Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att göra bokslut K19 FÖR1 Årsbokslut Årsredovisning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att göra bokslut K19 FÖR1 Årsbokslut Årsredovisning."— Presentationens avskrift:

1 Att göra bokslut K19 FÖR1 Årsbokslut Årsredovisning

2 Årsbokslut eller årsredovisning Ett bokslut ska innehålla en resultaträkning (RR) och en balansräkning (BR). Årsredovisning är mer omfattande och ska innehålla en förvaltningsberättelse.

3 Årsbokslut eller årsredovisning FöretagsformOmsättningSkyldighet att upprätta Enskild firmaHögst 3 miljoner krFörenklat årsbokslut HandelsbolagHögst 3 miljoner krFörenklat årsbokslut Enskild firmaMer än 3 miljoner krÅrsbokslut HandelsbolagMer än 3 miljoner krÅrsbokslut AktiebolagOavsett storlekÅrsredovisning

4 Stegen i bokslutsarbetet Till grund finns den löpande bokföringen Rätt konterade fel, belopp eller konto kan vara felaktigt. Överför saldon från ett konto till ett annat, till exempel mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms ska till momsredovisningen. Tillägg för uppgifter som kommit in efter räkenskapsårets slut, exempelvis räntebesked från bank.

5 Forts. stegen i bokslutsarbetet 1.Gör justeringar. Kontera och bokför verifikationen/bokföringsordern. 2.Avläs saldona i kontoklass 3 (Kk3) och redovisa dessa i RR. 3.Avläs saldona i Kk4 till och med Kk8 och redovisa i RR. 4.Beräkna Resultatet genom att ta Intäkter minus kostnader Årets resultat i debet och 2019 Årets resultat i kredit. Gör en bokföringsorder som underlag för överföring av resultat från RR till Eget kapital i BR. 6.Upprätta BR

6 Bokslut RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter 3010 Utförda uppdrag Rörelsens kostnader 5010 Lokalhyra Resor Kontorsmaterial Telefon och porto Övriga kostnader Röresleresultat BALANSRÄKNING TILLGÅNGAREGET KAPITAL O SKULDER 1510 Kundfordringar33 788Eget Kapital 1910 Kassa Eget Kapital Plusgiro Årets Resultat Skulder 2440 Lev. Skuld Summa Summa

7 Bokslutstablå Bokslutstablån visar hur huvudbokens konton avslutas mot RR och BR. Används endast i utbildning. I verkligheten skrivs en bokföringsorder som konteras och bokförs. För över saldona från huvudboken Justeringar förs in i omföringskolumnen Räkna ut Resultatet Notera resultatet i 8999 och 2019 Summera BR. Balans!

8 Bokslutstablå KontonSaldobalansOmföringarBalansräkningResultaträkning DKDKDKDK 1510Kufo Kassa Plusgiro Eget Kapital Årets resultat Lev skuld Utf uppdrag Lokalhyra Resor Kontorsmtrl Telefon/ porto Övr kostnader Årets resultat Summa

9 Eget kapital enskild firma Ägaren personligt ansvarig för alla skulder Egna kapitalet redovisas på kontot 2010 Eget kapital. Enskild firma får inte betala ut lön till ägaren. Istället får ägaren disponera företagets egna kapital och fritt ta ut och sätta in pengar. Vinsten ska därför vara så stor att den räcker till en marknadsmässig lön. Ägaren tar ut uttag under året, kallade Privatuttag.

10 Diskutera Vad kan det finnas för orsaker till att debetsumman inte är lika stor som kreditsumman när huvudboken sammanställs? Varför måste alla omföringar i samband med bokslutet också noteras på en bokföringsorder? Varför används bokslutstablåer nästan aldrig i verkliga företag?


Ladda ner ppt "Att göra bokslut K19 FÖR1 Årsbokslut Årsredovisning."

Liknande presentationer


Google-annonser