersunds sjukhus Östersund 1Vinst i vården Oslo

2 Mittuniversitetet Mid Sweden University, Östersund/Sundsvall 2Vinst i vården Oslo

3 3 Evidensbaserad medicin (EBM) EBM går ut på att: 1.Systematiskt (med dator) söka de kliniska studier som har hög kvalitet och relevans 2.Väga nytta mot skada 3.Sammanfatta och tillämpa resultaten

4 PubMed gjorde EBM möjlig • Hillary Clinton öppnade PubMed gratis för alla med Internet i alla länder • PubMed är en databas över 21 miljoner artiklar i medicinska tidskrifter 4Vinst i vården Oslo

5 Metaanalyser Flera studier av hög kvalitet summeras • Exempel: Vi har hittat tre studier av förekomsten av liggsår (trycksår) på vinstsjukhus jämfört icke-vinstsjukhus • Studierna omfattar 500, 2000 respektive 1000 patienter • Studierna summeras till en studie omfattande alla 3500 patienter 5Vinst i vården Oslo

6 Fråga Är vård utan vinstkrav (not-for-profit) och vård med vinstkrav (for-profit) lika kostnadseffektiva, alltså lika bra? 6Vinst i vården Oslo

7 Lufthypotesen 7Vinst i vården Oslo

8 Lufthypotesen Icke-vinst-vården är så ineffektiv att om man pressar ut luften får vi mer vård för mindre kostnad Därför finns det pengar över för vinst till privata ägare 8Vinst i vården Oslo

9 Gökungehypotesen (gök = gauk) 9Vinst i vården Oslo

10 Gökungehypotesen Privata vinster är pengar som borde använts för patienterna Gökungen (ägaren) kräver vinst och tränger vårdpersonalen ut ur vården 10Vinst i vården Oslo

11 Vad fann jag med min litteratursökning? Luft eller gökunge? 11Vinst i vården Oslo

12 Två metaanalyser från USA omfattade 38 miljoner respektive patienter fler dödsfall och högre vårdkostnader på privata sjukhus med vinstkrav än på privata sjukhus utan vinstkrav 12Vinst i vården Oslo

13 Metaanalys av vård på äldreboenden (USA, Kanada) Bättre vård (t ex färre liggsår) på boenden utan vinstkrav än på boenden med vinstkrav 13Vinst i vården Oslo

14 Dialyskliniker i USA Vinst-dialyskliniker hade extra dödsfall/år jämfört med icke-vinst-kliniker 14Vinst i vården Oslo

15 Psykiatriska kliniker i USA Psykiatriska sjukhus utvärderades med 23 kriterier: Vinstkliniker var bäst för 1 kriterium icke-vinstsjukhus vann 16 kriterier oavgjort för 6 kriterier. 15Vinst i vården Oslo

16 Somatiska kliniker i USA Vinstkliniker var bäst för 21 kriterium icke-vinstsjukhus vann 90 kriterier oavgjort för 45 kriterier 16Vinst i vården Oslo

17 Jag sökte efter metaanalyser som visade att vinstvård är bättre än icke-vinstvård men jag fann inga 17Vinst i vården Oslo

18 Grekland Om privatsjukhusen ersatts med statliga sjukhus skulle Grekland spara över 100 miljoner euro per år 18Vinst i vården Oslo

19 Varför är vinstkliniker sämre och dyrare? Låg effektivitet på grund av • höga vinster • höga löner och bonusar till administratörer 19Vinst i vården Oslo

20 Svensk barnläkare som arbetar inom privat och offentlig vård i London ”Min och mina kollegers uppfattning är entydig. Vi anser att kvaliteten på den slutna privatvården är sämre än sjukhusets vanliga vård. Samma uppfattning har tyvärr ofta de patienter som har erfarenhet från både privat och offentlig vård« Kjell Tullus 20Vinst i vården Oslo

21 Slutsatser • Vinst i vården innebär i höginkomstländer oftast inte att fattiga får sämre vård än rika • Vinst i vården slösar med skattemedel så att köerna i vården ökar • Vinstvård blir ofta en gökunge 21Vinst i vården Oslo

22 Gökungehypotesen (gök = gauk) 22Vinst i vården Oslo

23 The end 23Vinst i vården Oslo

24 Intressekonflikt På Östersunds Sjukhus, som inte har vinstkrav, har jag arbetat som läkare i över 30 år och vårdats som inneliggande patient i 6 månader I USA, Norge, Sudan och Ungern har jag arbetat för privata arbetsgivare, med och utan vinstkrav Jag är inte medlem i något politiskt parti 24Vinst i vården Oslo

25 Metoder och litteraturreferenser finns här: Axelsson I. Evidensbaserad medicin: Vinstkrav försämrar och fördyrar vården Läkartidningen 2012;109(4): Vinst i vården Oslo

26 Euro Health Consumer Index 2012 • Holland har den patientvänligaste sjukvården i Europa – läkare och patienter har makten • Norge (nr 9) och Sverige (nr 6) har de bästa behandlingsresultaten men långa väntetider 26Vinst i vården Oslo


Ladda ner ppt "Privat velferd – vinnere og tapere: Är vinst i vården en vinst för vården? Inge Axelsson Professor i medicinsk vetenskap, Mittuniversitetet Överläkare."

Liknande presentationer


Google-annonser