Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

2 Vad är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa? Den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot ett barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör: erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt På sikt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Modellområdesprojektets slutrapport (2012), SKL

3 Specialistnivå Första linjen Generella insatser

4 Specialistnivå Första linjen Generell nivå Skola Socialtjänst Hälso- och sjukvård

5 Specialistnivå Första linjen Generell nivå BUP BoU SocSärskola Krismottagning Familjerådgivning VISIT Hjärnkoll Skola/Elevhälsa Ungdomsmottagning BRIS BVC Skola/Elevhälsa Vårdcentral BoU Soc Behandlingshem Ideella organisationer Idrottsföreningar umo.se Familjecentral LSS Ungdomsmottagning Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård

6 Hälso- och sjukvård SkolaSocialtjänst Ett problem kan tillhöra olika nivåer inom verksamheterna

7 Hög tillgänglighet Helhetssyn Hög kompetens Lotsfunktion/samverkan En bra första linje ska ha:

8 6 organisatoriska vägval och typmodeller

9 Första linjen Unga- Karlstadsområdet Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil Integrerad verksamhet mellan landsting och kommun Lokaliserad i Karlstad - möjlighet att vara mobil Insatser till barn och ungdomar med lindrig/måttlig psykisk ohälsa Inkluderar riskbruk Lätt att ta kontakt Snabb hjälp Korta behandlingsinsatser

10 Identifiera olika former av problematik Göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa Behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa Identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till rätt instans. Verksamheten ska

11 En helhetssyn på psykisk ohälsa Psykologiskt, medicinskt, sociala och pedagogiska faktorer påverkar varandra Synkroniserade insatser från ett team med tvärfacklig kompetens; social, psykologisk, medicinsk och pedagogisk kompetens bör därför finnas på första linjen. Kompetens

12 8 heltidstjänster med behandlande funktion -4 socionomer -2 psykologer -1 sjuksköterska -1 specialpedagog Medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv 1 chef med verksamhetsutvecklingsuppdrag 50% administratör 10% läkare 10% sjukgymnast Personal

13 Insatser på individnivå Bedömningar Familjesamtal Föräldrarådgivning Krishantering Råd och stödsamtal Samtalsbehandling Insatser på gruppnivå Föräldrautbildning Gruppverksamhet för barn och unga Öppna föreläsningar Insatser på första linjen


Ladda ner ppt "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser