Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa"— Presentationens avskrift:

1 Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa

2 Vad är första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa?
Den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot ett barn och ungdomar som visar tecken på milda till måttliga psykosociala problem. En välfungerande första linje bör: erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser och därmed förhindra utveckling av allvarlig problematik, samt På sikt avlasta specialistnivån och därmed ge förutsättningar för ökad tillgänglighet och utvecklad spetskompetens på denna nivå. Modellområdesprojektets slutrapport (2012), SKL  Christina

3 Specialistnivå Första linjen Generella insatser Chrisitna

4 Specialistnivå Första linjen Generell nivå Skola Socialtjänst
Hälso- och sjukvård

5 Specialistnivå Första linjen Generell nivå BUP LSS Särskola BoU Soc
Behandlingshem Psykologmottagningen för mödra- och barnhälsovård VISIT Första linjen Skola/Elevhälsa Krismottagning Vårdcentral Ungdomsmottagning BoU Soc Familjerådgivning Christina BVC Ideella organisationer Skola/Elevhälsa Generell nivå umo.se Ungdomsmottagning Familjecentral Hjärnkoll BRIS Idrottsföreningar

6 Ett problem kan tillhöra olika nivåer inom verksamheterna
Christina Skola Hälso- och sjukvård Socialtjänst

7 En bra första linje ska ha:
Hög tillgänglighet Helhetssyn Hög kompetens Lotsfunktion/samverkan Tina

8 6 organisatoriska vägval och typmodeller
Tina

9 Första linjen Unga- Karlstadsområdet Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil
Integrerad verksamhet mellan landsting och kommun Lokaliserad i Karlstad - möjlighet att vara mobil Insatser till barn och ungdomar med lindrig/måttlig psykisk ohälsa Inkluderar riskbruk Lätt att ta kontakt Snabb hjälp Korta behandlingsinsatser

10 Verksamheten ska Identifiera olika former av problematik
Göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa Behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa Identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till rätt instans.

11 Kompetens En helhetssyn på psykisk ohälsa
Psykologiskt, medicinskt, sociala och pedagogiska faktorer påverkar varandra Synkroniserade insatser från ett team med tvärfacklig kompetens; social, psykologisk, medicinsk och pedagogisk kompetens bör därför finnas på första linjen.

12 Personal 8 heltidstjänster med behandlande funktion
4 socionomer 2 psykologer 1 sjuksköterska 1 specialpedagog Medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv 1 chef med verksamhetsutvecklingsuppdrag 50% administratör 10% läkare 10% sjukgymnast

13 Insatser på första linjen
Insatser på individnivå Bedömningar Familjesamtal Föräldrarådgivning Krishantering Råd och stödsamtal Samtalsbehandling Insatser på gruppnivå Föräldrautbildning Gruppverksamhet för barn och unga Öppna föreläsningar


Ladda ner ppt "Första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa"

Liknande presentationer


Google-annonser